ТАСКО ЕРМЕНКОВ ОТИВА В НОВАТА ПАРТИЯ НА ЖАН ВИДЕНОВ
май 18, 2021 529 Прегледи

ТАСКО ЕРМЕНКОВ ОТИВА В НОВАТА ПАРТИЯ НА ЖАН ВИДЕНОВ

Таско Ерменков, който два мандата бе депутат на БСП от Сливен, отива при Жан Виденов и най-вероятно ще се яви на парламентарните избори от името на новата коалиция на бившия български премиер. Ерменков, който е бивш офицер от военното разузнаване, изкара 8 години като депутат от Сливен с листата на БСП. Не е ясно дали този път той ще се кандидатира отново в Сливен. Ясно е обаче, че бъдеща коалиция с лидер Жан Виденов ще взема гласове от БСП. Най-вече от БСП. На изборите през април Таско Ерменков бе водач на листата на БСП в Разград, но не успя да влезе в парламента.

Новата формация на Жан Виденов „Лява алтернатива“ за първи път излезе с обширно изявление до медиите, в което съобщават кои са и за какво се борят.

„Има и лява алтернатива, и ние сме част от нейните бойци, която винаги е била с вас и се е борила – със стиснати зъби и сред всеобщи пошли издевателства – за националната кауза и българската държавност“, пишат от бъдещата партия на Виденов.

Прави впечатление, че във формацията влиза бившият депутат от БСП Таско Ерменков, Мими Виткова – бивш здравен министър, както и Петя Паликрушева – съучредител и настоящ ръководител на Движение „Че Гевара“, автор в прокремълския пропаганден сайт „НюзФронт“.

Публикуваме без редакторска намеса представянето на новата партия на Виденов:

След три десетилетия перестроечни злоупотреби с Конституцията от 1991 г., страната ни отново е пред избор, отново е на кръстопът. И след последните безплодни избори България отчаяно се нуждае от алтернатива на компрадорско-олигархичният модел, наложил се в крайна сметка у нас. Изборите дадоха единствено примери на всеобщо бягство от отговорност за страната. Нараства тревогата, че вотът на 11 юли няма да бъде крачка напред. „Перестройката“ завършва с позор и всеобщо презрение пред очите ни, но надеждна, стабилна и общоприемлива алтернатива няма. Нещо повече – рисковете от предателство на националните интереси в периода на политическото безвремие нарастват. Международните тенденции в региона и в света са по-тревожни от всякога през последните три десетилетия.

Номенклатурно-олигархичната „перестройка“ създаде българската олигархия и дълбока държава, нямащи нищо общо дори с модерния и цивилизован капитализъм. Едва-едва извоювалата авторитет пред обществото висока средна класа се гъне под натиска на откровено архаични модели, порядки и типажи. Ресурсът й да защитава и възпроизвежда държавните институции се изчерпва. Десните идеи (и все по-истеричния антикомунизъм) вкарват властовите елити в очевидна безпътица и срещат напълно обяснимо недоверие, гняв и съпротива от страна на избирателите.

Но има и лява алтернатива, и ние сме част от нейните бойци, която винаги е била с вас и се е борила – със стиснати зъби и сред всеобщи пошли издевателства – за националната кауза и българската държавност.

Само Лявата Алтернатива може да устои на сриването на бездруго скромния стандарт на живот и на самата, постоянно рушаща се, нова българска средна класа. Макар и с леви убеждения, ние сме в съюз със здравите консервативни инстинкти, съхранили българщината през столетията. Нямаме (и никога не сме имали) колебания в борбата срещу безумните и антихуманни идеи за „пост човечество и индустрия“.

Само Лявата алтернатива все още устоява на настъплението на глобалния либерализъм и на десницата срещу хората на труда. Но ние сме противници и на съблазните на „евро – лявото“, разбирано единствено като „усвояване на фондове“ (някои от които рушителни за националната държавност). През нас няма да мине и онова „ляво“, което е рекетьор за абсурдни малцинствени привилегии и скрит лобист на озъбени олигархични интереси.

Само Лявата Алтернатива се е противопоставяла решително през годините на съсипването на националния суверенитет – от външни (понякога – почти всесилни) врагове – и от наши вътрешни „обичайни и банални“ (до безочливост) предатели. Само тя отчаяно отстояваше националните граници, достойнство и суверенитет – с неподправено родолюбие в сърцата.

