ОТКРИВА СЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖНИЯ И РАЙОННИЯ СЪД В СЛИВЕН
15.02.2024 472 Прегледи

ОТКРИВА СЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖНИЯ И РАЙОННИЯ СЪД В СЛИВЕН

Общински съвет-Сливен открива допълнителна процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Сливен мандат 2024-2027 г. и към съдебния район на Районен съд-Сливен за мандат 2023 – 2027 г. Тя е на основание чл.68, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на решение № 102 от днешното редовно  заседание на местния парламент.

За Окръжен съд – Сливен – 17 /седемнадесет/ съдебни заседатели;

За Районен съд – Сливен – 16 /шестнадесет/ съдебни заседатели.

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия:

– Възраст от 21 до 68 години;

– Има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на

Окръжен съд – Сливен/Районен съд-Сливен;

– Има завършено най-малко средно образование;

– Не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

– Не страда от психически заболявания;

– Не е съдебен заседател в друг съд;

– Не е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

– Не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

– Не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на

вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност,

намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Необходими документи за кандидатстване

  • Заявление за кандидатстване /по образец, утвърден от Общински съвет-Сливен

/Приложение № 1/;

  • Подробна автобиография, подписана от кандидата;

– Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

– Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

– Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет Сливен да се обръща

за препоръки;

– Мотивационно писмо;

– Писмено съгласие /по образец, утвърден от Общински съвет-Сливен

/Приложение № 3/;

– Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ/по образец,

утвърден от Общински съвет-Сливен /Приложение № 2/;

– Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на

документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към

Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия,

ако са родени преди 16 юли 1973 г. по ред и условия, посочени в сайта на

Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на

български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на

Българската народна армия, като допълнителна информация могат да получат на

адрес:

гр.София 1000

ул. „Врабча“ 1, ет.2, ст.2, тел. 02 800 4506

Кандидатите, които вече притежават документ за извършена проверка по реда на

ЗДРДОПБГДСРСБНА, представят същия. Не е необходимо издаване на нов.

В срок до 17 часа на 26 февруари 2024 г., включително, кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Сливен/Районен съд-Сливен, подават необходимите документи в деловодството на Общински съвет-Сливен, стая 104, I етаж, в сградата на Община Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1.

Начин и ред за провеждане на процедурата

С Решение № 102 от 15 февруари  2024 г., Общински съвет-Сливен избра Временна комисия, която да извърши проверка на документите и да проведе изслушване на кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Сливен/Районен съд-Сливен.

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи за извършена проверка по реда на ЗДРДОПБГДСРСБНА, се публикуват на интернет страницата на Общински съвет – Сливен най-малко 14 дни преди датата на изслушването им. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки член на Общински съвет -Сливен може да задава въпроси.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Сливен становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

След проведеното от Временната комисия изслушване, се съставя доклад за протичането му, който се предоставя на Общински съвет Сливен в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на интернет страницата на Общински съвет-Сливен заедно с протокола от изслушването.

Общински съвет Сливен, в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове, определя кандидатите за съдебни заседатели.

ДИМИТЪР МИТЕВ

Председател на Общински съвет – Сливен

 

Предишна МЕСТНИЯТ ПАРЛАМЕНТ ПРИЕ БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г., ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ДРУГИ ВАЖНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Следваща ВИЦОВЕ ЗА СУТРЕШНО КАФЕ

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

ОПРЕДЕЛЕНИ СА МЕСТАТА ЗА ПОСТАВЯНЕТО НА АГИТАЦИОННИТЕ МАТЕРИАЛИ ЗА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ НА 27 ОКТОМВРИ

Със заповед на временно изпълняващ длъжността кмет на община Сливен Румен Иванов, се регламентират местата за поставянето на агитационните материали. Подробна информация може да намерите в прикачените файлове. ЗАПОВЕД АГИТАЦИОННИ

Новини Сливен

ОБЩИНА СЛИВЕН И КРЕПОСТТА „ТУИДА“ СА СРЕД ФИНАЛИСТИТЕ НА BULGARIAN TRAVEL AWARDS

На официалната церемония тази вечер в София ще бъдат отличени победителите от Bulgarian Travel Awards. Сред финалистите са община Сливен и Късноантичната и средновековна крепост „Туида“. В категорията „Туристическа община

Новини Сливен

ГРАФИК ПРЕЗ ЯНУАРИ ЗА ДАРЯВАНЕ НА КРЪВНА ПЛАЗМА В КРЪВНИЯ ЦЕНТЪР В СЛИВЕН

Изготвен е графикът за месец януари за даряване на кръвна плазма в Отделението по трансфузионна хематология /Кръвният център в ДКЦ-2/ на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен,. Всеки, който е преболедувал от COVID -19 и