ОБЩИНА КОТЕЛ ВЪВЕДЕ ВЕЧЕРЕН ЧАС ЗА НЕПЪЛНОЛЕТНИ БЕЗ ПРИДРУЖИТЕЛ
март 20, 2020 721 Прегледи

ОБЩИНА КОТЕЛ ВЪВЕДЕ ВЕЧЕРЕН ЧАС ЗА НЕПЪЛНОЛЕТНИ БЕЗ ПРИДРУЖИТЕЛ

Заповед на Кметът на Община Котел / обновена

– Променям действащия вечерен час за непълнолетни лица без придружител и го определям на 19.00 часа.

– Дезинфекция с хлоров разтвор на улиците в град Котел и селата с голям човекопоток.

– Забранявам групирането на хора по улиците. Препоръчвам излизане от жилищата само при крайна необходимост.

– Препоръчвам да се ограничи преминаването на стада животни по улиците на селата при изкарването и довеждането им от паша. Преминаването на стада животни по улиците се допуска, само когато няма друг вариант за тяхното придвижване при изкарването и довеждането им от паша. Определените улици, по които се изкарват и довеждат животните от паша да се дезинфектират.

– Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации, както и свижданията във всички лечебни заведения;

– Открива се горещ телефон – 0453 / 4 – 23 – 36 за подаване на сигнали за струпване на хора и работещи заведения, които са посочени в заповедта на министъра на здравеопазването.

– Открива се горещ телефон за гр.Котел – 0894443518 за подаване на заявки от възрастни, самотноживеещи и трудноподвижни хора за закупуване на лекарства и продукти от първа необходимост. За селата, заявки за подпомагане се подават в кметствата.

– Сформират се екипи от служители на Община Котел и РУ – Полиция Котел за проверка на карантинираните лица по отношение на спазване на ограниченията на карантината за град Котел, село Ябланово и село Градец в следния състав:

За град Котел:

Румен Ригов – зам.началник на РУ – Полиция Котел

Фатме Краева – старши експерт „БЕВР”

Севгин Мусов – гл.специалист „ИК”

За района на участък Ябланово при РУ – Котел:

Пенко Георгиев – началник на участък Ябланово при РУ – Котел

Кметът на населеното място

Фатме Краева – старши експерт „БЕВР”

За района на участък Градец при РУ – Котел:

Тодор Русев – началник на участък Градец при РУ – Котел

Кметът на населеното място

– Фатме Краева – старши експерт „БЕВР”

– Кметовете на населени места да подават сигнал за завърналите се лица от чужбина, подлежащи на карантина, на началника на РУ – Полиция Котел – Борислав Гинев.

– Сформира се екип в състав:

– Захари Стоянов – директор на Природонаучен музей – Котел /тел.0878386396/

– Живко Няголов – гл.специалист ОМП и УК при Община Котел /тел.0889721338/

който да приеме заявките и да изготви списък на доброволците, които при нужда да бъдат включени в екипи за конкретни действия на територията на община Котел.

Списъка с доброволците да се изготви от Захари Стоянов.

Н А Р Е Ж Д А М:

Изменям моя Заповед № РД-13-109 от 09.03.2020 г. в раздел I, т. 1,3,4, въвежда се т.13 , т.14, т.15, т.16, т.17, т.18, т.19, т.20, т.21 и т.22 както следва:

На територията на Община Котел до второ нареждане:

1. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други);. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници. На ресторанти и заведения за бързо обслужване се разрешават доставки до адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно –хигиенните изисквания.

 

3. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение;

 

4. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини; Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;

 

13. Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации, както и свижданията във всички лечебни заведения;

 

14. Открива се горещ телефон – 0453 / 4 – 23 – 36 за подаване на сигнали за струпване на хора и работещи заведения, които са посочени в заповедта на министъра на здравеопазването.

 

15. Открива се горещ телефон за гр.Котел – 0894443518 за подаване на заявки от възрастни, самотноживеещи и трудноподвижни хора за закупуване на лекарства и продукти от първа необходимост. За селата, заявки за подпомагане се подават в кметствата.

