ОТВОРЕНА Е ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЦЕДУРА: ПОДКРЕПА ЗА ПРЕХОДА КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА В ПРЕДПРИЯТИЯТА ПО ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ
15.02.2023 780 Прегледи

ОТВОРЕНА Е ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЦЕДУРА: ПОДКРЕПА ЗА ПРЕХОДА КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА В ПРЕДПРИЯТИЯТА ПО ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Борбата срещу климатичните промени е труден и продължителен процес. За постигане на траен ефект не са достатъчни само усилията на правителства и световни организации. Всеки отделен човек може да допринесе много.

Един от способите в борбата е въвеждането на „кръгова икономика“. Кръговата икономика е модел, насочен към удължаване на жизнения цикъл на продуктите. Когато един продукт достигне края на живота си, материалите, от които той е съставен, продължават да се ползват по друг начин. Това се прави отново и отново и така се намалява до минимум изхвърлянето на отпадъци.

Търсенето на суровини и енергийни ресурси расте, но много от тях са ограничени по количество.

Не трябва да се подценява и ефектът върху околната среда – добивът и потреблението на суровини увеличава консумацията на енергия и емисиите на парникови газове. По-разумното използване на суровини може да помогне в борбата срещу промените в климата.

Планът за възстановяване и устойчивост на България дава много възможности, които носят ползи, икономически и екологични, за всички нас.

За обществено обсъждане е отворена Процедура: „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“ по Плана за възстановяване и устойчивост.

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика чрез въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите на предприятията от производствения сектор.

Безвъзмездно финансиране от 70 000лв. до 1 000 000 лв. ще бъдат предоставени на Малки и средни предприятия (МСП) и големи предприятия от производствения сектор, които са регистрирани не по-късно от 31.12.2019г.

Изискване е кандидатите микро предприятия за 2021 г. да имат нетни приходи от продажби ≥ 200 000 лева, малки предприятия ≥ 600 000 лева, средни предприятия ≥ 1 000 000 лева, големи предприятия ≥ 3 000 000 лева.

Максималният размер на безвъзмездно финансиране в зависимост от категорията предприятие е както следва: микро предприятие до 350 000 лева, малко предприятие – 550 000 лева, средни предприятия – 750 000 лева и големи предприятия – 1 000 000 лева.

В допълнение, максималният размер на безвъзмездното финансиране на проект не може да надвишава:

  • за микро предприятия: 90 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
  • за малки предприятия: 60 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
  • за средни предприятия: 30 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
  • за големи предприятия: 20 % от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Проектите могат да бъдат изпълнявани в партньорство, като предприятията партньори следва да отговарят на същите условия като потенциялните бенефициенти на помощта и да ползват не повече от 30% от безвъзмездното финансиране.

Максималният процент безвъзмездна помощ за МСП е 50%, като процентът е по-нисък за предприятия в Югозападен район на планиране – София град, София област, Област Благоевград, Област Перник и Област Кюстендил.

Кандидатите могат да заявяват подкрепа за кода на основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008 или за кода на допълнителна икономическа дейност, която формира не по-малко от 20 % от нетните приходи от продажби на предприятието-кандидат за 2021 г.

Допустими са дейности по придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятията в следните направления:

  • Предотвратяване или намаляване образуването на отпадъци чрез внедряване на технологии за оползотворяване на отпадъците от производствената дейност;
  • Намаляване на използваните суровини чрез внедряване на технологии за алтернативни/рециклируеми суровини и материали;
  • Ограничаване използването на опаковки от пластмаса и пластмасови продукти за еднократна употреба;
  • Ограничаване използването на опаковки от пластмаса и пластмасови продукти за еднократна употреба;
  • Производство на устойчиви продукти чрез внедряване на технологии, които осигуряват повторна или многократна употреба на продукти; възможности за модернизация и поправка с цел увеличаване на дълготрайността на употребата на продуктите, увеличаване на възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им.

Допустимите разходи са за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи и придобиване на специализиран софтуер за производствения процес, представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА до 50% от общодопустимите разходи).

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 02.03.2023 г. 23:59 ч.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 10.03.2023 г.

За повече информация посетете https://bit.ly/3EcrUCP

За повече информация относно борбата срещу климатичните промени можете да посетите платформата Green Sliven / Зелен Сливен, в която има секция „ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ“ и там можете да зададете своя въпрос, ако не сте намерили отговора му в настоящата статия. Можете също да последвате и страницата ни във Фейсбук „Зелен Сливен“.

 

Проект „Граждански инициативи в борба срещу климатичните промени и опазване на околната среда в региона на Сливен“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. www.activecitizensfund.bg

Предишна БЧК В ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО В ТУРЦИЯ И СИРИЯ
Следваща КУПУВАЧЪТ НА СГРАДИТЕ НА БИВШАТА БЕЛОДРОБНА БОЛНИЦА В СЛИВЕН Е ЕДИНСТВЕН КАНДИДАТ И ЗА ТЕРЕНА

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

ОТ ДНЕС ЛЕТНИ АРТ АТЕЛИЕТА В НАЦИОНАЛНИЯ МУЗЕЙ НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЯ

И тази година Националният музей на текстилната индустрия в Сливен организира две творчески седмици с различни арт ателиета за деца – от 18 до 22 юни и от 25 до

Новини Сливен

УБИЕЦЪТ – ОТ ЯМБОЛ, УБИТИЯТ – ОТ НОВА ЗАГОРА, ПРОСТРЕЛЯНАТА КРАСАВИЦА – ОТ ДРЯНОВО

37-годишният Михаил Станчев от Ямбол е задържаният за разстрела на хазартния бос Коста Николов снощи в Слънчев бряг, съобщиха БНР и „24 часа“. Младият мъж е работил като лична охрана

Новини Сливен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ СЛИВЕН ПОДКРЕПИХА ОТЕЦ ИВАН, МИРЯНИ ЗАПОЧНАХА ГЛАДНА СТАЧКА В НЕГОВА ЗАЩИТА

Общински съветници от Сливен дойдоха днес пред митрополията и изразиха подкрепа за гладуващия 4-ти ден отец Иван и неговата кауза епископ Йеротей да бъде нов митрополит. Местните депутати са от