СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА, БСП: ТРЯБВА ДА ВЪРНЕМ ПРЕДИШНИЯ ДУХОВЕН ОБЛИК НА СЛИВЕН
11.10.2019 1699 Прегледи

СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА, БСП: ТРЯБВА ДА ВЪРНЕМ ПРЕДИШНИЯ ДУХОВЕН ОБЛИК НА СЛИВЕН

Г-жо Келеведжиева, вие сте учител и заедно с родители миналата година заехте категорична позиция срещу предложението на община Сливен за закриването и сливането на училища в града. Има ли опасения относно повторен опит за оптимицация на училищната мрежа?

Въпросът с „реформите в образователната система“ в града ни продължава да виси като Дамоклев меч над сливенските училища. Предложената от общинска администрация реформа през 2018 не бе докрай огледана, обмислена, и това предизвика граждански брожения, дебати, конфликти. Да припомня, че  преди два мандата така, набързо, с лека ръка, бяха закрити училищата „Хаджи Димитър“ и „Антон Иванов“, което извика напрежение в обществото и обясним гняв към властимащите. Събитията се повториха миналата година по отношение на  предложената „реформа“ от Стефан Радев. Не се проведе обществено допитване, нито консултации с директори, ръководства на училища, не се чу  мнението на обществените съвети и училищните настоятелства. Мина една година. До този момент не е обсъждан нов вариант на реформата, предложението за която бе спряно след реакцията на гражданите. Няма да сгреша, ако кажа, че кметът, в предизборна година, не се нае да прави реформи. Проект за реформа не е предоставен  в комисията по образование, не са организирани дискусии по проблема, който трябва да бъде решен  по силата на Закона – да се премине на едносменен режим. Комисията имаше готовност  да реагира, но не ни бе предложен нов  вариант, върху който да дебатираме. Новоизбраният кмет тази година не бива да забравя, че образованието не е експеримент, който ако се окаже неуспешен, можем да оставим в стаята за опити, докато набавим нови химикали за следващ опит. И да работим на принципа „проба- грешка“. Подобна реформа изисква упорита работа на всички нива. Да мислим е нужно сега. Не бива да сме слепци, нито пък авантюристи, когато става дума за децата на Сливен.


През сегашния мандат имаше опит за закриване на културни институти, които са емблема за Сливен вече десетилетия. Благодарение на обществения отзвук Ансамбълът за народни песни и танци и Симфоничният оркестър на Сливен все пак бяха запазени. Защо според вас трябваше да се стига въобще до такова обсъждане?

Да, имаше такава опасност, която бе разсеяна отново след граждански брожения. Тези два културни института са визитна картичка на Сливен, емблема. Трябва да бъдат съхранени. Творците, работещи в тях, създават изкуство. Повече от ясно е, че има необходимост  да бъдат обгрижвани от добър стопанин, както и сами да подпомагат издръжката си, разбира се, с творческа работа и проекти. Община Сливен оряза бюджета на двата културни института, намали броя на хората, които работят в тях. Днес те са на санитарния минимум за дейността си. Дълбокото ми убеждение обаче е, че администрацията, в лицето на новоизбрания кмет т.г, трябва да намери решение и то такова, че Сливен да съхрани двата института, да възстанови цялостта им. Вместо да се харчат пари за събития и участници, които нито радват окото, нито слуха, по- добре да се поддържат местните творци, които разнасят славата на Сливен.


Какъв е коментарът ви за културния календар на община Сливен, има ли събития, които нямат място в него и какви бихте предложили вие?

„Културният календар на Сливен е цветен, богат и разнообразен дотолкова, доколкото са финансовите възможности на общината“, биха казали, вероятно, от общинска администрация. Но друг е въпросът, че трябва да се инициират нови дейности, а други, традиционни вече за Сливен, да се доразгърнат, за да върнем предишния духовен облик на Сливен. Има чудесни предложения, които не намират място в културния календар и това кара граждански и културни структури да търсят съдействие от ПК по ОНКВ в ОбС за финансово покритие на дейностите им. В този смисъл е нужно календарът да се прецизира, да се доразработи и съгласува с Постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания към ОбС с читалищата с богата дейност, с културните институти в града. Нужна е по-голяма координация между администрация и общински съвет; да се разширяват дейностите с участие на млади хора, за да създадем за тях подходяща културна среда. За огромно съжаление има прояви, които трябва да влязат в културния календар, но остават извън него. И обратно – има такива, придобили гражданственост, които трябва да се прецизират и като наименования, и откъм финансова страна – визирам фестивала „100-те войводи“ напр. На този фестивал му липсва идейна насоченост. Замислен е да рекламира сливенски производители, а вижте програмата му напр. за тази година. Освен 20-те  местни фирми, участващи в петото издание на „Фестивала на 100-те войводи“, в програмата има кулинарно шоу на Ути Бъчваров, участие имат самодейни състави от общината, певци – гости, фолк певици, куклен театър. Къде тук са 100-те войводи? Кои са войводите – Ути, производителите, певците, Емилия? Как представяме града на 100- войводи пред България? Добър замисъл – лоша реализация.  Ако ще го има този „цветен“ фестивал, ами да бъде променено наименованието му – „Кулинарен празник в Сливен“, „Празник на сливенските производители“. А и хилядите левове, които общинска администрация отпуска, за такъв тип събитие, на фона на липсата на средства за други качествени събития, е недопустимо. Можем спокойно да проправим път на нови интересни идеи, които да популяризират града чрез сливенската култура във всички сфери. Ще запазя идеите си, позволете. Да се подкрепят, да се разширят, онези инициативи на читалищата в община Сливен, които показват духовното лице на града.

