СЪКРАЩЕНИЯ В РЗОК – СЛИВЕН ПРЕДИЗВИКАХА ОСТРИ КРИТИКИ ОТ Д-Р ДОНКА ИВАНОВА
март 2, 2020 3643 Прегледи

СЪКРАЩЕНИЯ В РЗОК – СЛИВЕН ПРЕДИЗВИКАХА ОСТРИ КРИТИКИ ОТ Д-Р ДОНКА ИВАНОВА

Д-р Донка Иванова, която 15 години е била служител на РЗОК – Сливен, излезе днес с остри критики към ръководството на Касата в града под Сините камъни. Това става броени дни след като д-р Иванова и друг служител на Касата са били съкратени от работа поради закриване на щатовете им, а преди това са били дисциплинарно наказвани.

„След като разбраха, че не могат да ни уволнят дисциплинарно, промениха структурата, за да ни съкратят. Целта е пенсионерите от ръководството Касата да останат, а ние, които не сме в пенсионна възраст да си отидем. Вече съм предприела стъпки за съдебно дело“, каза д-р Иванова, която е изпратила писмо до управителя на НЗОК д-р Дечо Дечев.

Предлагаме ви писмото в неговия пълен обем.

ДО

УПРАВИТЕЛЯ НА НЗОК

Д-Р ДЕЧО ДЕЧЕВ

 

ДО

ПОДУПРАВИТЕЛЯ НА НЗОК

Д-Р ЙОРДАНКА ПЕНКОВА

 

ПИСМО

от

 

Д-р Донка Иванова –  Началник сектор „ДОКИБМП” в отдел “ДОКИМПДПАИО” на РЗОК- Сливен

Уважаеми д-р Дечев и д-р Пенкова,

Казвам се д-р Донка Иванова и работя в РЗОК – Сливен. Завършила съм висшето си образование през 1985г. във ВМИ-гр. Варна. Имам придобита специалност  по Акушерство и гинекология. Общият ми трудов стаж в РЗОК-Сливен е около 15 /петнадесет/ години. Работила съм като лекар-котрольор през по-голямата част на този период, а от…….години изпълнавам длъжността началник сектор „ДОКИБМП” в отдел “ДОКИМПДПАИО” на РЗОК – Сливен, която заех след проведен конкурс. През цялото време на работата си съм се старала да изпълнявам точно и качествено трудовите си задължения. Смятам, че не е необходимо да обяснявам, че натрупването на одиторско и медико-аналитично познание и компетност е труден и постепенен процес, защото материята е по-различна от клиничната, тъй като е сложна, особена и специфична. Тази работа не допада  много на лекарите и няма много желаещи да я извършват. При мен обстоятелствата в живота ми се стекоха така, че трябваше да прекъсна клиничната си дейност. Със същата отговорност се отнесох и към работата си, като служител в РЗОК. Учих се от опита на други колеги, които ми помагаха, както и от колегите от НЗОК с които извършвахме много съвмести проверки, за което съм им благодарна.

До м.май 2019г. не мога да кажа, че съм имала особени проблеми, но сега ситуациятя е друга. Тогава, през м.май 2019г. началникът на отдела д-р Крайчева напусна институцията поради пенсиониране. Тя сподели с мен това свое решение доста по-рано, но колкото и да я убеждавах да го промени, остана непреклонна. Тогава на редовните ежеседмични оперативки, които между другото вече не се провеждат, ръководството на РЗОК – Сливен ни уведоми, че ще бъде обявен конкурс за заемане на тази длъжност, както е редно. Само след няколко дни, служителката Донка Вълева – Гл.юристконсулт в Общата администрация на РЗОК – Сливен, се обади на всички колеги от Специализираната администрация и пожела да се съберем в кабинета на д-р Крайчева. Тогава тя ни се самопредстави, като И.Д. Началник отдел “ДОКИМПДПАИО” от този ден. Ръководството на РЗОК –Директорът и Зам. Директорът не дойдоха. Не след дълго започнаха да възникват различни проблеми, които с колежката Галина Райова – Нач.сектора за извънболтична медицинска помощ, поставяхме на оперативките. Директорът на РЗОК Андон Василев, каза, че само с говорене и приказки, не могат да се решават въпросите, като го няма черно на бяло написано. Започнахме да уведомяваме и докладваме, чрез писмена коресподенция, но неговите резолюции останаха без отговор. Междувременно Директорът на РЗОК, възложи на мен със заповеди преобладаващата част от дйностите , които д-р Крайчева извършваше. Справедливо попитах до кога ще ми бъзат възлагани допълнителни задължения, като вече има И.Д. Началник отдел и кога ще се обяви и проведе конкурсът за тази позиция. Отговорът, който получих беше „по-късно”. От тогава той рязко промени отношението си, както към мен така и  към колежката Галина Райова. Започна зачестяване на случки, събития, полемики с провокативен генезис, които не желая да разказвам. Тази обстановка нагнетяваше излишно напрежение и разбира се се отразяваше неблагоприятно на работата. Но както и да е и все някак си премина шестмесечния период на временното назначение на И.Д. Началник отдел “ДОКИМПДПАИО” Донка Вълева. Последва кратък период в който нямаше изпълняващ длъжността. Работната среда се нормализира. Приключихме годината. Всички отчети, справки, анализи, плащания бяха своевременно изготвени, изпратени, извършени и т.н. Ръководството на РЗОК не е отправило към мен и към екипа никава забележка. Резултатите в годишния отчет-анализ за контрол на ЛЗ за болнична помощ са значително завишени, а някои са в пъти. Показателят % ИЗ с установени нарушения от общо проверените е 4.7%, което до сега не е постигано.

