Рекламна тарифа на сайта Sliveninfo.bg за 2023 г.

1. Поставяне на банер за срок от 1 г. – 350 лева месечно

2. Поставяне на банер за срок от 6 м. – 450 лева месечно

3. Публикуване на PR новини, до 8 броя месечно, за срок от 1 г. – 250 лева месечно

4. Публикуване на PR новини за срок от 6 м., до 8 броя месечно – 300 лева месечно

5. Публикуване на банер + PR новини за 1 г. – 550 лева месечно

6. Публикуване на банер + PR новини за срок от 6 м – 650 лева месечно