ОБЩИНА КОТЕЛ ВЪВЕДЕ ВЕЧЕРЕН ЧАС ЗА НЕПЪЛНОЛЕТНИ БЕЗ ПРИДРУЖИТЕЛ
20.03.2020 964 Прегледи

ОБЩИНА КОТЕЛ ВЪВЕДЕ ВЕЧЕРЕН ЧАС ЗА НЕПЪЛНОЛЕТНИ БЕЗ ПРИДРУЖИТЕЛ

Заповед на Кметът на Община Котел / обновена

– Променям действащия вечерен час за непълнолетни лица без придружител и го определям на 19.00 часа.

– Дезинфекция с хлоров разтвор на улиците в град Котел и селата с голям човекопоток.

– Забранявам групирането на хора по улиците. Препоръчвам излизане от жилищата само при крайна необходимост.

– Препоръчвам да се ограничи преминаването на стада животни по улиците на селата при изкарването и довеждането им от паша. Преминаването на стада животни по улиците се допуска, само когато няма друг вариант за тяхното придвижване при изкарването и довеждането им от паша. Определените улици, по които се изкарват и довеждат животните от паша да се дезинфектират.

– Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации, както и свижданията във всички лечебни заведения;

– Открива се горещ телефон – 0453 / 4 – 23 – 36 за подаване на сигнали за струпване на хора и работещи заведения, които са посочени в заповедта на министъра на здравеопазването.

– Открива се горещ телефон за гр.Котел – 0894443518 за подаване на заявки от възрастни, самотноживеещи и трудноподвижни хора за закупуване на лекарства и продукти от първа необходимост. За селата, заявки за подпомагане се подават в кметствата.

– Сформират се екипи от служители на Община Котел и РУ – Полиция Котел за проверка на карантинираните лица по отношение на спазване на ограниченията на карантината за град Котел, село Ябланово и село Градец в следния състав:

За град Котел:

Румен Ригов – зам.началник на РУ – Полиция Котел

Фатме Краева – старши експерт „БЕВР”

Севгин Мусов – гл.специалист „ИК”

За района на участък Ябланово при РУ – Котел:

Пенко Георгиев – началник на участък Ябланово при РУ – Котел

Кметът на населеното място

Фатме Краева – старши експерт „БЕВР”

За района на участък Градец при РУ – Котел:

Тодор Русев – началник на участък Градец при РУ – Котел

Кметът на населеното място

– Фатме Краева – старши експерт „БЕВР”

– Кметовете на населени места да подават сигнал за завърналите се лица от чужбина, подлежащи на карантина, на началника на РУ – Полиция Котел – Борислав Гинев.

– Сформира се екип в състав:

– Захари Стоянов – директор на Природонаучен музей – Котел /тел.0878386396/

– Живко Няголов – гл.специалист ОМП и УК при Община Котел /тел.0889721338/

който да приеме заявките и да изготви списък на доброволците, които при нужда да бъдат включени в екипи за конкретни действия на територията на община Котел.

Списъка с доброволците да се изготви от Захари Стоянов.

Н А Р Е Ж Д А М:

Изменям моя Заповед № РД-13-109 от 09.03.2020 г. в раздел I, т. 1,3,4, въвежда се т.13 , т.14, т.15, т.16, т.17, т.18, т.19, т.20, т.21 и т.22 както следва:

На територията на Община Котел до второ нареждане:

1. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други);. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници. На ресторанти и заведения за бързо обслужване се разрешават доставки до адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно –хигиенните изисквания.

 

3. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение;

 

4. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини; Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;

 

13. Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации, както и свижданията във всички лечебни заведения;

 

14. Открива се горещ телефон – 0453 / 4 – 23 – 36 за подаване на сигнали за струпване на хора и работещи заведения, които са посочени в заповедта на министъра на здравеопазването.

 

15. Открива се горещ телефон за гр.Котел – 0894443518 за подаване на заявки от възрастни, самотноживеещи и трудноподвижни хора за закупуване на лекарства и продукти от първа необходимост. За селата, заявки за подпомагане се подават в кметствата.