През януари 2020г., в очакване обявяването на конкурса се случи друго. Извикани бяхме по спешност тримата началници на секторите на специализираната администрация. Ръководството на РЗОК  – Директорът и Зам. Директорът ни представиха новият И.Д. Началник отдел “ДОКИМПДПАИО” Ивелина Карабекирова, която работи като Гл.експерт в счетоводството. От тогава, напрежението не само рецидивира, но и нараства с висока скорост с всеки изминал ден. От първия ден колежката, демонстрира поведение на голяма сила, могъщество, компетентност и недосегаемост. Директорът на РЗОК Андон Василев, отново промени отношението си към мен, което е разбираемо, защото изразих резервирано мнение. Считам, че в състава на чл.41 от Закона за държавния служител, ми се дава право на свобода на мнението, относно целесъобразността на дадени разпореждания. Нещо повече, такова мнение в писмен вид ми беше поискано от самия Директор преди това назначение и във връзка със структурата и работата на отдела. Аз го изготвих и предадох в определния срок. Същото беше направено и от колежката Галина Райова. Директорът на РЗОК-Сливен се изказа, че не ги взема предвид. Защо тогава трябваше да пишем?

На 24.01.2020г., след обяд посетих Директорът на РЗОК – Сливен по повод негова резолюция на писмо с вх.№29-02-11/24.01.2020г. на РЗОК – Сливен. Обяних, че виждам моето име, но не мога да разбера написаното разпореждане и съответно не зная какво да направя. Той ми каза да направя това, което преценя. Опитах се да обясня, че написаното е нечетимо и че Зам. Деректорката Г-жа Сотирова ме е освободила от задачата за увеличаване броя на леглата на МБАЛ ” Д-р Иван Селимински” АД, във връзка с повишената заболеваемост от ОРЗ, но Директорът ме прекъсна и каза да тръгна отново на училище за да се науча да чета. Бях толкова шокирана, че на излизане успях само да попитам, това на лекар ли го казва и го връща в първи клас.  Директорът ми отговори, че ако искам да започна от втори клас и да напусна /изгони ме/.  Написах жалба до Етичната комисия на РЗОК-Сливен. До момента няма движение.

Разболях се от ОВИ.  Боледуването ми беше тежко и продължително. Първият ми работен  ден, след ползване на отпуск при временна неработоспособност беше 10.02.2020г. Този ден е последния от срока за изготвяне и изпращане в НЗОК на справката за извършената контролна дейност през м.януари 2020г. И.Д. Началник отдел “ДОКИМПДПАИО” Ивелина Карабекирова, ми разпореди да я направя. Попитах дали е запозната с обема на справката и че това изисква технологично време за да се изготви. Попитах, кой ме е замествал повреме на отсъствието ми и защо тази задача е оставена за извършване днес. Попитах също така, при хипотеза, че не бях се върнала на работа или бях умряла, кой щеше за го направи.  Със саркастичен тон, Госпожа Ивелина Карабекирова ми отговори с въпрос: „Вие искате да кажете, че не можете да се справите? Тогава аз ще го направя, защото мога.” Съгласих се, но в 15:22 часа е публикувана в електронната поща и в деловодната система „Архимед”, докладна в която уведомява Директора на РЗОК, че не съм изпълила това свое служебно задължение. Работният ден не е приключил все пак. На следващия ден 11.02.2020г., сутринта бях повикана в кабинета на Директора на РЗОК. В присъствието на зам. Директорката Г-жа Сотирова, дадох устни обяснения за случилото се. Към тях добавих, че  все още не се чувствам добре и изпитвам умора и отпадналост. Директорът на РЗОК ми каза следното: „И за туй, щот още си болна едва се довлече до касата и закъсня.” Да закъснях с 25 минути. Това е недопустимо да се изрече от лекар на който и да е пациент в период на реконвалесценция. Той продължи и заяви следното:” Ние с Г-жа Сотирова, може да сме в пенсионна възраст, но няма да се пенсионираме и ще останем да управляваме касата. Ти ще си подадеш молбата за напускане, защото пречиш на работата!” Попитах, като как да възприема това, като заплаха, предупреждение или намек. Директорът отговори: „Като молба”. Тогава заявих, че няма да си подам молбата за напускане. Аз оставам и на който не му харесва, пътища много. Директорът на РЗОК продължи разговорът и каза:”Ще я подадеш, защото не съм доволен от работата ти и трябва да те понижа в длъжност. Трябва онтново да станеш контрольор, понеже експертизата ти е слаба и е необходимо да се доразвиеш.” Аз отговорих, че също имам право на мнение и ръководството се съгласи. Тогава го изразих в прав текст мнението си: „Вие, Господин Директор сте зловреден, не само за мен, но и за институцията. Исканата молба за напускането ми, аргументира управленската Ви немощ до степен на астения. Аз ще защитя човешкото си достойнство, лекарската си чест и името си д-р Иванова, но Вие сте Господин Директорът.” Същият разговор е проведен с колежката Галина Райова, за която е внесена докладна от И.Д. Началник отдел “ДОКИМПДПАИО” Ивелина Карабекирова за неизпълнение на служебни задължения. Тя е написала писмени обяснения, но аз не го направих. Няма смисъл. С тях или без тях, аз вече съм нарочена и поръчана. Последва издаване на заповеди за дисциплинарно наказание и на двете, но аз отказах да подпиша моята. Подготовката за моето уволнение продължава. На 19.02.2020г. в 11:12 часа е публикувана нова докладна И.Д. Началник отдел “ДОКИМПДПАИО” Ивелина Карабекирова за неизпълнение на служебни задължения. Резолюцията на Директора на РЗОК е „За обяснения в срок 19.02.2020г. до 12 часа”. Видях, че съм пропуснала дадените ми 50 минути, като срок, но отидох в кабинета на Директора. Беше сам. Секретарката и зам.Директорката ги нямаше повреме на дискусията. Не съм изричала обидни думи, но казаното от мен са тежки истини, които болят повече от обида. Написах и писмени обяснения, въпреки пропуснатият срок. Резолюцията на Директора е дълга и отново не мога да я разчета, понеже съм неграмотна.