Днес нашата мисия е в това, да дадем надежда на всички, които жадуват и са готови да се борят за справедливост и за демократична и социална държава; за това, щото България да бъде наистина „чиста и свята република“, както ни завеща Апостолът на свободата.

Ние, долуподписаните, апелираме към огромната маса обезверени леви хора – с България в сърцата – бъдете с нас в тази наша битка! Доверете ни се – ние никога не сме ви предавали!

Ангажираме се да сформираме около тази наша инициатива устойчива предизборна коалиция на ляво мислещи родолюбци, с които да отстоим България в предстоящите европейски и световни катаклизми.

НИЕ СМЕ ТЕЗИ, КОИТО НЯМА ДА СЕ УМОРИМ, УПЛАШИМ И ОТЧАЯМЕ – САМО И САМО:

 1. ЗА ДА върнем на българските граждани усещането за общност – със своя история, с национални идеали, стремежи и цели;
 2. ЗА ДА напомним за достойнството на българите – като равни и равноправни на другите европейски граждани и достойнството на България – като равна и равноправна с другите нации;
 3. ЗА ДА отстоим своя суверенитет във възродената за третото хилядолетия Европа на Отечествата и за да защитим правото си на свободна и горда хилядолетна нация – сами да избираме своите приятели – както и да изобличаваме своите врагове;
 4. ЗА ДА съхраним своята автентична история, национални традиции, автентичен културен код на нацията и традиционното българско семейство – като се опрем (включително – атеистите сред нас) на православната религия и я свържем със социалните идеи и ценности;
 5. ЗА ДА можем да изразяваме свободно възгледите си във всички български (и регистрирани в България) публични и частни медии – без ограниченията на криворазбраната политическа коректност и на фалшивите новини;
 6. ЗА ДА можем да критикуваме свободно управляващите, да не допускаме намесата им в личния си живот и данни по измислени „извънредни ситуации и заплахи за сигурността“; да получаваме всяка интересуваща ни информация за публичните дела – както и уважително административно обслужване;
 7. ЗА ДА подкрепим българските граждани, които са запазили (и в инак дълбоко разделеното българско общество) своите демократични възгледи – и искат демократично управление на държавата с активно гражданско участие чрез пряка демокрация, осъществявана чрез национални и местни референдуми;
 8. ЗА ДА имаме равен шанс за справедливо правосъдие ,което да наказва кражбите, грабежите, корупцията и престъпленията над собствеността на гражданите и за да сме сигурни най-сетне, че нарушаването на изконни права на личността, прогласени в Конвенцията за правата на човека и в Българската конституция, ще бъде третирано като престъпление и наказвано – с особена строгост, ако е извършвано от представители на властта.

  НИЕ СМЕ ЗА:

ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА, В КОЯТО СА ГАРАНТИРАНИ ПРАВАТА НА ЛИЧНОСТТА, ХУМАНИЗМЪТ В ЧОВЕШКИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ДОСТОЙНСТВОТО НА ВСЕКИ; ЗА МОДЕРНА ТЕХНОЛОГИЧНА И СОЦИАЛИЗИРАНА ИКОНОМИКА; ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА СТАНДАРТА НА ЖИВОТ И НА СОЦИАЛНИТЕ СИСТЕМИ:

