СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЕИ ЗА СОБСТВЕНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ НУЖДИ ПО ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ
14.12.2022 983 Прегледи

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЕИ ЗА СОБСТВЕНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ НУЖДИ ПО ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Растящите цени на електроенергията, в частност и в резултат на войната в Украйна, определиха крайната необходимост да предприемем действия за намаление на използваната енергия. Това дава изключителен шанс същевременно да дадем своя принос и в опазването на околната среда. Слънчевата електроенергия е екологично чиста – избирайки нея ние правим важна крачка към решението на проблема със замърсяването на Земята. Опазваме и защитаваме околната среда както за нашето, така и за бъдещите поколения.

В предходни публикации ви дадохме информация как да използваме възможностите на Плана за възстановяване и устойчивост с Програмата за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, за да намалим потреблението на енергия като същевременно да участваме в борбата срещу климатичните промени. Днес ви представяме Процедурата Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията.
Министерство на иновациите и растежа обяви за обществено обсъждане третата процедура за безвъзмездно финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост, насочена към бизнеса – Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията.

Процедурата е насочена към микро, малки и средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация, регистрирано по Търговския закон и Закона за кооперациите, които са регистрирани не по-късно от 31.12.2019г. Кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година ≥ 80 000 лева за микро предприятия; ≥ 187 000 лева за малко предприятия и ≥ 750 000 лева за средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация. Минималният размер на безвъзмездно финансиране е 100 000 лева, а максималният – 1 000 000 лева, като максималният размер не следва да надвишава реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г. – 100% за микропредприятия, 60% за малки предприятия и 25% за средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация. Процентът на собственото финансиране варира от 50% до 65% в зависимост от категорията на предприятието и регионът, в който се намира.

Инвестицията следва да се планира върху сграда/имот, която е изцяло собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, същият следва да притежава документ за учредено право на строеж върху имота и съответно да е свързана с основната икономическа дейност.

Фотоволтаичната система и локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) следва да се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях, в урбанизирани територии.
Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система за собствено потребление следва да надвишава 2 (два) пъти размера на предоставената мощност, съгласно актуален договор на кандидата с електроразпределителното дружество (ЕРД), но не повече от 1 MW. Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), следва да са с общ минимален капацитет равностоен на съхранение с продължителност от поне 4 (четири) часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система.
Изисква се потребената електрическа енергия от кандидата от фотоволтаичната система да не е по-малко от 260 kWh на годишна база за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение.

Допустими са разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА); разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА); разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада/прилежащ имот; и разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер. Всички разходи по инвестицията следва да са извършени от един изпълнител.

Максималният срок за изпълнение на проектите е 18 месеца, като на етап кандидатстване следва да се представи в зависимост от степента на проектна готовност идеен или технически/работен проект.

Проект „Граждански инициативи в борба срещу климатичните промени и опазване на околната среда в региона на Сливен“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. www.activecitizensfund.bg

Предишна АРЕСТ НА ДРОГИРАН ШОФЬОР В НОВА ЗАГОРА
Следваща ПАРЛАМЕНТЪТ ОТХВЪРЛИ СЪС 125 ГЛАСА ГАБРОВСКИ ЗА ПРЕМИЕР. ОТИВАМЕ НА ИЗБОРИ

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – НОВА ЗАГОРА ОРГАНИЗИРА „КУЛТУРЕН ЧЕТВЪРТЪК“ НА 15 ЮНИ

Исторически музей – Нова Загора обяви „Културен четвъртък“ на 15 юни 2023 г. и отправиха покана за две събития, насочени към културните деятели. Директорът Генчо Димитров и неговите колеги посрещнаха

Новини Сливен

ВИЦОВЕ ЗА СУТРЕШНО КАФЕ

Рота от шопи. Командирът дава заповед: – Отляво надясно – преброй се! И почват: – Първи! – Я до него! – Он до мене! – Я сам до тех! Учителката

Новини Сливен

КОТЕЛ ПОСРЕЩНА НАД 150 УЧАСТНИКА ПО ВРЕМЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ДЕТСКИ КОНКУРС „ФОЛКЛОРНА ОГЪРЛИЦА“

В Котел се проведе XXII-то издание на националния детски конкурс “Фолклорна огърлица” за участници до 14 годишна възраст, организиран от Община Котел и НЧ „Съгласие – Напредък 1870“ – гр.