 

16. Сформират се екипи от служители на Община Котел и РУ – Полиция Котел за проверка на карантинираните лица по отношение на спазване на ограниченията на карантината за град Котел, село Ябланово и село Градец в следния състав:

 

За град Котел:

Румен Ригов – зам.началник на РУ – Полиция Котел

Фатме Краева – старши експерт „БЕВР”

Севгин Мусов – гл.специалист „ИК”

За района на участък Ябланово при РУ – Котел:

Пенко Георгиев – началник на участък Ябланово при РУ – Котел

Кметът на населеното място

Фатме Краева – старши експерт „БЕВР”

За района на участък Градец при РУ – Котел:

Тодор Русев – началник на участък Градец при РУ – Котел

Кметът на населеното място

– Фатме Краева – старши експерт „БЕВР”

17. Кметовете на населени места да подават сигнал за завърналите се лица от чужбина, подлежащи на карантина, на началника на РУ – Полиция Котел – Борислав Гинев.

 

18. Сформира се екип в състав:

– Захари Стоянов – директор на Природонаучен музей – Котел /тел.0878386396/

– Живко Няголов – гл.специалист ОМП и УК при Община Котел /тел.0889721338/

който да приеме заявките и да изготви списък на доброволците, които при нужда да бъдат включени в екипи за конкретни действия на територията на община Котел.

Списъка с доброволците да се изготви от Захари Стоянов.

 

19. Променям действащия вечерен час за непълнолетни лица без придружител и го определям на 19.00 часа.

 

20. Дезинфекция с хлоров разтвор на улиците в град Котел и селата с голям човекопоток.

 

21. Забранявам групирането на хора по улиците. Препоръчвам излизане от жилищата само при крайна необходимост.

 

22. Препоръчвам да се ограничи преминаването на стада животни по улиците на селата при изкарването и довеждането им от паша. Преминаването на стада животни по улиците се допуска, само когато няма друг вариант за тяхното придвижване при изкарването и довеждането им от паша. Определените улици, по които се изкарват и довеждат животните от паша да се дезинфектират.

 

Всички останали раздели и точки от Заповед № РД-13-109 от 09.03.2020 г. остават в сила!!!

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.

Препис от настоящата заповед да се доведе до знанието на Общинския кризисен щаб, зам.-кметовете, кметовете на кметства, кметските наместници, директорите на училища и детски градини, граждани, институции, ЕТ, ЮЛ, банки на територията на Община Котел за сведение и изпълнение.

Предишна МЕРЦЕДЕС ИЗГОРЯ ВЪВ ВИЛНАТА ЗОНА КРАЙ СЛИВЕН
Следваща СЛИВЕНСКА ФИРМА ПРЕДЛАГА ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНО МЕНЮ СРЕЩУ 3,50 ЛЕВА

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

БИЗНЕСМЕНЪТ ИВАН ТИХОВ КУПИ ИГРИЩЕТО ЗА ГОЛФ КРАЙ СЛИВЕН

Бизнесменът Иван Тихов е закупил игрището за голф край Сливен, научи Sliveninfo. „Да, така е. На терена, който е повече от 400 декара, ще бъде изграден фотоволтаичен парк“, заяви известният

Новини Сливен

ХРАНИТЕЛНАТА БАНКА ПРОДЪЛЖАВА ДА РАБОТИ САМО ПО ЗАЯВКА И ОПРЕДЕЛЕНИ КРИТЕРИИ

Поради високия брой на заболели и карантинирани лица, Хранителната банка на Община Сливен ще продължи да осигурява продукти, но само по заявка и само за лица, които отговарят на определени

Новини Сливен

В 10-КИЛОМЕТРОВИТЕ ЗОНИ ОКОЛО ПТИЦЕФЕРМИТЕ ПРЕДСТОИ ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ НЮКЯСЪЛСКА БОЛЕСТ

Кметовете и кметските наместници на населените места трябва да представят на ветеринарните лекари в общините списъци с имената на стопаните и броя на птиците, които отглеждат в домашните си стопанства,