 1. ЗА истинска индустриална модернизация, която да върне България сред развитите европейски държави и да спре „изтичането на мозъци“ и на национален доход от страната – за една икономика основаваща се на предприемачество, отговорност и почтена конкуренция, регулирана от държавата чрез закони, с които се осигурява стабилна, дълготрайна и предвидима конкурентна бизнес среда.
  2. ЗА подкрепа на социално отговорния национален капитал, който разчита на квалификацията и уменията на своите мениджъри и работници – за да създава блага и работни места;
 2. ЗА подкрепа и насърчаване на хората на труда, за да имат шанс да успяват с образование, с труд, с предприемчивост, с отговорност, с постоянство – и с увереност, че е достойно да живееш така;
 3. ЗА завръщане на Държавата ни в отговорността за националния макроикономически комплекс, който осигурява заетостта и материалните баланси – в новите, но рискови, технологични сектори; в секторите, свързани с националната сигурност; в секторите, осигуряващи социалната политика, политиката в образованието, здравеопазването и социалните грижи;
 4. ЗА решителна реформа на данъчната политика с цел стимулиране на местния малък и среден бизнес, ориентиран главно към вътрешния пазар и към предлагането на масови стоки и услуги;
 5. ЗА решителна защита на българската енергетика и тежка индустрия, българския международен транспорт и инфраструктура, българското крупно земеделие и международен туризъм – от натиска на откровените „зелени талибани“ от Запад, които открито и лобистки задвижват нова вълна на деиндустриализация в полза на международните ни конкуренти;
 6. ЗА насърчаване на комасацията на земята и на окрупняването на земеделските стопанства – с всичките достъпни съвременни средства – включително данъчните; за подкрепя на родното производство на месо ,плодове и зеленчуци; за защита на българските гори ;
 7. ЗА спасение на изнемогващата (от започналия глобален спад и цивилизациона и демографска криза) нова средна класа и за изглаждане на отношенията й с хората на труда с пенсионерите;
 8. ЗА безкомпромисно налагане на солидарността и справедливостта в политиката на доходите – от труд и предприемачество, от пенсия за прослужено време и възраст – и особено към тези, които се нуждаят от подкрепата на обществото и държавата.
 9. ЗА ограничаване и постепенно преобръщане на процесите на деградация в духовността, културата и нравите – и преди всичко в образованието, медиите и масовата култура.

НИЕ СМЕ ПРОТИВ:

ВЕЧЕ ЗАПОЧНАЛОТО ГЛОБАЛНО НАСТЪПЛЕНИЕ СРЕЩУ СТАНДАРТА НА ЖИВОТ И СРЕЩУ ПРАВАТА НА ЛИЧНОСТТА; ПРОТИВ ЦЕЛЕНАСОЧЕНОТО ИЗОСТРЯНЕ НА НЕРАВЕНСТВАТА МЕЖДУ „ЗЛАТНИЯ МИЛИАРД“ – И „ОСТАНАЛИЯ СВЯТ“:

 1. ПРОТИВ едностранчивата данъчна политика, базирана почти изцяло накосвените данъци, против по-нататъшното протежиране на богатите слоеве от справедливо плащане на по-високи данъци при „стръмна скала“; против откровения саботаж на властите срещу семейно подоходно облагане;
 2. ПРОТИВ късогледата и хаотична политика на увеличаване на публичния дълг, против лишената от елементарни критерии и стратегическа прозорливост всеядност в „усвояването на фондовете“;
 3. ПРОТИВ наглата клептокрация от евро-рентиерски (и – едновременно – от съвсем ориенталски) тип, създала паралелна икономика, която се храни само от субсидии и държавни и еврогрантове;
 4. ПРОТИВ нагласените поръчки и договорите за избрани фирми; против вечния нашенски „Раздавач на порции“ – в окопалите се в местната власт семейни и етно-мафиотски структури;
 5. ПРОТИВ усложнената и непрозрачна(с откровено корупционни и лобистки намерения)система за обществените поръчки и концесии; против постоянните опити за изваждане на „своите“ фирми на властимащите извън съдебния, обществения и държавен контрол;
 6. ПРОТИВ властовото протежиране на концесионерите и естествените монополисти – и против наглото прехвърляне на несвойствените им разходи и свръхпечалби върху крайния клиент;
 7. ПРОТИВ задълбочаването на неравенството при очаквания спад в стандарта на живот, против лицемерното и цинично изоставяне и обричане на безпомощните – но и против наглото висене на чужд гръб (на здрави и прави социални слоеве);
 8. ПРОТИВ продължаващата демагогия на властниците с почти проваления вече „втори стълб на пенсионното осигуряване“, против експериментите с „швейцарското правило“; против практиката държавните служители и институции да не начисляват и да не плащат дължимите си осигуровки;
 9. ПРОТИВ свеждането на всичко в системата на общественото здравеопазване единствено и само до пари – против продължаващия здравен рекет, превърнал българина в най-доплащащия от джоба си пациент в Европа; против замазването (от страна на имитационния „самоконтрол“ на лекарската гилдия) на лекарските грешки и престъпления срещу пациента;
 10. ПРОТИВ по-нататъшната деградация на образователната система – със сурогати като „дуално обучение“, „свръхранна специализация“, „дистанционно образование“ – и с късно-соросоидното откъсване на образованието от възпитанието; против едностранното формиране на „граждани на света“ (които са всичко друго, но не и родолюбиви и обичащи своята родина патриоти);против отпадането на цели слоеве и етноси, които дори не научават български език;
 11. ПРОТИВ самоцелното плодене на държавни „вузове за професори“ (особено – „дистанционни форми“ и „филиали“), против упоритото бавене на отдавна презрялото окрупняване на държавните ВУЗ – в до една дузина наистина качествени и привлекателни български университети.

