10 013 СА ЛИЧНИТЕ КАРТИ С ИЗТЕКЪЛ СРОК НА ВАЛИДНОСТ ЗА 2020 ГОДИНА В ОБЛАСТ СЛИВЕН

10 013 СА ЛИЧНИТЕ КАРТИ С ИЗТЕКЪЛ СРОК НА ВАЛИДНОСТ ЗА 2020 ГОДИНА В ОБЛАСТ СЛИВЕН

През 2021 година изтича валидността на 26 077 лични карти

По данни на Дирекция „Български документи за самоличност“ за област Сливен през месеците октомври, ноември и декември 2020 година изтича валидността на 6 449 лични карти. През 2021 година изтича валидността и подлежат на подмяна 26 077 лични карти.

С вече изтекъл срок на валидност за 2020 г. са 3 564 лични карти на жители на област Сливен. С решение на Народното събрание от 13.03.2020г., с §10, ал.2 от ПЗР на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, срокът на валидност на личните карти и свидетелствата за управление на МПС, който изтича в периода от 13.03.2020г. до 31.10.2020г., беше удължен с 6 месеца. Важно е да се знае, че всички лични карти и свидетелства за управление на МПС със срок на валидност месец март тази година подлежат на подмяна. За тези документи 6-месечният период е изтекъл през месец септември. За документите с валидност месец април, 6-месечният период изтича този месец.

Удължаването с 6 месеца е от датата на валидност на документа, а не от 31 октомври. Свидетелството за управление на МПС не е задължителен документ за самоличност и не се налага неговата подмяна, ако липсва необходимост /ако не управлявате МПС/. Всички водачи, които управляват МПС, са длъжни да са с валидни свидетелства.

През месеците август и септември в сектор „БДС” при ОДМВР Сливен са приети 5 566 заявления за лични карти и 2 733 заявления за паспорти. Издадени са 5 790 лични карти и 3 360 паспорта.

Чрез предоставяния от сектор „Български документи за самоличност“ организиран прием на заявления през август и септември са приети 412 заявления. От тази услуга са се възползвали служители от МБАЛ „Д-р Иван Селимински“; ТСБ-югоизток, Отдел „Статистически изследвания – Сливен“; „Напоителни системи“ ЕАД; ЮИДП ДП ТП „ДГС Сливен“; РЗОК; потребители на социални услуги в ДПЛУИ И ДПЛПР гр. Твърдица; жители на селата Ябланово и  Тича, общ. Котел; жители на селата Бяла и Новачево, общ. Сливен.

Сектор „БДС” при ОДМВР Сливен продължава да приема заявления чрез „Организиран прием”. За целта трябва да се изпрати искане до директора на ОДМВР-Сливен на адрес ул. „Ген.Скобелев” №5 или на ел.поща sliven@mvr.bg.

Напомняме на гражданите, че могат да изберат предпочитаното от тях звено БДС в РУ Нова Загора, Котел или Твърдица за подмяна на лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС, различно от това по постоянния им адрес, но в рамките на област Сливен.

Заявление за подмяна на СУМПС може да се подаде в РУ (Котел, Нова Загора и Твърдица) едновременно със заявления за издаване на лична карта и/или паспорт само в случаите на подмяна на свидетелство за управление на МПС поради изтичане на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат и заплатена така за обикновена услуги. Всеки ден на електронната страница на ОДМВР-Сливен се публикува натовареността на звената „БДС”:

Чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес:

e-uslugi.mvr.bg

всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис може да подаде заявление за издаване на:

  • лична карта и/или паспорт
  • удостоверение за събития свързани с издаването на документи

Ежедневна информация, свързана с издаването на българските лични документи може да се получи на телефони: 044/644-355.

 

Предишна НАЙ-ГОЛЯМАТА ШИВАШКА ФАБРИКА В СЛИВЕН ЗАТВОРИ ВРАТИ ЗАРАДИ КОРОНАВИРУСА
Следваща ПОСЛЕДНО СБОГОМ НА Д-Р КОМНЯ МИНЧЕВА!

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

РЕМОНТЪТ НА БУЛ. „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ ВЪРВИ С ПЪЛНА ПАРА

Ремонтът на бул. „Хаджи Димитър“ в Сливен върви с пълна пара, видя репортер на  Sliveninfo. По чакълираната вече улица се извършват различни строителни дейности. Което дава надежди, че обновяването на

Новини Сливен

СЪВЕТНИЦИТЕ ОТ ГС „СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“ ВЕЧЕ СА “ НЕПОСЛУШНИТЕ“

Сегашните съветници от Гражданско сдружение „Свети Георги Победоносец“ Момчил Пантелеев и Стефан Христов вече са част от отбора на „Непослушните’. Това стана ясно в понеделник, когато представители на ГС „Свети

Новини Сливен

ОБЩИНА СЛИВЕН ПОЛУЧИ БЛИЗО 1 МИЛИОН ЛЕВА ОТ МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Община Сливен получи близо един милион лева от републиканския бюджет за изпълнени дейности по линия на бедствия и аварии по различни проекти, информира кметът Стефан Радев. С получените средства са