УСТОЙЧИВИ РАБОТНИ МЕСТА В „БАЛДИС“ ЕООД ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“
януари 19, 2018 1710 Прегледи

УСТОЙЧИВИ РАБОТНИ МЕСТА В „БАЛДИС“ ЕООД ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд
Договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
BG05M9OP001-1.003-1084-C01 „Нови работни места в „Балдис“ ЕООД“

В края на 2015 година ръководството на „Балдис“ ЕООД подготви и кандидатства с проект по процедурата за подбор на проекти „Ново работно място 2015“ в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд. През 2016 година, след като бе извършена оценка на всички подадени проекти, дружеството бе сред 753-те фирми, поканени да сключат договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 – ГД „Европейски фондове, международни програми и проекти“ при Министерство на труда и социалната политика.

Целта на процедурата „Ново работно място 2015“, както и на проект BG05M9OP001-1.003- С01 „Нови работни места в „Балдис“ ЕООД“ е да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица.
Общата цел на проекта е намаляване на безработицата в област Сливен, чрез създаване на осем устойчиви работни места в „Балдис“ ЕООД за безработни и неактивни лица, половината от които представители на уязвими групи на пазара на труда – безработни младежи до 29 години (2 лица) и безработни лица с ниска степен на образование (2 лица).
Специфичните цели, които трябва да бъдат постигнати са следните: Да се открият осем нови работни места в „Балдис“ ЕООД за безработни и неактивни лица в т.ч. двама безработни младежи до 29 години и две безработни лица с ниска степен на образование; Да се създадат условия за откриване на две работни от работните места чрез осигуряване на необходимото оборудване; Интегриране на осем безработни и неактивни лица в т.ч. четирима представители на уязвими групи на пазара на труда: безработни младежи до 29 години и безработни лица с ниска степен на образование чрез подобряване на жизнения им стандарт и промяна в социалния им статус, както и запазване на минимум четири работни места след приключването на проекта за минимум 12 месеца.
С изпълнението на дейностите, които стартираха на 10.08.2016г. и ще продължат до 10.12.2017г. се цели да бъдат интегрирани осем безработни и неактивни лица, четири от които представители на уязвими групи на пазара на труда, като им бъде предоставена възможност да започнат работа, да бъде подобрен техния жизнения стандарт и променен социалния им статус.
На младежите със завършено основно или средно образование се предоставя възможност за придобиване на начален професионален опит, което е ключово за участието им на пазара на труда. Назначените безработни и неактивни лица ще придобият и повишат своите практически знания, умения и трудови навици.
Безработните с ниска степен на образование ще бъдат изведени от социалната изолацията, в която се намират, ще преодолеят съществуващите проблеми с дискриминацията, бедността и социалното изключване.
Стойността на проекта е 92 806,00 лева е от които 78 885,00 лева европейско и 13 921.00 лева национално съфинансиране.

„Балдис“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящият документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерството на труда и социалната политика.

Предишна ПОД БЛОКАДА
Следваща ЕМИЛЕ, ЕКСИК ЗЮМБЮЛЕ

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

СПЕЦИАЛНИЯТ БРОЙ НА СПИСАНИЕ „ПЛАМЪК“ ПРЕДСТАВЯТ ТАЗИ ВЕЧЕР

В зала „Май“ тази вечер от 17.30 часа ще бъде представен специалният брой на списание „Пламък“. Той е посветен на 150 години първо театрално представление и 100 години професионален театър.

Новини Сливен

ПРОМЕНИ В ГРАФИКА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ

От БДЖ „Пътнически превози“ уведомяват, че поради технически причини се правят следните промени в графика за движение на влаковете. В периода от 26  до 30 ноември 2018г. се отменят влакове

Новини Сливен

ПРИЗИВ КЪМ БЛИЗКИТЕ НА ИЗЛЕКУВАН ПАЦИЕНТ ДА ГО ПРИБЕРАТ ОТ БОЛНИЦАТА В СЛИВЕН

Ръководството на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен моли близките на 70-годишния Марин Димитров да посетят болницата и да приберат пациента, който вече е изписан. Той е приет миналата седмица в Отделението

0 коментара

Все още няма коментари!

Може да сте първият който коментира публикацията!

Остави коментар

nineteen + 1 =