ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТНИК СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА С ВИЗИЯ ЗА  ОБРАЗОВАНИЕТО В СЛИВЕН

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТНИК СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА С ВИЗИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО В СЛИВЕН

Общинският съветник от групата на БСП Соня Келеведжиева излиза с предложения към проекта „Визия за България“ в сферата на образованието. С дългогодишния си опит на общественик и обичан учител, чийто ученици жънат успехи по цял свят, тя представя пред широката общественост свои идеи. Те са съобразени с местната специфика на проблемите в образованието. Публикуваме част от позицията ѝ с надеждата, че заедно можем да изградим визия за един процъфтяващ Сливен, за обновена България. В рамките на проекта „Визия за България“ всеки гражданин може да участва в писането на новата перспектива за страната ни чрез своите предложения.

Динамичните процеси, които протичат в съвременното българско общество, водят до нови и съществени изменения във формите му, а това налага осъвременяването им, както и нови подходи за създаване добри условия за възпитание  и обучение на учениците, с цел адаптацията им към непрекъснато променящия се живот, както и по- добрата им реализация след завършване на училище. Пробният камък в българската образователна система, изглежда, ще се окажат въпросите: Как традиция и модерност да си дадат среща в българското училище? Как да осъвременим системата на обучение така, че да бъде адекватна на новите обществени процеси, за да подготвим поколението за живота вън от класната стая, но и да го приобщим към изискванията на Европейския съюз и неговите ценности, без обаче да загубим българската идентичност? Преди обаче да си дадем отговор, ще трябва да обсъдим и други тревожни въпроси, свързани с наболели проблеми в съвременното общество.

Развитието на образованието в страната/в часност в нашия град/ е в пряка зависимост от демографските процеси. Високата раждаемост в Сливен напр., факт, касаещ малцинствата, не е гаранция за бъдещи потенциални участници в образователната система. Демографският срив от своя страна ще  доведе до намаляване на учащите се и ще наложи преструктуриране, а и още по- страшното- закриване на образователни структури на територията на общината. Ще се наложи да се утвърди мрежа от учебни заведения, съобразена с броя на учениците, както, разбира се, и с кадровата обезпеченост на учебните заведения, средствата за издръжка на училища и т.н. / Няма съмнение, че са необходими спешни решения за привличане на отпаднали от образователната система деца, за да продължат на образованието си. Община Сливен отчете тази тенденция /за намаляване броя на учениците/ и предложи закриване, преструктуриране на училища, което доведе до катаклизъм в обществото преди броени месеци. Подобна реформа спешно трябва да бъде поставена на дневен ред и широко обсъдена от заинтересованите страни, да се направят консултации с директори, ръководства на училища, учители, да се поиска мнението на обществените съвети и училищните настоятелства и т.н., за да се намерят най- добрите решения.

Неграмотността е бич за съвременното ни общество и той виси като Дамоклев меч и над община Сливен. За повишаване на учениковата грамотност, в часност на децата от ромски произход, е необходима устойчива държавна политика за поколения напред. Първостепенна задача за община Сливен трябва да бъде рязкото намаляване на високата неграмотност в региона, като не забравяме, че една от основните причини за нея е социално-икономическото положение на семействата на учениците. Уви, това касае и ромските, и българските деца и семейства. Социалният и икономическият статус на родителите е фактор, който дава своето отражение върху резултатите от обучението в училище. Имала съм повод да кажа, че когато семейството е в битка за насъщния, за родителите е непосилно да изпращат децата на училище, да си говорят за изкуство, да ги поощряват да творят. Фактите красноречиво говорят, че образованието е обвързано с икономическите показатели за България. Затова и трябва да заложи и на доброто образование като условие за развитие на страната, както и за повишаване на икономическия статус на българите. Образованието, особено професионалното, трябва да се обвърже с икономическите и социалните потребности на всеки регион. Системата на образованието не е достатъчно гъвкава и реформирана. Тук е ролята и на Общината, и на РУО за търсене на решения в тази посока.

Каква е ролята на училището и държавата? Училището трябва да възстанови традиционните морални ценности и възпитателните си функции. Трябва да създаде социална среда за равнопоставено развитие на учениците от всички социални групи. А ролята на държавата е  да продължи да осигурява издръжката в държавните и общинските училища, да подкрепя учебните заведения в малките населени места, да мотивира млади хора да избират за своя професия учителската, за да обезпечи кадровия потенциал.