  НИЕ НЯМА ДА СЕ ПОКОЛЕБАЕМ ДА СЕ БОРИМ – (С ВСИЧКИ ДОСТЪПНИ НИ ЗАКОННИ СРЕДСТВА):

 12. СРЕЩУ олигархията, която се е окопала в господстващите кръгове и държи контрола върху институциите; срещу продължаващата престъпна и нагла злоупотреба на олигархичните власти (на всички нива) с „джобните“ им прокурори, съдии, следователи – и техните собствени местни мафийки; срещу превръщането на Прокуратурата и специализирания съд в орган за репресия и „страхуване“ на гражданите; срещу граничещата с национална измяна на магистратите „активни мероприятия“ и „оперативни комбинации“ (между хибридно-воюващи помежду си Велики Сили);
 13. СРЕЩУ налагането, окопаването и плоденето на все по-нагла паразитна чиновническа прослойка – изпълнител на корупционни схеми ,с които изсмуква държавните ресурси, събирани от нашите данъци, която арогантно репресира и тормози гражданите и фирмите, вместо да ги обслужва и накрая под „политически и съдебен чадър“ дори не носи отговорност за своите безобразия и за вредите, които нанася на гражданите и на обществото.
 14. СРЕЩУ продължаващата десетилетна дискредитация на отговорните, прями и умеещи да носят отговорност за думите и делата си политици, държавници, общественици, професионални авторитети; срещу станалото вече нетърпимо падение на политическата култура и нрави на „новите партийни елити“ и налагащия се диктаторски и демагогски стил на обществен и политически дебат; срещу налагането на фалшиви, развращаващи и чужди на националния ни характер „авторитети“ и „модели за подражание“; срещу всеобщото цинично убеждение, че „всичко е пари, покровителства и връзки“;
 15. СРЕЩУ очевидната тенденция у медиите (даже – у „обществените“) да изпълняват своеобразни „мокри медийни поръчки“; срещу протежирането им (от страна на властите) – пред засегнатите от тях граждани; срещу налагането на уличния език, безотговорните импровизации, дебелашките шутовщини, истеричния дискурс, плъзгането по повърхността в медиите;
 16. СРЕЩУ ожесточилата се напоследък война на „Дълбокото Еврочиновничество“ (главно – това на Берлин и Париж) срещу великия принцип на евроинтеграцията „Европа на отечествата“; срещу рушителната за националния суверенитет „регионализация“; срещу опита за диктат с неразписани и негласувани „евро-граждански“ права и свободи, ценности и морал; срещу налагания от САЩ анти-европеизъм; срещу ремилитаризацията на Черноморския Басейн; срещу подпалвачеството на цветни революции, етнорелигиозни конфликти и хибридни войни на Стария Континент;
 17. СРЕЩУ идейната и цивилизационна деградация, заливаща ни от Запад под лозунгите на „пост-човечеството“ и „пост-истината“, „пост-икономиката“ и „пост-културата“; срещу пагубните ( за Човека и Човечеството) джендърни експерименти и радикализъм; срещу провокираните миграционни вълни; срещу мултикултурализма, политическата коректност и фейк новинарството, срещу глобалисткия либерализъм, прокарващ отчуждение, загуба на хуманност и човешка идентичност и налагащ безконтролна власт на мултинационалните корпорации над човека.
 18. СРЕЩУ надигащия глава етнически сепаратизъм – от изток, запад, север и юг, както и срещу опитите за дестабилизиране на малкото останали здрави институционални стълбове в страната – и най-вече – Президента на Републиката.
 19. СРЕЩУ провокациите спрямо наши съседи, към които външни сили ни тласкат против нашите интереси; срещу посегателствата на Скопие срещу българския език, средновековна и нова история, материални и духовни паметници, наши национални герои; срещу оскърбителното покровителство от страна на Турция спрямо български райони, български граждани и български партии;
 20. СРЕЩУ преднамереното ни въвличане в конфликт с традиционните ни приятели – руси, сърби, гърци и румънци; срещу налаганата ни от Запада (под маската на „колективната сигурност в Европа“) на „военно-идеологическа русофобия“;
 21. СРЕЩУ издигането на нови идеологически и геополитически преградни стени, които да ни отделят от приятелски народи, с които ни свързват писменост, култура и история.