 Оглавявате комисията по култура в Общинския съвет и Фонд „Култура“ в  общината.  Какви проекти успявате да подкрепите?

Постоянна комисия по образование, наука, култура, вероизповедания към ОбС-Сливен (ПК ОНКВ)  се занимава със сериозна обществена дейност. Решаваме понякога тежки казуси, които не са свързани само с финансиране, а с организация работата в структурите, за които носим отговорност. За 4 години са подпомогнати училища, детски гради, детски комплекси, даровити деца, читалища и други за близо 250 000 лв., със средства, предвидени по Решение №254 на Общински съвет Сливен. Отделно, по друго перо, ПК по ОНКВ отпуска средства за годишни и месечни стипендии на талантливи ученици от Сливен. Надявам се, че гражданите правят разлика между ОбС и Община Сливен – две различни институции с общи цели.

В стария мандат, при кмета Милев, комиисята инициира създаването на Фонд „Култура“, който да подпомага развитието на културата в община Сливен, като набира, управлява и разходва средства за провеждане на общинската политика в областта на културата. Достижение, с което се гордеем, защото Фондът подкрепя организации и индивидуални творци в създаването на продукти в сферата на културата, обвързани тематично със Сливен и сливенския край. За периода от 2015 до сега са отпуснати средства  в размер на 120 900 лв. Общият брой на одобрените проекти е близо 60. ОбФ „Култура“ е подмомагал ХГ „Димитър Добрович“; ДКТ- Сливен; писатели, поети; кураторски проекти; пленери; фестивали; създаване на филми; подпомагал е сливенски училища; вестник „Сливен“; бесарабски българи и пр. Не бих могла да изброя всички. Живо ме интересува работата на читалищата като огнища на духовност Община Сливен е най-голямата община в страната, с най-много населени места, има над 50 читалища. Тази година се отпуснаха средства за общинско подпомагане на читалищата в размер на 20 000 лв от Общината. Средствата се отпускат на проектен принцип, от комисия, съставена със заповед на кмета Радев. В нея обаче не е включен нито един общински съветник. Как се разпределят средствата, уви, не мога да коментирам. Има ли статут, правила, които да се следват? Тези въпроси будят съмнения. Как, къде, т.е на кои читалища са отпуснати средства?  Вече има брожения, че се избират определени читалища, които да бъдат подпомогнати. Липсва прозрачност в разходването на средствата.

 

Кандидат сте за общински съветник от листата на БСП. Какви са новите акценти в програмата на социалистите за новия мандат?

Нашата програма е представена във „Визия за Сливен“, но освен всичко, което тя включва, бих работила за: Възстановяване на КДК – Сливен; Подпомагане  и доразвиване дейностите на Фонд „Култура“; Увеличаване стипендиите  за талантливи ученици; Подкрепа развитието на Националния театрален фестивал „Сцена под Сините камъни“ – по възможност да прерасне в международен, като се включат, поне в началото, театрални трупи от Молдова и Украйна – да не забравяме, че те жадуват завръщане към корените си; Култура, образование, родолюбиво възпитание, възпитание в християнски ценности – това трябва да са част от приоритети в работата на ПК по ОНКВ; Финансово подпомагане на християнски храмове на територията на общината, съвместно, разбира се, със Сливенска Митрополия, читалища, културни институти, община Сливен, като се предвидят дейности с цел набиране на средства; Подкрепа на младите хора и осигуряване на възможности за лесен достъп  до театър, изложбени зали, концерти и празнични инициативи; подкрепа на талантливите деца на Сливен във всички сфери. А грамотността на сливенските деца- това трябва да е водещ приоритет. Нужно е да се предвидят дейности, съвместни с  ПК по ОНКВ, РУО на МОН, с директорите на училища, с община Сливен н тази посока- напр.. общински състезания с финансови стимули на училища и ученици за грамотност и знания. Категорично е нужно и засилване дейностите на читалищата по селата, подкрепени от общинска администрация – да им се даде възможност да бъдат домакини на национални фестивали, на изнесени празници, за да се разнообрази духовния живот в община Сливен.

 

Предизборен щаб на БСП

Купуването и продаването на гласове е престъпление

 

 

Предишна ЗАПОЧВА ШЕСТОТО ИЗДАНИЕ НА ЕСЕННИЯ ФУТБОЛЕН ТУРНИР
Следваща ЦЕНТЪРЪТ ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ В СЛИВЕН ОБЯВЯВА ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА 15 ОКТОМВРИ

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

ИЗЗЕХА КОНТРАБАНДНИ ЦИГАРИ

Контрабандни цигари са иззети при акция на полицейски служители от участък «Надежда» в град Сливен. На 16 януари в хода на операция по линия «Акцизи» са извършени процесуално-следствени действия в

Новини Сливен

РАЛИ „ТВЪРДИЦА 2018“ СТАРТИРА НА 7 ЮЛИ

14-то рали „Твърдица 2018″, което е първи кръг от тазгодишния рали шампионат у нас стартира на 07 юли. Тази година състезанието няма да стига до град Елена и затова носи

Новини Сливен

ПОРЕДНО ОБУЧЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ В МБАЛ „Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ“- СЛИВЕН

В МБАЛ „Д-р Иван Селимински” – Сливен  се проведе поредното обучение за  професионалистите по здравни грижи. Темата беше „Диабет –съвременни подходи в лечението и грижите за пациентите. Видове инсулини, приложение