ОКРЪЖЕН СЪД – СЛИВЕН ПРИЕ ГОДИШНИЯ СИ ОТЧЕТ
25.03.2024 357 Прегледи

ОКРЪЖЕН СЪД – СЛИВЕН ПРИЕ ГОДИШНИЯ СИ ОТЧЕТ

Окръжен съд – Сливен проведе Общо събрание на съдиите, на което се разгледа, обсъди и прие годишният отчетен доклад за дейността на Окръжен съд – Сливен и районните съдилища от Сливенския съдебен окръг за периода от 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. На събитието присъстваха г-жа Мими Фурнаджиева – зам. председател на Върховния касационен съд, г-жа Даниела Марчева – член на Висшия съдебен съвет, г-н Пламен Синков – председател на Апелативен съд – Бургас, г-н Слав Бакалов – председател на Административен съд – Сливен, г-н Веселин Гангалов – административен ръководител на Окръжна прокуратура – Сливен, г-н Димитър Величков – директор на ОДП на МВР – Сливен.

Административният ръководител и председател на Окръжен съд – Сливен, г-н Мартин Данчев, представи отчетния доклад за 2023 г., в който основни акценти бяха поставени върху правораздавателната работа, отчетена поотделно за Окръжен съд – Сливен и за районните съдилища в градовете Сливен, Нова Загора и Котел, общата и персонална натовареност на магистратите в съдилищата от съдебния окръг, кадровата обезпеченост и кратък анализ на извършените от висшестоящите органи комплексни и тематични проверки върху дейността на съдебните органи.

През 2023 г. в Окръжен съд – Сливен са били поставени за разглеждане общо 1 589 бр. дела, от които 783 бр. граждански и 806 бр. наказателни дела. Постъпили през годината са били общо 1 412 бр. дела, от които 652 бр. граждански и 760 бр. наказателни дела. Останали несвършени от предходната година са били общо 173 бр. дела, от които 129 бр. граждански и 44 бр. наказателни дела.  Свършени общо 1 405 бр. дела, от които 631 бр. граждански и 774 бр. наказателни дела. Процентът на свършените в тримесечен срок дела е 91 % за всички дела, за граждански дела е 88 %,  за приключилите наказателни дела – 94 %.

В Районен съд – Сливен през 2023 г. общият брой на постъпилите дела е бил 6 877 бр., от които 5 106 бр. граждански дела и 1 771 броя наказателни дела. Общ брой на свършените дела 6 765 бр., от които 5 044 бр. граждански и 1 721 бр. наказателни дела. Средната продължителност на разглеждане на делата, от постъпване до постановяване на съдебен акт, в срок до 3 месеца са били свършени общо 6 138 бр. дела, 4 697  бр. граждански и 1 441 бр. наказателни дела.  В срок от три месеца са приключили 91 %, 6 138 бр. дела от всички постъпили дела в Районен съд – Сливен.

През 2023 г. в Районен съд – Нова Загора са постъпили общо за разглеждане 1 960 бр. граждански дела и 638 бр. наказателни дела. Общо през годината са постъпили 2 598 бр. дела.   Общо делата за разглеждане, заедно с останалите висящи от предходната година са били 2 842 бр. Общият брой на приключилите през 2023 г. дела е бил 2 002 бр. граждански и 664 бр. наказателни дела.

През 2023 г. в Районен съд – Котел са постъпили общо 1048 бр. дела, от които 882 бр. граждански дела и 166 бр. наказателни дела. През 2023 г. от общо разгледаните 1150 бр. дела, приключени са били 1049 бр. дела – 91.21%.  От общо свършените дела, 875 бр. са били граждански дела и 174 бр. са били наказателните дела.

Окръжен съд – Сливен и районните съдилища ежедневно са публикували информация за дейността си за насрочените дела, за постановените съдебни актове, текуща информация за дължими държавни такси, банкови сметки на съда, вътрешни правилници и инструкции за дейността,  стандартни образци и формуляри на Интернет-страниците си, чрез които се е осигурявал достъп и до Единния портал за електронно правосъдие за получаване на информация относно съдебните дела и постановените по тях съдебни актове.

 

Предишна АТРАКЦИОНИ ЗА ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА СЛИВЕН ЗА ПРАЗНИЦИТЕ ОКОЛО ВЕЛИКДЕН
Следваща АКТЬОРЪТ, КОЙТО ИСКА ДА КАЗВА ОТ СЦЕНАТА НЕЩО ВАЖНО

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

ВОДАЧ НА МОТОЦИКЛЕТ „СУЗУКИ“ Е СЪС СЧУПЕН КРАК СЛЕД УДАР В КАМИОН

Мотоциклетист пострада при пътно произшествие в град Нова Загора. На 25 май, около 17,20 часа, на улица „Патриарх Евтимий“ мотоциклет „Сузуки“, управляван от 27-годишен мъж, предприема изпреварване и се удря

Новини Сливен

ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЙНИЦИ ВЪВ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 42170 – СЛИВЕН

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 46 (четиридесет и шест) вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава

Новини Сливен

ПРОФ. КОСТАДИН АНГЕЛОВ ПОДКРЕПЯ СТЕФАН РАДЕВ ЗА ТРЕТИ МАНДАТ

Председателят на парламентарната комисия по здравеопазване проф. Костадин Ангелов подкрепи кандидата за кмет на Сливен Стефан Радев и му благодари за неуморната работа в полза на града. „Поздравявам Стефан Радев