  ЩЕ СЕ БОРИМ

СРЕЩУ всяко накърняване на Конституционния ни суверенитет, териториалната ни цялост и световно признатите ни граници – които ще браним ДОКРАЙ срещу всеки чужд враг и/или негов вътрешен наемник – независимо от силата и властта им.

Инициатор: ИВАН АТАНАСОВ –

Последен ръководител на младежката организация на БКП и БСП, депутат и член на ръководството на БСП през 1994-1998 г, делегат на няколко конгреса на БСП, стопански ръководител, комсомолски и партиен деец в Асеновград. Бивш ръководител на Пътната Агенция, на Проекта АЕЦ Белене и директор на циментовите заводи на „Италчименти Груп“ в Девня и в Димитровград, създател и първи председател на Българската Асоциация на циментовата индустрия. В момента – ръководител на фирми луксозния международен туризъм и спорт.

2. Антон Величков – бивш секретар на ЦК на ДКМС, бизнесмен и земеделски производител

 1. Атанас Василев – бивш кмет на Хасково, ръководител на БСП в Хасково и няколко мандата член на ВС на БСП.
 2. Аргир Бояджиев – бивш директор на Пристанище Бургас, дългогодишен служител на ОДВР Бургас.
 3. Божидар Хаджиев – дългогодишен професор по маркетинг в УАСГ – Пловдив, заемал академични ръководни длъжности на всички нива в Университета.
 4. Вера Кацаркова – Професор по икономика в БАН – всепризнат академичен продължител на международно известната школа по Стопанска История на Любен Беров. В момента – пенсионер.
 5. Владимир Попов – дългогодишен университетски, научен и академичен деец, бивш областен управител на Велико Търново, офицер на академичен орден на Франция.
 6. Дончо Конакчиев – бивш вицепремиер и народен представител в няколко парламента, бивш директор в „Генплан“. Водещ експерт по въпросите на регионалното развитие. Професор по урбанистика.
 7. Жан Виденов – депутат в VII Велико Народно Събрание. Бивш премиер и ръководител на БСП, няколко мандата депутат и член на ръководството на БСП. Последен ръководител на ДКМС в Пловдив, а преди това – външнотърговски експерт в Корпорация „Биотехника“ и в българо-съветското смесено предпирятие „Автоелектроника“. В момента – проектен мениджър. Единствено в страната хабилитирано лице едновременно по управление на проекти и по управление на риска и автор на речници на термините в тези две сфери.
 8. Емил Милков – бизнесмен
 9. Иво Генов – бивш младежки деец, бивш директор на НАП Варна, в момента управител на голям търговски комплекс
 10. Камен Величков – изтъкнат специалист-международник, работил на отговорни дипломатически постове по цял свят, университетски преподавател, служител в международни организации, понастоящем – в „Международния научно-технически център“ – с глобален обхват (Азия, Африка, Америка) – с център за координация в Казахстан.
 11. Д-р Илиян Илиев – бивш народен представител от 40-то ОНС.
 12. Кольо Колев – бивш организационен и партиен деятел на общинско ниво и ръководител на големи търговски начинания с Катар и страните от Залива. В момента – официален търговски представител на Башкирия за България.
 13. Младен Младенов – собственик и управител на големи частни фирми и бивш генерален директор на големи експортно-ориентирани предприятия в Пловдив. Бивш организационен и стопански ръководител в Пловдив. От 1989 до 1997 г. – първи заместник-председател на КНСБ.
 14. Мони Пенев – бизнесмен
 15. Любомир Стоичков – бивш председател на Контролната комисия на БДМ, в момента бизнесмен.
 16. Мария Капитанова – професор по математика и по механика, бивш член на университетските ръководства на БКП и БСП в Пловдивския университет. Готвила десетки поколения математически и педагогически кадри, много от които – за ръководни постове. В момента – пенсионер.