 

Уважаеми д-р Дечев и д-р Пенкова,

От написаното е видно, че аз за по-малко от месец съм оценена, като неграмотна, некомпетентна и неработеща. И.Д. Началник отдел “ДОКИМПДПАИО” Ивелина Карабекирова, също така на втория си работен ден написа оценката за работата ми през 2019г. във формуляра на индивидуалния ми работен план. И тъй като, вече съм и напълно объркан човек с ниско ниво на познание, се мъча да си отговоря на въпросите: „Как така през всичките, тези години са ме търпели в институцията? Как така бяха изказвани благодарности от Директора, за добре свършена работа и получена добра комплексна оценка? Може би, не съм отразявала правилно обективната реалност и не съм разбрала.”

На 19.02.2020г., се обадих на д-р Пенкова и обещах да изложа писмено тежненията си. На този ден ми беше обявена война и за това обещавам, че ще воювам честно, достойно, открито и почтенно. Ще се обърна към всички компетентни държавни институции, министерски съвет, парламент и комисии, съдебна власт и медии, обществен защитник и др., защото всичко в природата и живота има предел. Човешката търпимост и толерантност не са безкрайни. Заплахата да остана на улицата е реална. Ще водя открита битка по официален начин. Няма друга алтернатива. Времето ще покаже, как се води сражение срещу жена.

 

Благодаря Ви, за вниманието и търпението!

С уважение, д-р Иванова

 

„Във връзка със случая има проверка от Инспектората на НЗОК. Официално изявление от нас ще има след приключването на проверката“, заяви пред Sliveninfo Димитринка Сотирова, зам.-шеф на РЗОК – Сливен.

Предишна 80-ГОДИШЕН МЪЖ Е БИЛ ПРЕБИТ И ОГРАБЕН
Следваща ЖЕСТОКА СЕЧ НА ДЪРВЕТА ВБЕСИ ЖИТЕЛИ НА КВ. "ДРУЖБА" В СЛИВЕН

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

СЛИВЕН ЩЕ ОТБЕЛЕЖИ 147 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Община Сливен, Военно формирование 22220, Сливенска митрополия, Регионално управление на образованието, Общински комитет „Васил Левски“ и Сдружение „Мати Болгария” канят жителите на Сливен и гостите на града на проявите, посветени

Новини Сливен

ФИРМА „ФИШКОМ” ПОЗДРАВЯВА СЛИВЕНСКИТЕ УЧИТЕЛИ И ПРОСВЕТНИ ДЕЙЦИ С ДЕНЯ НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

За нас 24 май – Деня на славянската писменост, на българската просвета и култура, е празник, който ни изпълва с национална гордост и самочувствие. В този свят ден се прекланяме

Новини Сливен

ЗАБОЛЕВАЕМОСТТА В ОБЛАСТ СЛИВЕН ОСТАВА БЛИЗКА ДО СРЕДНАТА ЗА СТРАНАТА

480 са заболелите жители на област Сливен в периода от 8 до 14 март, съобщиха от Областния кризисен щаб. Нарастването в сравнение с предходния период се дължи на установеното огнище