СЪВЕТНИЦИТЕ СПРЯХА ПРОЕКТ ЗА БЛИЗО 900 000 ЛЕВА ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА РОМИТЕ
юли 19, 2018 7115 Прегледи

СЪВЕТНИЦИТЕ СПРЯХА ПРОЕКТ ЗА БЛИЗО 900 000 ЛЕВА ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА РОМИТЕ

Общинските съветници на Сливен не дадоха съгласие общината да участва в проект за близо 900 000 лева предназначени за уязвими групи. Парите щяха да бъдат безвъзмездна помощ. Повечето общински съветници обаче гласуваха против или се въздържаха и предложението не мина по време на сесията в четвъртък. Основен изразител на гласовете против проекта бе бившият председател на БСП в Сливен Мартин Славов.

„Този модел за ромска интеграция работи вече 28 г. и е доказано неефективен. Много средства се усвоиха, а резултат няма. Тези партньори на Община Сливен вече са участвали в интеграция на ромите и знаем резултата от това. Аз считам, че уязвима група е не само ромската, има и други, които се нуждаят от помощ. Затова съм доволен, че повечето съветници бяха на моето мнение“, каза Мартин Славов пред Sliveninfo.

Предлагаме ви цялото предложение, което бе отхвърлено.

 

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН ПРЕДЛОЖЕНИЕ от СТЕФАН РАДЕВ КМЕТ на ОБЩИНА СЛИВЕН

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Одобряване на партньорското споразумение между Община Сливен и Сдружение „Ромска академия за култура и образование”, Фондация „Здравето на ромите”, Фондация „Регионален център за икономическо развитие” и Детска градина „Звездица“.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В края на 2016 г. Община Сливен участва с идейна концепция в процедура за предварителен подбор за стесняване на териториалния обхват и избор на конкретни бенефициенти от общини, на територията на които се изпълняват мерки за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Подборът беше извършен на базата на статистически критерии и концепция, представяща проблемите в съответната община и предложените мерки за решаването им. През месец март 2017 г. бяха одобрени идейните концепции на петдесет и две общини, включително и на Община Сливен, което ни дава основание да считаме, че заложените дейности в нея предполагат устойчива интеграционна политика. Община Сливен разработи проект в качеството си на конкретен бенефициент по процедура BG05M9ОP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1.

Специфична цел по ОП „Развитие на човешките ресурси“:  Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализираните групи· (Направление 1);  Осигуряване на достъп до образование и обучение (Направление 2);·  Подобряване достъпа до социални и здравни услуги (Направление 3);·  Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи· (Направление 4);

Специфична цел по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“:  Специфичната цел на операцията е насочена към подкрепа за социално включване· чрез осигуряване на достъп до образование и обучение. Всеки партньор е ангажиран с изпълнението на определени дейности, както следва: За Партньор 1: Сдружение „Ромска академия за култура и образование“:  Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи, основани на етнически· произход и културна идентичност. Организиране на образователни събития, срещи, дискусии със застрашени от отпадане от училище ученици от община Сливен;  Мобилно училище „Образованието – път към успеха“ за ромските общности от· Сливен и селата Сотиря, Жельо войвода, Камен, Самуилово, Крушаре;  Подобряване на образователната среда в Сливен и селата Сотиря, Жельо войвода,· Камен, Самуилово и Крушаре, в които интегрирано се обучават ученици от етническите малцинства. Супервизия на родители и учители за работа с деца от маргинализирани групи;  Социално включване на учениците и родителите от ромската общност от община· Сливен чрез прилагане на интегриран подход за преодоляване на негативните обществени нагласи. Укрепване, развитие и утвърждаване на ромската култура, бит и идентичност. За Партньор 2: Фондация „Регионален център за икономическо развитие“:  Провеждане на процедура за избор на бенефициенти за обучение;·  Организация и провеждане на обучения за професионална квалификация.· За Партньор 3: Детска градина „Звездица“:  Допълнително обучение за деца, за които българският език не е майчин;·  Осигуряване на психологическа подкрепа.· За Партньор 4: Фондация „Здравето на ромите“:  Създаване на база данни /проучване/ за здравния статус на жителите в· неравностойно положение на 4 големи села в Сливенска Община- с.Тополчане, с.Сотиря, с.Самуилово и с.Ж.войвода;  Интерактивни аудио- визуални, здравно- образователни кампании;·  Насърчаване на семейното планиране по неформален, интерактивен начин за· маргинализираните и уязвими общности и осигуряване снабдяването на целевите групи с контрацептиви;  Дейност „Каравана“ – мобилни здравно- социални услуги, индивидуални· консултации и социално-здравна медиация в кв. Надежда, кв. Комлука, с.Тополчане, с.Сотиря, с.Ж.войвода, с.Самуилово;  Повишаване на имунния статус сред деца от 8 до 14 г. чрез изследване и лекуване· против паразити. Крайният срок за изпълнение на дейностите по сключените договори е 31.12.2020 г. Сумата, за която ще кандидатства община Сливен, е до 889 994, 77 лв., представляваща 100% безвъзмездна финансова помощ. Съгласно условията на процедурата между кандидата и партньора следва да се подпише Споразумение, което да бъде одобрено от Общински съвет. Във връзка с гореизложеното и публикуваните насоки за кандидатстване, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет – Сливен да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

  1. Дава съгласие Община Сливен да подаде проектно предложение по процедура BG05M9ОP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” със стойност до 889 994,77 лв., 100% от които безвъзмездна финансова помощ.
  2. Одобрява партньорското споразумение между Община Сливен, Сдружение „Ромска академия за култура и образование”, Фондация „Здравето на ромите”, Фондация „Регионален център за икономическо развитие” и Детска градина „Звездица“. Приложение: 1. Проект на Споразумение между Община Сливен и Партньорските организации
Предишна РАДИО "СВОБОДНА ЕВРОПА" СЕ ЗАВРЪЩА В БЪЛГАРИЯ
Следваща ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПРЕПОРЪЧА ЗАСИЛЕНИ МЕРКИ СРЕЩУ НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИЯ ТРАНСПОРТ НА ЖИВОТНИ

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

ДВАМА СА ЗАДЪРЖАНИ ЗА НАРКОТИЦИ В СЛИВЕН

Двама са задържани в РУ-Сливен за притежаване на наркотици. На 23 ноември полицейски служители са извършили проверка на лек автомобил „Фолксваген Голф“, управляван от М.Д., мъж на 33 години село

Новини Сливен

В ПАМЕТ НА ЕДИН НЕЗАБРАВИМ СЛИВЕНСКИ ЧЕШИТ

След кратко и мъчително боледуване почина СВЕТОЗАР  ГОСПОДИНОВ  ГОСПОДИНОВ. Роден на 09.09.1948г. в град Сливен. Израснал в Сливен, той ще остане в новата история на града ни след 1989 година

Новини Сливен

ОБЯВЯВА СЕ КОНКУРС ЗА ЕСЕ „ОТ МЕДВЕНСКИТЕ ПАСИЩА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ“

Сливенската областна администрация, община Котел, историческият музей в Котел и кметството в село Медвен обявяват конкурс за есе на тема „От медвенските пасища до председателството на Народното събрание“. Конкурсът е

0 коментара

Все още няма коментари!

Може да сте първият който коментира публикацията!

Остави коментар

eighteen + eleven =