ОБЩИНА СЛИВЕН ОТКРИВА ДЕТСКА ГРАДИНА В КВАРТАЛ „НАДЕЖДА“
юли 11, 2018 5462 Прегледи

ОБЩИНА СЛИВЕН ОТКРИВА ДЕТСКА ГРАДИНА В КВАРТАЛ „НАДЕЖДА“

Община Сливен открива детска градина тази есен в кв. „Надежда“. Предложението на кмета Стефан Радев е внесено за разглеждане на сесията на общинския съвет, която ще се проведе на 19 юли. Това ще бъде първата детска градина в ромския квартал. Нейното построяване стана с помощта на швейцарски донори. А финансирането ще идва от държавни и общински бюджети. Предлагаме ви предложението и проекта за решение:

Съгласно чл. 24, ал. 1от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), детската градина е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование. По разпоредбите на чл. 24, ал. 3 от цитирания закон, в детската градина може да се разкриват яслени групи за отглеждане на деца от 10-месечна до тригодишна възраст. Откриването на общински детски градини се извършва със заповед на кмета на общината след решение на съответния общинския съвет (чл.310, ал. 5 от ЗПУО).Производството по издаване на заповедта за откриване на общинските детски градини започва по предложение на кмета на общината след решение на общинския съвет, в съответствие с чл. 313, ал. 1, т. 3 от ЗПУО.

По данни от ЕСГРАОН – гр. Сливен, за периода 2011 – 2014 г. в кв. „Надежда” в гр. Сливен са родени:

2011 г. -314 деца;

2012 г. – 318 деца;

2013 г. -324 деца;

2014 г. – 309 деца

Големият брой деца, които всяка година се раждат в кв. „Надежда” създава предпоставка за недостиг на свободни места в детските градини в близост до квартала. Към настоящият момент всички 5 и 6 годишни деца подлежат на задължителна предучилищна подготовка, като по-голямата част от децата от кв. „Надежда” биват записвани при навършване на 5 годишна възраст в полудневните подготвителни групи към двете най-близки до квартала училища: ОУ „Братя Миладинови” и ОУ „Юрий Гагарин”. Съгласно действащата нормативна уредба, полудневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 6 последователни астрономически часа на ден преди обяд през учебната година. Голяма част от децата от кв. „Надежда” не постъпват в детска градина преди да са навършили петгодишна възраст, поради което имат по-големи затруднения при постъпване в подготвителни групи и в 1 клас, в сравнение с децата, посещавали детска градина от тригодишна възраст. Община Сливен е водеща организация при реализирането на „Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в гр. Сливен”, финансиран със средства от Българо-Швейцарската програма за сътрудничество и съфинансиран от държавата. По проекта беше изградена и предстои да бъде оборудвана детска градина с яслени групи в кв. „Надежда” с капацитет 2 яслени групи за деца от десетмесечна до двегодишна възраст и 4 целодневни групи за деца от тригодишна до шестгодишна възраст. Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 310, ал. 5 от ЗПУО и чл. 313, ал. 1, т. 3 от ЗПУО, предлагам на Общински съвет-Сливен да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

  1. Дава съгласие за иницииране на процедура по откриване на общинската детска градина с яслени групи, публична общинска собственост, поземлен имот с идентификатор 67338.605.369.2 по КК, в кв. 40 на квартал „Надежда”, УПИ I – „за социални дейности, кметство, женска и детска консултация, поликлиника, детска градина с яслени групи и здравно-образователен център”, с административен адрес гр. Сливен, ул. „Калиакра” № 4.
  2. Адресът на който ще се провежда обучението е гр. Сливен, ул. „Калиакра” № 4.
  3. Общинската детска градина с яслени групи да се именува „Надежда”.
  4. Общинската детска градина с яслени групи ще започне дейността си от учебната 2018/ 2019 год. със следния капацитет: – 2 яслени групи за деца на възраст от 10 месеца до 2 год. с максимален брой от 18 деца в група; – една група за деца на възраст 3 години /първа възрастова група/ с максимален брой от 25 деца; – една група за деца на възраст 4 години /втора възрастова група/ с максимален брой от 25 деца; – една група за деца на възраст 5 години /трета възрастова група/ с максимален брой от 25 деца; – една група за деца на възраст 6 години /четвърта възрастова група/ с максимален брой от 25 деца.
  5. Финансирането на общинската детска градина с яслени групи ще се извършва от държавния бюджет с дофинансиране от бюджета на Община Сливен, съгласно действащите законови и подзаконови разпоредби.
  6. Кадровото обезпечаване на общинската детска градина с яслени групи ще се извършва съобразно действащата нормативна уредба.
  7. Сградата на общинската детска градина с яслени групи разполага с асансьор и рампи за осигуряване на достъпна архитектурна среда за деца със специални образователни потребности.
  8. Възлага на Кмета на Община Сливен изпълнението на настоящото решениесъс заповед за откриване на общинската детска градина с яслени групи.
  9. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.
Предишна ПОСТОЯНЕН АРЕСТ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ДРОГА
Следваща ВИЦОВЕ ЗА СУТРЕШНО КАФЕ

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

РБ „САВА ДОБРОПЛОДНИ” – СЛИВЕН ОРГАНИЗИРА ТВОРЧЕСКА ВЕЧЕР ПОСВЕТЕНА НА ПОЕТЕСАТА ЯНА ЯЗОВА

На 13 юни /петък/ 2018г., от 17:00 ч., в Регионална библиотека „Сава Доброплодни” – Сливен ще се проведе творческа вечер „Яна Язова – енигма, фатализъм и реалност”, с участието на

Новини Сливен

ЕДНА ЖЕРТВА, ТРИМА НОВОЗАРАЗЕНИ, ШЕСТИМА ИЗЛЕКУВАНИ ЗА ДЕНОНОЩИЕТО В СЛИВЕН

Една жена е починала следствие на коронавирус в Сливен. Тя е била на 60 години и се е лекувала във Военна болница – Сливен. „Имала е множество придружаващи заболявания“, съобщи

Новини Сливен

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ЗА ДИМИТРОВДЕН

Уважаеми жители на Сливен, Приятели, За мен е чест да се поздравим с празника на нашия прекрасен град! Посрещаме Димитровден в необичайна обстановка. През последните месеци заради ограниченията, наложени от

0 коментара

Все още няма коментари!

Може да сте първият който коментира публикацията!

Остави коментар

three × 4 =