 17. Мими Виткова – бивш депутат във Великото Народно Събрание, бивш член на ВПС на БСП и министър на здравеопазването, ръководител на здравноосигурителен фонд „Доверие“
 18. Николай Петров – бивш член на ръководствата на БСП и БСМ във Велико Търново. В момента – адвокат.
 19. Огнян Сурдулов – доктор по изкуствознание, кинорежисьор, специализиран по военно-патриотични кинохроники и сюжети.
 20. Павел Иванов – съучредител (1989 г.) и ръководител на Комунистическия Младежки Клуб „Че Гевара“ към БКП, създател и несменяем ръководител на Движението „Безсмъртният Полк“ в България (българи-участници във финалната фаза на войната). В момента – художник-приложник.
 21. Павел Маринов – бивш председател на БСП Бургас, общински съветник от БСП, бивш Областен управител Бургас.
 22. Петя Паликрушева – съучредител и настоящ ръководител на Движение „Че Гевара“. В момента – журналист в българската редакция на Международен информационен портал „НюзФронт“.
 23. Петър Ганчев – бивш служител във ВГУ ДС, бивш директор на държавната Пощенска Банка Клон Пловдив. Специалист по международни икономически отношения и по международни финансови пазари. Създател на едната от двете стокови борси в България. В момента – служител в Стокова Борса Пловдив.
 24. Пламен Младенов – доскорошен дългогодишен областен лидер на БСП Монтана, бизнесмен.
 25. Румен Биков – бивш Министър на индустрията в правителството на професор Любен Беров и бивш научен работник в Института по Цветна Металургия. В момента – ръководител на частни фирми в зеленчуковото производство за износ и в експорта на черни метали.
 26. Соня Величкова – социолог с огромен практически опит (още от времето на НЦИОМ).
 27. Славчо Славов – арабист и експерт международна търговия в Източното Средиземноморие, Прикаспия, Персийския залив и Централна Азия. Дългогодишен търговски директор в Булгар Табак Холдинг (преди – и след приватизацията). В момента – бизнес консултант.
 28. Станислав Станилов – дългогодишен директор на Археологическия Институт (с музей) при БАН, народен представител в няколко парламента, крепител на патриотизма и на борбата срещу всяко посегателство на българския суверенитет сред академичните среди.
 29. Таско Ерменков – бивш работник във ВТО „Трансимпекс“ и секретар в генералното консулство на България в Западен Берлин, ръководител на големи държавни проекти със Световната банка и на новата Агенция по енергийна ефективност. Многократно избиран за депутат – изтъкнат експерт по енергийна дипломация и сигурност.
 30. Христо Христов – депутат от Великото Народно Събрание и няколко парламента, бивш председател на на Комитета по спорта и на Туристическата Агенция, дългогодишен общински администратор и главен секретар в Пловдивска Голяма Община.

 

offnews.bg

Предишна ВИЦОВЕ ЗА СУТРЕШНО КАФЕ
Следваща ДЕЯН ДЕЧЕВ НЯМА ДА БЪДЕ КАНДИДАТ ЗА ДЕПУТАТ ОТ БСП

За автора

Може да харесате още

Новини

ВИЦОВЕ ЗА СУТРЕШНО КАФЕ

  Магазин за кожени изделия в Англия: – От какво е тази шуба? – От българска лисица. – А защо е така настръхнала? – Вие някога били ли сте в

Новини

ВИЦОВЕ ЗА СУТРЕШНО КАФЕ

Старица седи в люлеещ се стол, когато изведнъж се появила една вълшебница и казала: – Имаш право на три желания. – Ами, искам да съм много богата! Пуф! Столът станал

Новини

ВИЦОВЕ ЗА СУТРЕШНО КАФЕ

– Новата, какво си завършила? – Право! – Супер. Сега си вземи тефтерче и химикалка и ПРАВО при Бай Михо да видиш кво ще пие? Замисляли ли сте се, ако