ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ДОМАКИНСТВАТА
04.04.2023 2447 Прегледи

ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ДОМАКИНСТВАТА

Растящите цени на електроенергията, в частност и в резултат на кризата от войната в Украйна, определиха крайната необходимост да предприемем действия за намаление на използваната енергия. Това дава изключителен шанс същевременно да дадем своя принос и в опазването на околната среда. Слънчевата електроенергия е екологично чиста – избирайки нея ние правим важна крачка към решението на проблема със замърсяването на Земята. Опазваме и защитаваме околната среда както за нашето, така и за бъдещите поколения.

В предходни публикации ви дадохме информация как да използваме възможностите на Плана за възстановяване и устойчивост с Програмата за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради (Саниране Етап 1).

Днес ви представяме още една възможност за финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост, която ще подпомогне в усилията на всички хора да намалят сметките си за енергия и така да подпомогнат борбата в опазване на околната среда:

Инвестиция „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“

Компонент „Нисковъглеродна икономика“

Целта на инвестицията е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране по:

  • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ) – Размер на безвъзмездното финансиране до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв.;
  • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително със системи за съхранение на електрическа енергия. Размер на безвъзмездното финансиране:до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

По настоящата процедура са допустими за финансиране следните дейности, изпълнявани от Кандидата:

1) Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване; или

2) Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва система за съхранение на електрическа енергия.

За да бъде допустим, Кандидатът по настоящата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели трябва да отговаря на следните критерии:

1)Да е физическо лице, български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз или гражданин на трета държава със статут на постоянно пребиваващ в Република България, обитаващ собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда;

2) Да е собственик на жилището, с което се кандидатства.

3) Жилището трябва да е основно за Кандидата.

4) Жилището, с което се кандидатства, да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община, да се ползва само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице;

5) В случай че Кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда, освен критериите по т. 2 и 3, той следва да има съгласието на етажната собственост

6) В жилището се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка,

котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.) – към момента на

подаване на предложението

7) В жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди обявяване на настоящата процедура чрез подбор

8) Да има издадено разрешение за строеж за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична системи до 10 kWp;

9) Да представи оферта за доставка и монтаж на инсталацията или системата.

Пакет от документи

Процедурата към момента е на етап „Обществено обсъждане“.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на предложенията чрез Информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост  следете за актуално обявяване на кандидатстването на следния линк: ИСУН 2020, раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“.

За повече информация относно енергийната ефективност и борбата срещу климатичните промени можете да посетите платформата Green Sliven / Зелен Сливен, в която има секция „ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ“ и там можете да зададете своя въпрос, ако не сте намерили отговора му в настоящата статия. Можете също да последвате и страницата ни във Фейсбук „Зелен Сливен“.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство www.activecitizensfund.bg . Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Европейски младежки инициативи“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

 

Предишна ДИСЦИПЛИНАРНИ УВОЛНЕНИЯ ЗА ЮРИСТА С "ОПАСЕН ЧАР"
Следваща ВИЖТЕ ИМЕНАТА НА ВСИЧКИ НОВИ ДЕПУТАТИ

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

КАРДИОЛОГИЧНОТО ОТДЕЛЕНИЕ КЪМ МБАЛ ” ХАДЖИ ДИМИТЪР” ГР. СЛИВЕН С НОВА СЪВРЕМЕННА АПАРАТУРА, КОЯТО ПОЗВОЛЯВА ДЕТАЙЛНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА БОЛЕСТНИТЕ ПРОЦЕСИ В СЪРДЕЧНИТЕ АРТЕРИИ

Кардиологичното отделение в МБАЛ ” Хаджи Димитър” гр. Сливен,  разполага с нова съвременна апарaтура последна модификация Volcano на Philips, която позволява детайлното изследване на болестните процеси в сърдечните артерии. Апаратурата

Новини Сливен

ПРИКЛЮЧИ РЕМОНТЪТ НА БИВШЕТО УЧИЛИЩЕ „ХАДЖИ ДИМИТЪР“

Приключиха ремонтните дейности в бившето училище „Хаджи Димитър“ в квартал „Клуцохор“. В него вече ще се помещават два социални центъра – Дневен център за деца и младежи с тежки множествени

Новини Сливен

АРЕСТ ЗА МАРИХУАНА В СЛИВЕН

Притежание на наркотици са установили полицейски служители при осъществяване на патрулна дейност в град Сливен. На 22 септември, около 20,35 часа, на ул. „П.Яворов“, е извършена проверка на 22-годишния Б.Н.