ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН ОДОБРИ НАМАЛЯВАНЕ НА НАЕМИТЕ И ТАКСА „ТРОТОАРНО ПРАВО“
юли 29, 2021 1135 Прегледи

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН ОДОБРИ НАМАЛЯВАНЕ НА НАЕМИТЕ И ТАКСА „ТРОТОАРНО ПРАВО“

На свое редовно заседание днес местният парламент одобри предложението, внесено като допълнителна точка от кмета Стефан Радев за намаляване на  такса „тротоарно право“ с 50 процента. Ще бъдат намалени  и наемите на заведения за обществено хранене, питейни заведения и кафе-сладкарници. С 50 процента ще бъдат намалени и концесионните възнаграждения, дължими от концесионери на общински обекти. Сред тях попадат стадионът в местността Карандила, Спортен комплекс „Хаджи Димитър“ в Сливен и Градската градина. Облекчителната мярка ще важи до 30 септември.

Общо 41 точки бяха гласувани по време на сесията. С 28 гласа „за“ беше подкрепена актуализацията на бюджета. По думите на зам.-кмета Румен Иванов изменението се налага по няколко причини. Едната са постъпили приходи от дивиденти от „Общинска охрана и СОТ-Сливен“, които се планират да бъдат насочени в проекта по опазване на селскостопанската продукция на малки и средни земеделски производители в населените места. Друга причина е свързана с разходи за санирането на Зала „Сирак-Скитник“, както и отпускане на средства заизграждане на система за видеонаблюдение в няколко села – Голямо Чочовени, Глуфишево, Трапоклово, за ремонт на читалището в село Желю войвода и др.

Подкрепа получиха и измененията на две наредби. Едната наредба касае реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Зам.-кметът Иванов конкретизира, че с така направеното предложението за промяна, се дава възможност на Кмета на общината, да приема  дарение  на  поземлени  имоти  и  части  от поземлени имоти, за които са налице влезли в сила планове за улична регулация, както и да извършва продажбата на земя-частна общинска собственост, след решение на общинския съвет, без търг и конкурс на физически или  юридически  лица,  собственици  на  законно  построена  сграда  върху общинска  земя- урегулиран  поземлен  имот,  по  пазарни  цени. По отношение на втората – Наредбата  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяне права на територията на общината, се регламентират такси за ползване на изкуствена стена за катерене, която Общината наскоро монтира в изцяло обновения Спортен комплекс „Асеновец“.

Общинските съветници гласуваха още годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2020 г., който наскоро беше обект на публично обсъждане.

Местният парламент даде съгласие Община Сливен да кандидатства с проект по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ за реновиране на няколко обекта – Художествена галерия „Димитър Добрович“, Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“- Сливен и зала „Сливен“.

В хода на сесията бяха приети две общински стратегии. Едната е за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Сливен /2021-2022 г./, втората – за борба с наркотиците /2021-2024 г./.

Определяне на представител на Община Сливен за участие в заседание на общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК-Сливен“, също бе сред точките, получили подкрепа, както и безвъзмездно предоставяне на дърва за огрев на ветерани, участвали във Втората световна война.

Одобрение получиха още рутинните точки, касаещи разпореждане на общинска собственост, отпускане на финансови помощи и средства и разрешение за изготвяне на подробни устройствени планове.

 

 

 

 

 

 

Предишна ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА „ЗЛАТНА ПРАСКОВА“ СЪБРА ТРАДИЦИОННИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА
Следваща ОТ 2 АВГУСТ АВТОБУСИТЕ ПО ЛИНИЯ №12 СЛИВЕН ЩЕ СЕ ДВИЖАТ БЕЗ КОНДУКТОРИ

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

292 ДУШИ СА БОЛНИТЕ С COVID-19 В ОБЛАСТ СЛИВЕН

Активните случаи на COVID-19 в област Сливен към момента са 292, съобщиха от Обалстния кризисен щаб. Повечето  – 155 души, са жители на град Сливен. От общия брой на болните, 207 лица са

Новини Сливен

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТАКСИТАТА В СЛИВЕН ЗА ПЪЛНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ПОЧИСТВАНЕ НА КОЛИТЕ

Кметът Стефан Радев издаде заповед за дезинфекция и предприемане на мерки за таксиметровите компании. В документа се посочва, че всички превозвачи, които изпълняват таксиметрови превози, трябва да създадат организация за

Новини Сливен

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОПЕРАЦИЯ НА ПОЛИЦИЯТА В КВАРТАЛ „НАДЕЖДА“

Специализирана операция на участък „Надежда“ при РУ-Сливен по опазване на обществения ред и спазване на Наредбата на община Сливен. За времето 12-13 октомври на територията на квартал „Надежда“ са проверени