ПРИЗОВАВАМ ЗА НАЦИОНАЛЕН ОБЩЕСТВЕН ДЕБАТ ПО НАЙ-ВАЖНИТЕ И НАБОЛЕЛИ ОБЩЕСТВЕНИ  ТЕМИ
юли 2, 2021 444 Прегледи

ПРИЗОВАВАМ ЗА НАЦИОНАЛЕН ОБЩЕСТВЕН ДЕБАТ ПО НАЙ-ВАЖНИТЕ И НАБОЛЕЛИ ОБЩЕСТВЕНИ ТЕМИ

Основната ми мотивация да се кандидатирам за народен представител е да мога да споделя анализа и изводите  си , защо България вече 30 години е на дъното на всички международни класации, защо намаляхме с два милиона за това време, а прогнозите са, че до 2040 година ще намалеем с още два и България ще се стопи до пет милиона. И да предложа вижданията си за нужните реформи в избирателната система и различните власти в България, чрез които да започне подобрение във всички важни обществени и икономически  сфери .
За всички е видно, че България, въпреки членството си в ЕС и НАТО, е страна с най-висок отрицателен прираст, обезлюдяващи, вече не само села, но и цели области, ширеща се корупция и престъпност, ниски доходи и пенсии, слабости в здравеопазването и образованието, неефективна съдебна система, липса на свобода на медиите. Причината за всички тези  факти е най-вече опороченият избирателен процес и липса на баланс в разделението на  различните видове власти в България, а не толкова поради персонални проблеми и дори проблемите в различните партии. Проблемите в България от 30 години, независимо коя партия е управляваща, са идентични и близки. Ярко доказателство в тази насока е управлението на ГЕРБ в последните 10 години. Партия, която дойде на власт в името на борбата срещу престъпността и корупцията и печели доверието на българския избирател вече над 10 години с тази си цел, си отива от властта с най-силните сигнали и прояви  на  корупция за последните 30 години, констатирани и от финансовото министерство на САЩ  чрез закона Магнитски .
Мотивирана съм да споделя разбирането си ,че на България и е нужен сериозен ремонт на избирателната система и на структурата на трите власти, за да работят независимо една от друга, взаимно да се контролират за да прекъсне възможността за създаване на зависимости между властите и прояви на авторитаризъм. Искрено съм убедена, че  болшинството от гражданите, и най-вече политиците, ще осъзнаят, че трябва да се направят съществени промени в изборния процес и структурата на  властите  в България и няма да се стигне до това България да се стопи до пет милиона  и тогава да стигнем като общество до изводите ,че  основната причина за да се проваляме е в основните правила чрез които функционира обществото ни и тогава да търсим решения   ,които вече може и да не съществуват .
Картината, която се повтаря в България от 30 години, е приблизително една и съща. Лидерите на политическите партии, чрез пропорционалната избирателна система, нареждат в листите за народни представители на избираеми места лично верни на тях кандидати,  лидерът на политическата партия, спечелила парламентарните избори,  особено ако ги е спечелила с над 120 народни представители, доминира в Народното събрание и то  работи в интерес на тази политическа партия и партиен лидер . Народното събрание, под контрола на този политически лидер и верните му народни представители от спечелилата политическа партия, избира правителството и, най-често, политическият лидер става министър-председател – най властовата фигура в България . Така беше при Филип Димитров, Жан Виденов, при Иван Костов, при Симеон Сакскобурготски, Сергей Станишев и при Бойко Борисов   Чрез квотите от парламента и правителството,  управляващата партия и политическият и лидер, най-често министър председател,  чрез квотите в Народното събрание и министерския съвет, се избират представителите на независимите регулатори, на специалните служби,  квотата във ВСС и медийния регулатор. Така цялата власт в България  става  зависима  от  управляващата партия и  най вече от партийния и лидер. Така се създава авторитаризмът,  рушат се устовиите, институциите, създадени да са независими, влошава се пазарната среда, честната конкуренция , икономиката не се развива, корупцията процъфтява, жизнения стандарт е нисък ,  раждаемостта пада , младите напускат България. На това всичко трябва да се сложи край чрез задълбочен анализ на проблемите от всички политически партии и набелязване на програма за отстраняване на слабостите .
    Целта ми е да споделя тия свои виждания  и да търсим заедно решение за нова структура на властта в България чрез която да се отстранят слабостите в които живеем последните 30 години  . И България от най изостаналата в ЕС , да започне да догонва останалите страни и да се нареди на челните места в Европа по стандарт и сигурност на живот .
   За да се случи това, смятам, че на първо време е нужно да се стигне, чрез обществено обсъждане и консенсус между възможно най-голяма част от българското общество и политическите сили,  какви реформи са нужни на България за да има честни избори, да  станат независими една от друга и взаимно контролиращи се законодателната, изпълнителната, съдебната и медийната власти , къде да е мястото на специалните служби призвани да се борят с корупцията във всяка една от властите , включително и съдебната  , как местната власт да е близо до хората и да има възможности да решава голяма част от проблемите им  .
Смятам,  че въпреки  слабостите и неудачите в развитието на България в последните 30 години , в обществото ни все още няма  ясно разбиране ,че проблемите на България не са толкова персонални и на отделните партии а по скоро се дължат на лошата структура на държавното управление .
