Парламентарни Избори 2021

Оферта към партии и коалиции, регистрирани за участие в парламентарните избори, насрочени за 14 ноември 2021 г.

Сайтът Sliveninfo.bg предлага еднакви условия за всички партии и коалиции, регистрирани за участие в парламентарните избори, насрочени за 14 ноември 2021 г.

 

Публикуване на прессъобщения и портрети на кандидати в сайта Sliveninfo.bg.  Цена: 200 лв. (двеста лева)

Според изисквания на Изборния кодекс заплащането се извършва предварително по банков път.

Георги Мангинов, собственик на Sliveninfo.bg и управител на „ Ай Джи Ем Медиа“ ЕООД.