 

16. Сформират се екипи от служители на Община Котел и РУ – Полиция Котел за проверка на карантинираните лица по отношение на спазване на ограниченията на карантината за град Котел, село Ябланово и село Градец в следния състав:

 

За град Котел:

Румен Ригов – зам.началник на РУ – Полиция Котел

Фатме Краева – старши експерт „БЕВР”

Севгин Мусов – гл.специалист „ИК”

За района на участък Ябланово при РУ – Котел:

Пенко Георгиев – началник на участък Ябланово при РУ – Котел

Кметът на населеното място

Фатме Краева – старши експерт „БЕВР”

За района на участък Градец при РУ – Котел:

Тодор Русев – началник на участък Градец при РУ – Котел

Кметът на населеното място

– Фатме Краева – старши експерт „БЕВР”

17. Кметовете на населени места да подават сигнал за завърналите се лица от чужбина, подлежащи на карантина, на началника на РУ – Полиция Котел – Борислав Гинев.

 

18. Сформира се екип в състав:

– Захари Стоянов – директор на Природонаучен музей – Котел /тел.0878386396/

– Живко Няголов – гл.специалист ОМП и УК при Община Котел /тел.0889721338/

който да приеме заявките и да изготви списък на доброволците, които при нужда да бъдат включени в екипи за конкретни действия на територията на община Котел.

Списъка с доброволците да се изготви от Захари Стоянов.

 

19. Променям действащия вечерен час за непълнолетни лица без придружител и го определям на 19.00 часа.

 

20. Дезинфекция с хлоров разтвор на улиците в град Котел и селата с голям човекопоток.

 

21. Забранявам групирането на хора по улиците. Препоръчвам излизане от жилищата само при крайна необходимост.

 

22. Препоръчвам да се ограничи преминаването на стада животни по улиците на селата при изкарването и довеждането им от паша. Преминаването на стада животни по улиците се допуска, само когато няма друг вариант за тяхното придвижване при изкарването и довеждането им от паша. Определените улици, по които се изкарват и довеждат животните от паша да се дезинфектират.

 

Всички останали раздели и точки от Заповед № РД-13-109 от 09.03.2020 г. остават в сила!!!

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.

Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на Общинския кризисен щаб, зам.-кметовете, кметовете на кметства, кметските наместници, директорите на училища и детски градини, граждани, институции, ЕТ, ЮЛ, банки на територията на Община Котел за сведение и изпълнение.

Предишна МЕРЦЕДЕС ИЗГОРЯ ВЪВ ВИЛНАТА ЗОНА КРАЙ СЛИВЕН
Следваща СЛИВЕНСКА ФИРМА ПРЕДЛАГА ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНО МЕНЮ СРЕЩУ 3,50 ЛЕВА

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

КМЕТЪТ СТЕФАН РАДЕВ СЕ СРЕЩНА С ТЕНОРА КАМЕН ЧАНЕВ И ДИРЕКТОРА НА ОПЕРАТА В СТАРА ЗАГОРА

Бъдещи съвместни инициативи обсъдиха на среща кметът Стефан Радев, световният тенор и почетен гражданин на Сливен Камен Чанев, директорът на Държавната опера в Стара Загора Огнян Драганов и неговият заместник

Новини Сливен

ИНЖ. КОСТОВ, ДИРЕКТОР НА ТОПЛОФИКАЦИЯ – СЛИВЕН: ПРЕЗ МАЙ И ЮНИ НАШИТЕ АБОНАТИ ЩЕ ПЛАЩАТ САМО 9,00 ЛВ./КУБ.М. ЗА ТОПЛА ВОДА

Каква цена за топла вода ще плащат абонатите на Топлофикация Сливен през летните месеци, инж. Костов? През  май и юни нашите битови и стопански абонати ще плащат само 9,00лв./куб.м. Според

Новини Сливен

ГИТА ДОБРЕВА – ЕДИН ЩАСТЛИВ АДВОКАТ В ЦЕНТЪРА НА СЛИВЕН

Сигурно сте я виждали. Винаги делова и леко забързана. Това е Гита Добрева, един щастлив адвокат от центъра на Сливен. Тя живее на минута от своя офис и на три