Какви мерки следва да предприемат Община Сливен и РУО? Децата и младите хора трябва да са един от приоритетите на Община Сливен. Да се потърсят средства и методи за преодоляване на неграмотността, като си има предвид, че в редица случаи тя е съпровождана със социални рискове- безработица, бедност, липса /или недостатъчни грижи/ за здравето и образованието на детето. За намаляване на дела на преждевременно напусналите училище е необходимо да се предприемат мерки за превенция и създаване на условия за партньорство на всички нива на управление (училищно, местно, регионално и национално).Необходимост от работещи механизми за повишаване образователното равнище на пълнолетното население и включване в различни форми на учене през целия живот. Необходимо е  внимание, грижа, търсене на решения за модернизация и на материално-техническата база в училищата.

Вън от характерните за Сливен особености, образователната система има изначални недостатъци, които генерират проблеми в цялата страна. Някои от слабостите са: Ориентираност на системата към запаметяване и възпроизвеждане, а не към провокиране на мислене, самостоятелност и формиране на  практически умения с цел развитие на личността; Слаба практическа насоченост на обучението и учебно съдържание, неотговарящо на съвременните потребности на младите хора; недостатъчна интерактивност на образователния процес и слабо използване на съвременни методи на преподаване; Слабо развитие на информационните и комуникационни технологии в училище. Липса на стимулиране на ученика да покаже най-доброто от себе си. Учениците не винаги имат свобода на избора. Необходимост от развитие на извънкласната и извънучилищната дейност като теритоия на духа и възпитаване на учениците  в екипност; Нисък социален статус и недостатъчен авторитет на учителя; Система на финансиране, нестимулираща развитието на българското образование; Проблеми на нормативната уредба.

Причина за снижаване нивото на подготовка на учениците са и недобрите учебни програми, недостатъчно съобразени с възрастовите особености на учениците, което се отразява на мотивацията за учене. Проблем е и качеството на учебниците.

Големият брой ученици в паралелка препятства индивидуалния подход и постигането на по-добра дисциплина. Нужно е да се признае и друго, че рамков учебен план означава задаване на минимум часове, а не на максимум. Часовете по матуритетни предмети не са достатъчни. Специалистът трябва да си върши работата творчески, а не чиновнически.

Наблюденията върху съвременните образователни процеси подсказват спешната нужда от решаване на всички тези проблеми. Оказва се, че е належащо да се създават и възможности в часовете за мотивация на учениците за самостоятелна работа.         Мотивацията касае обаче  “реформата” в отношенията учител- ученик, в мисловните процеси, в ценностната система, в преодоляването на консерватизма  както от страна на учениците, така и от страна на преподавателите  по отношение на урочната дейност. Но мотивацията за работа в класната стая, а и извън нея, не може да бъде наложена силом, би трябвало да се осъзнае като възможност за познание, трупане на опит, компетентности, придобити на базата на собствен опит. Ученикът трябва да “избяга” от инертността, от собствената пасивност, а учителят да бъде партньор, да организира учебния процес, да направлява дейностите, да подпомага в ученето.    


СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА,

 Общински съветник,

Председател на ПК по ОНКВ към ОбС-Сливен

 

Предишна МВР - СЛИВЕН ПРЕДОСТАВИ ОФИЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СНОЩНИЯ ИНЦИДЕНТ С ПОСТРАДАЛИТЕ ПОЛИЦАИ В КВ. "НАДЕЖДА"
Следваща ДОЦ. АМОРОЗО ОТ ИТАЛИЯ ИЗНЕСЕ КОНЦЕРТ ЗА ОРГАН, ПОСВЕТЕН НА ГОДИНАТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В ЕС

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

РЕГИОНАЛНИЯТ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ В СЛИВЕН ЩЕ ПРАВИ ГЕНЕТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОСТИТЕ НА ХАДЖИ ДИМИТЪР

Има идея да сe направи генетично изследване на костите на Хаджи Димитър, съхранявани в Регионалния исторически музей в Сливен. Това обяви директорът на Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ Чавдар Ангелов в интервю

Новини Сливен

ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ СЪДОВИТЕ ХИРУРЗИ ОТ МБАЛ „ХАДЖИ ДИМИТЪР” – СЛИВЕН СПАСЯВАТ КРАКА НА ПАЦИЕНТ ОТ АМПУТАЦИЯ

Кракът на пациент беше спасен от ампутация чрез рядък вид байпас – феморо-феморален кросоувър. Операцията беше извършена за пръв път в гр. Сливен от д-р Еркан Реджепоглу, д-р Денислав Башев,

Новини Сливен

ЗАМЕСТНИК-КМЕТЪТ ПЕПА ЧИЛИКОВА НАГРАДИ ПОБЕДИТЕЛИТЕ ОТ МАРАТОНА „ХАЙДУШКИ ПЪТЕКИ“

С изпълненията на Ансамбъл за народни песни и танци – Сливен и томбола премина награждаването на победителите от провелия се вчера маратон ,,Хайдушки пътеки”. Проявата е част от програмата на

0 коментара

Все още няма коментари!

Може да сте първият който коментира публикацията!

Остави коментар

two × 2 =