Парламентарни Избори 2023

О Ф Е Р Т А

ЗА ПОЛИТИЧЕСКА РЕКЛАМА В САЙТА SLIVENINFO.BG ЗА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2023

 

Сайтът Sliveninfo.bg предлага еднакви условия за всички участници в парламентарните избори на 02.04.2023 г.

Стойността на политическата реклама за периода на предизборната кампания е на стойност 1 000 (хиляда) лева. Сумата следва да бъде преведена до три дни след сключване на договора по банков път.