ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗАЛИЧИ ТРИМА КАНДИДАТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ АБВ

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗАЛИЧИ ТРИМА КАНДИДАТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ АБВ

Общинската избирателна комисия в Сливен заличи трима от кандидатите за общински съветници на партия АБВ. Сред тях е бизнесменът Христо Ангелов, който има зад гърба си един мандат като съветник. Причините за заличаването остават неясни.

Ето цялото решение на ОИК – Сливен:

Постъпило е заявление с вх. № 156/27.09.2019 г. по описа на ОИК-Сливен, от ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане), подписано от Георги Станчев, надлежно упълномощен от представляващия партията Румен Петков, с което се иска заличаване на извършената с решение № 167-МИ/24.09.2019 г. на ОИК – Сливен регистрация на следните кандидати – Христо Николов Ангелов, Веса Димитрова Георгиева и Веселина Димитрова Монева, регистрирани съответно  под № 3, № 26 и № 24 в листата на партията. За едно от освободените места е предложен друг кандидат, като с допълнително заявление с вх.№ 161/ 28.09.2019г. по описа на ОИК, е заявена нова подредба на кандидатската листа.

Към заявлението са приложени и собственоръчно подписани заявления от горепосочените лица, с които същите декларират желанието си да бъдат заличени от кандидатската листа. Приложено е и заявление-декларация по образец от предложения за заместване нов кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК, представляващо Приложение № 65-МИ от изборните книжа.

След проверка на постъпилата документация ОИК – Сливен установи, че заявлението е подадено от лице, притежаващо нужната легитимация, придружено с необходимите документи, но същото се явява недопустимо в частта, с която се иска предложения нов кандидат да замести едно от освободените места и неоснователно в частта, с която е заявено ново подреждане на кандидатската листа за избиране на общинските съветници от ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане), поради което не следва да бъде уважено в тази част. В останалата  част, с която се иска заличаване на посочените лица, искането е основателно  и следва да бъде уважено. Мотивите за изложеното се основават на следното:

Съгласно чл.417, ал. 5, изр. Второ от Изборния кодекс, когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборния ден. В т.34, раздел VІІ на решение № 943-МИ/ 02.09.2019г. на ЦИК е преповторена законовата разпоредба, като ЦИК в качеството си на орган, който осъществява методическо ръководство и упражнява контрол върху дейността на избирателните комисии изрично е посочил датата, до която съответната партията или коалицията може да предложи друг кандидат, а именно – 26.09.2019 г.

Предвид така визирания срок искането, направено с депозираното от ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане) заявление- единият от отказалите се кандидати да бъде заместен от друг новопредложен такъв, се явява недопустимо, като подадено след преклузивния за това срок.

В частта, с която се предлага нова подредба на кандидатската листа,  искането е неоснователно, поради противоречие с изискванията на чл. 417, ал. 6 от ИК. Съгласно същата разпоредба в случаите по чл.417, ал. 5 от ИК останалите кандидати се преподреждат с едно място напред. Тъй като със заявление вх.№ 161/ 28.09.2019г. е предложена нова подредба на листата на кандидатите за избиране на общински съветници в община Сливен от ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане) при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., а не е заявено преподреждане на останалите кандидати с едно място напред, то и същото не следва да бъде уважено. ОИК- Сливен в изпълнение на императивната норма на чл.417, ал.6 от ИК служебно следва да преподреди останалите кандидати с едно място напред.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.15 във връзка с чл.417, ал.5 от ИК, решение № 943-МИ/ 02.09.2019 на ЦИК и  решение № 167-МИ/24.09.2019 г.  ОИК – Сливен:

РЕШИ :

 

  1. ЗАЛИЧАВА регистрацията на ХРИСТО НИКОЛОВ АНГЕЛОВ, ВЕСА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА И ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА МОНЕВА от кандидатска листа за общински съветници в община Сливен на ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане) при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
  2. АНУЛИРАиздадените им удостоверения.
  3. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането единият от отказалите се кандидати да бъде заместен от друг новопредложен такъв като НЕДОПУСТИМО.
  4. ОТХВЪРЛЯнаправеното със заявление с вх. № 161/28.09.2019г. по описа на ОИК – Сливен ново предложение за кандидатска листа на кандидатите, предложени за избиране за общински съветници в община Сливен от ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане) при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. като НЕОСНОВАТЕЛНО.
  5. ИЗМЕНЯ абзац втори от диапозитива на Решение № 167-МИ/24.09.2019 г. на ОИК – Сливен както следва:

ОБЯВЯВА кандидатската листа на Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане) за общински съветници в община Сливен, както следва:

 

1 Иван Славов Иванов ЕГН……………………
2 Георги Станчев Атанасов ЕГН……………………
3 Христо Панайотов Григоров ЕГН……………………
4 Красимир Иванов Александров ЕГН……………………
5 Юлия Николова Минчева – Папазова ЕГН……………………
6 Ирина Тонева Досева ЕГН……………………
7 Любомира Динева Динева – Тачева ЕГН……………………
8 Пламен Николов Славов ЕГН……………………
9 Петко Георгиев Цанков ЕГН……………………
10 Петър Горанов Петров ЕГН……………………
11 Петко Иванов Сандански ЕГН……………………
12 Стоян Атанасов Демирев ЕГН……………………
13 Георги Пеев Сотиров ЕГН……………………
14 Красимир Иванов Кръстев ЕГН……………………
15 Иван Стоилов Иванов ЕГН……………………
16 Ирена Божидарова Мирчева ЕГН……………………
17 Панайот Костадинов Папалезов ЕГН……………………
18 Пенка Райкова Георгиева ЕГН……………………
19 Йордан Янков Куртев ЕГН……………………
20 Ганка Колева Тодорова ЕГН……………………
21 Билял Мехмедов Билялов ЕГН……………………
22 Пламен Стоянов Стоянов ЕГН……………………
23 Радостина Динева Стоянова ЕГН……………………

Настоящото решение е неразделна част от  Решение № 167-МИ/24.09.2019 г. на ОИК- Сливен.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия  в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Росица Василева Тодорова

Секретар: Фатме Фикретова Мустафова

 

Предишна ГЕРБ СЛИВЕН ОТКРИ ПРЕДИЗБОРНАТА СИ КАМПАНИЯ ПОД МОТОТО "ПОВЕЧЕ ЗА ХОРАТА ТУК"
Следваща БЕЗПЛАТЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА СИНЯТА ЗОНА СА ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА МК "ЗАЕДНО ЗА ПРОМЯНА"

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

ОБРЪЩЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ

Скъпи ученици и учители, В първия български буквар Петър Берон съветва, че когато се захващаш с нещо, най-напред трябва да претеглиш силите си. Имахме ли време да претегляме, когато за

Новини Сливен

ДИНАМО СЛИВЕН АД ТЪРСИ РАБОТНИЦИ

От началото на тази година започнахме реализирането на инвестиционен проект в завод ДИНАМО на стойност 4 млн. лева. Основната част от инвестицията е насочена към увеличаване производствения капацитет на фирмата,

Новини Сливен

ПЕТКО ЧОЛАКОВ ПОЗДРАВЯВА ВСИЧКИ ОХРАНИТЕЛИ В СЛИВЕН ПО СЛУЧАЙ ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ИМ ПРАЗНИК

Уважаеми Колеги, на 11 ноември отбелязваме професионалния празник на охранителите – нашият празник. По този повод се обръщам към всички охранители от фирма „Общинска охрана и СОТ“ и към всички