ПРИЕТА БЕ СТРАТЕГИЯТА НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ЗА РАВЕНСТВО, ПРИОБЩАВАНЕ И УЧАСТИЕ НА РОМИТЕ (2021 – 2030)
20.10.2022 699 Прегледи

ПРИЕТА БЕ СТРАТЕГИЯТА НА ОБЛАСТ СЛИВЕН ЗА РАВЕНСТВО, ПРИОБЩАВАНЕ И УЧАСТИЕ НА РОМИТЕ (2021 – 2030)

На заседание на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси бе приета новата десетгодишна Стратегията на област Сливен за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030).

Председател на съвета е областният управител Минчо Афузов. В състава му влизат още заместник-областният управител Антоний Андонов, ресорните заместник-кметове от общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица, директорът на Регионална дирекция за социално подпомагане – Сливен, представители на Регионалния инспекторат на образованието, Дирекция „Бюро по труда”, Териториално статистическо бюро, Областна дирекция „Земеделие”, Регионалната здравна инспекция, Областната дирекция на МВР, Регионалния отдел за национален строителен контрол, Комисията за защита от дискриминация и членове на съюзи и неправителствени организации на етноси и културни общности в регион Сливен.

Стратегията е документ, разработен на базата на Националната стратегията за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030) и има аналитична част, описваща сегашната ситуация в област Сливен, и стратегическа част, съдържаща цели и мерки, които да я подобрят. Предлаганите интервенции са разпределени в шест приоритетни области: образование, здравеопазване, жилищна политика, заетост, върховенство на закона и антидискриминация, медии и култура. Сред предвидените в стратегията мерки са: осъществяване на по-добър обхват и реинтеграция на ромските деца в образователната система, повишаване посещаемостта на децата роми в детските градини, активна мотивационна работа сред ромските семейства и повишаване на тяхната информираност за ползите от по-добро образование, улесняване достъпа на уязвимите групи роми до здравеопазване, значително подобряване на майчиното и детското здравеопазване в обособените уязвими етнически общности, развитие на здравната медиация, провеждането на устойчива ваксинопрофилактика и увеличаване обхвата на ваксинираните лица, разширяване на профилактичните дейности сред ромското население. Сред основните мерки са още: създаване на кадастрални карти, кадастрални регистри и подробни устройствени планове на територии, включващи зони с компактно ромско население, реализиране на мерки за благоустрояване в ромските квартали, съдействие за осигуряване на социални общински жилища за най-маргинализираните и уязвими семейства, реконструкция на обекти от социалната инфраструктура за целите на образованието, културата, здравеопазването на ромските общности, подкрепа за придобиване и усъвършенстване на дигиталните умения и компетенции сред търсещите работа лица, с фокус върху младежите роми, повишаване участието на жени от уязвимите общности на пазара на труда, насърчаване на трудовото медиаторство, популяризиране на социалното предприемачество сред лица от ромската общност, както и решаване на проблема с липсата на документи за самоличност и правния статут на български граждани на социално уязвимите роми, координиране на усилията в борбата с трафика на хора, повишаване капацитета на публичните институции по отношение на политиките за равнопоставеност, достойнство и основни човешки права, преодоляване на културните бариери в общуването и всякакви форми на дискриминационни нагласи и др.

След приемането на Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030) бе направена презентация на възможностите за проектно финансиране на младежки дейности от експерти на Областния информационен център.

Предишна "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН - ИНЖ. АНГЕЛ АНГЕЛОВ" ЕАД ИНВЕСТИРА В ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ
Следваща ТУРНИР ПО СПОРТНИ ТАНЦИ ЗА НАЦИОНАЛНА КУПА "ТУИДА" ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СЛИВЕН НА 22 ОКТОМВРИ

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

ЕДИНАДЕСЕТ ТОП КРАСАВИЦИ ВЛИЗАТ В НАДПРЕВАРАТА ЗА МИС СЛИВЕН 2019

Единадесет топ красавици с бъдещи интересни професии са се записали за участие на конкурса Мис Сливен, който ще се проведе на 17.10.2019г. от 19:30 ч. в зала Сливен на вход

Новини Сливен

ШОФЬОР НА МЕРЦЕДЕС Е ЗАДЪРЖАН ЗА ДРОГА В СЛИВЕН

23-годишен мъж от град Сливен, водач на лек автомобил „Мерцедес“, е задържан за управление на МПС след употреба на наркотични вещества. Проверката е извършена на 14 март, около 23,00 часа,

Новини Сливен

ОДМВР – СЛИВЕН С МЕРКИ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ СИГУРНОСТТА И ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПО ВРЕМЕ НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРАЗНИЧНИ И ПОЧИВНИ ДНИ

Главен инспектор Илиян Николов началник на сектор „Пътна полиция” към ОДМВР-Сливен и началник сектор „Охранителна полиция” главен инспектор Венелин Гецов  представиха на брифинг днес предприетите мерки за обезпечаване на обществения