ПРИЕТ БЕ ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН – ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ И ПРОФИЛИРАНИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ СЛИВЕН
14.02.2024 841 Прегледи

ПРИЕТ БЕ ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН – ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ И ПРОФИЛИРАНИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ СЛИВЕН

Постоянна комисия по заетост прие Държавния план-прием (ДПП) за учебната 2024/2025 г. в професионалните и профилирани училища в област Сливен.

Заседанието се проведе на 13 февруари в Областна администрация под ръководството на областния управител инж. Маринчо Христов. На него присъстваха директори на дирекциите „Бюро по труда“, „Инспекция по труда“ и „Социално подпомагане“, началникът на Регионалното управление на образованието, представители на общини и експерти от РУО, отдел “Статистически изследвания“-Сливен,  както и представители на синдикални и работодателските организации в област Сливен.

Към момента на територията на областта ДПП осъществяват 8 професионални гимназии (7 държавни и 1 общинска), 3 профилирани гимназии, 9 средни училища, едно обединено училище, едно спортно училище (към Министерството на младежта и спорта) и две училища по изкуствата (към Министерството на културата).

Очакванията са през следващата учебна 2024/2025 година е да бъдат разкрити 36 професионални и 18 профилирани паралелки, съобразно броя на седмокласниците в областта, който към 01.02.2024г  е 1818.

Със STEM профил(наука, технологии, инженерство и математика) и професия са 57,48 % от общия брой на местата, като интензивно изучаване на чужд език е заложено в 6 профилирани паралелки.

Планираните паралелки в т.нар. дуална система на обучение, която се осъществява паралелно в училище и в предприятие са 5,5.  4 от тях са  в ПГТО„Д. Желязков“ – Сливен, 1 в ПГ по механотехника – Сливен и 0,5 ПГ по селско стопанство – Нова Загора.

Една е предложената паралелка от Списъка на защитените от държавата специалности от професии за следващата учебна година и тя е в СПГСГ „Арх. Г. Козаров“ – Сливен, специалност  „Сухо строителство“.

Паралелките със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от кадри на пазара на труда, ще са 11,5, а обучението по професии за придобиване на втора и трета степен на професионална квалификация, ще бъде разпределено съответно в 8 и 28 паралелки.

По заявка на училищата се разкрива прием по 2 нови специалности: в ПГ по механотехника – Сливен, специалност „Електрически превозни средства“ и в ПГТО „Добри Желязков“ – Сливен, специалност „Графичен дизайн“. И двете специалности ще бъдат без интензивно или разширено изучаване на чужд език.

В хода на срещата работодателските организации изразиха мнение, че в Област Сливен броят на незаетите лица между 18 и 24 г. е относително голям. Според областния управител е налице необходимост от предприемане на мерки за приобщаване на младите към пазара на труда, за да не се налага внасяне на чуждестранна работна ръка, както и текучество на кадри извън пределите на страната.

На проведеното вчера заседание на Постоянна комисия по заетост  бяха поканени и представители от Областния информационен център(ОИЦ), за да презентират актуалната за кандидатстване процедура BG05SFPR002-1.012 „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, чиято цел е осигуряването на устойчива заетост на лица в неравностойно положение, включително чрез адаптиране на работни места за хора с увреждания. Допустими кандидати са работодатели, съгласно дефиницията на § 1., т. 1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, с изключение на бюджетни  организации.

Повече информация относно кандидатстването по тази процедура можете да намерите на сайта на Областна администрация или на сайта на https:// eumis2020.government.bg

Предишна ДЕВЕТ ДВОЙКИ ОТ ОБЩИНА СЛИВЕН УЗАКОНИХА ВРЪЗКАТА СИ В МЕЖДУНАРОДНАТА "СЕДМИЦА НА БРАКА"
Следваща ПРЕЗИДЕНТЪТ: СВЕТИ ТРИФОН Е ВРЪЗКАТА С ПРЕДЦИТЕ НИ, НО ЛЮБОВТА ОСМИСЛЯ ВСИЧКО

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

КОНЦЕРТ С МЕЛОДИИ ОТ ФИЛМОВИ ШЕДЬОВРИ ПРЕНЕСЕ СЛИВЕНСКАТА ПУБЛИКА В СВЕТА НА КИНОТО

Спектакълът на Плевенската филхармония, Хилда Казасян, Теодосий Спасов и Васил Петров „Светът на киното в музика“ представи пред стотици зрители в Сливен любими и запомнящи се мелодии от най-популярните филми

Новини Сливен

74-ГОДИШНА ЖЕНА Е СЪС СЧУПЕНО РАМО ПРИ ИНЦИДЕНТ В СЕЛО МЕДВЕН

На 17 май в РУ-Котел е получен сигнал за настъпило пътно произшествие с пострадал в село Медвен. При движение на заден ход товарен автомобил „Форд Транзит“, управляван от водач на

Новини Сливен

АКЦЕНТИТЕ ОТ ФОРУМА НА ЕНП БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ ОТ КМЕТА СТЕФАН РАДЕВ

На провелия се днес брифинг кметът Стефан Радев представи акцентите от форума на Европейската народна партия, състоял се на 9 март в град София. На него са присъствали местни кметове