     Към момента има частични идеи за промени, които, според мен, в този си частичен вид, няма да подобря, а дори може да влошат ситуацията в България. Например, Има такъв народ предлагат напълно мажоритарна избирателна система в два тура., избор на главен прокурор, намаляване субсидиите на партиите на 1 лв. на избирател. С тия частични виждания за реформи  наистина може да влошат ситуацията в България защото мажоритарната избирателна система ще облагодетелства големите партии и ще унищожи напълно възможностите за политически плурализъм. Изборът на главен прокурор, без осмисляне на ролята на главния прокурор и на прокуратурата в съдебната система, ще има неясен резултат . Намаляването на партийната субсидия механично от 8 на 1 лв., ще нанесе удар най вече на малките партии.
  Частични са и вижданията на Демократична България за промяна  само в ролята и функциите на главния прокурор и донякъде върху прокуратурата. Проблемите в обществото ни са много по-дълбоки и всеобхватни, и промени, само в статута на главния прокурор и да имат някакъв положителен ефект, ще е частично. А няма гаранция и дали няма да настъпи влошаване на ситуацията, ако  вместо един главен прокурор в България, се появят силно овластени 28 окръжни главни прокурора .
    Призовавам за национален обществен дебат по най-важните и наболели обществени теми  между политическите сили, който може да започне и от Сливен. За разглеждане на различни идеи за подобрение на избирателния кодекс и  структурата на трите власти в България с цел изграждане на обществен модел чрез който да се отстранят съпътстващите ни слабости вече 30 години . Например да коментират различните политически сили и всяка от тях да заеме ясни позиции по най важните въпроси  за да може  избирателите да направят своя осъзнат избор.
–        Кой е за запазване на сегашната пропорционална избирателна система, кой е за напълно мажоритарна избирателна система предлагана от Има такъв народ , кой е за смесена избирателна система при който 50 % от народните представители се избират мажоритарно и 50 % пропорционално , кой е за пропорционална избирателна система но при която  избирателите подреждат всички кандидати в листите , няма подреждане от партиите
–        Кой е за увеличаване пълномощията на президента в посока към изпълнителната власт за да можа народното събрание да се концентрира  в законодателната власт и контрол на дейността на президента , включително и инпийчмънт .
Или увеличаване пълномощията на президента в посока на борбата с корупцията чрез управление и контрол на  специалните служби и независимите регулатори .
Или пък избирането на Президента от народното събрание ако не се увеличават пълномощията му  за да има съотносимост между сегашните му само представителни  пълномощията и начина му на избиране . Както е в Германия , Гърция и други европейски страни .
–        Дали да се запазят сегашните пълномощия на главния прокурор или да няма изобщо такава фигура , прокуратурата д остане ли в съдебната власт или да има друго място , между съдебната и изпълнителната , дали да се избира гл. прокурдруги прокурори .
–        Как да се гарантира не само независимост на съда но и вземане на решения от съда  най вече на база на закона   , дали да не се приеме например съдия да може да се кандидатства след определен трудов стаж и навършени години , как да се гарантира неподкупността на съдиите , дали не трябва в името за гарантиране честността и неподкупността на съдиите , те се откажат още кандидатирайки се за съдии  от част от защитена за личността информация и  до лични техни данни да имат достъп определени лица от специалните служби като банкови сметки , имущества , подаръци и други  .
–        Как да се увеличат пълномощията на кметовете и съответно и отговорностите им към обществения ред,  образованието , медицинското обслужване    , благоустройството и всички дейности касаещи средата за живот в едно населено място .
–        Как да се гарантира независимостта на медиите и на журналистите за да са мотивирани и задължени да отразяват обективно и безпристрастно  обществените процеси .
    Ако обществото ни и чрез политическите партии съумее да намери правилното решение на голяма част от най важните  повдигнати въпроси ,  ще намерим след това  и правилното решение и на  съществуващите големи слабости в обществените системи като образование , здравеопазване , социална политика , култура и други  .
   Искрено ще съм щастлива, ако поставените въпроси бъдат разбрани от широк кръг граждани, включително и от политически опоненти и всички стигнем до изводите ,че  трябва съвместно като обществени представители да търсим решения за отстраняване на съпътстващите ни неудачи вече 30 години и да търсим решение за да  подобрим  на средата на живот , работа и благоденствие на българските граждани . И България да стане добро и предпочитано място за живот .
   На 11.07. 2021 г . гласувайте с бюлетина  номер #4  за БСП и  преференция номер # 102 за Д-р Събина Петканска-Вълева.
Предишна ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ СЕ ОТТЕГЛИ ОТ ЛИСТАТА НА ПАРТИЯ "ИМА ТАКЪВ НАРОД" В СЛИВЕН
Следваща Д-Р ИВАН ДИМОВ: СТАНАХ ЧАСТ ОТ „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!” ЗАРАДИ СТЕФАН ПАСКОВ

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

СЛИВНАЛИЙКАТА БЕТИНА ТЕМЕЛКОВА КАЗА „ДА“ НА ФОНА НА АЙФЕЛОВАТА КУЛА

Сливналийката джудистка Бетина Темелкова, която в началото на миналата година започна да се състезава за Израел заради неразбирателство с българската федерация, получи предложение за женитба по доста романтичен начин. Дългогодишният

Новини Сливен

САРКИС ШАКЛИЯН ПОЗДРАВЯВА ЖИТЕЛИТЕ НА СЛИВЕН ПО СЛУЧАЙ ТРЕТИ МАРТ

Общественикът Саркис Шаклиян поздравява жителите и гостите на Сливен по случай националния празник на България – Трети март. Нека на този ден заедно се преклоним пред величествения подвиг на героите,

Новини Сливен

ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН ОБЯВИХА, ЧЕ ПРОДЪЛЖАВАТ КАМПАНИЯТА ЗА МОНТИРАНЕ НА ДИСТАНЦИОННИ УРЕДИ

  Преди време Топлофикация Сливен започнаха да предлагат на всички желаещи сливенчани уреди за дистанционен отчет. От дружеството обясниха, че закупуването и инсталирането на уреди с дистанционен отчет не е