ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА СЛИВЕН КАНИ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА НА РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
август 3, 2022 534 Прегледи

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА СЛИВЕН КАНИ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА НА РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

До парламентарно представените партии и коалиции,

До други партии и коалиции

С Указ № 213 от 01 август 2022 г. /обн. ДВ, бр. 61 от 02 август 2022 г./ Президентът на Република България, насрочи изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022 г. С решение № 1198-НС от 02 август 2022 г. Централната избирателна комисия определи изискванията за провеждане на консултациите за определяне съставите на районните избирателни комисии.

На основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс на 07 август 2022 г. (неделя) от 10.00 часа в зала „Георги Данчев”, партерен етаж в сградата на Областна администрация Сливен на адрес: гр. Сливен, ул. „Димитър Добрович“ № 3, ще се проведат консултации за определяне на състава на Районната избирателна комисия на Двадесет и първи многомандатен избирателен район – Сливен за насрочените на 02 октомври 2022 г. избори за Народно събрание.

Съгласно чл. 60, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс консултациите са публични, като освен парламентарно представените в 47-то Народно събрание на Република България партии и коалиции, в консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са представени в 47-то Народно събрание.

Съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс и решение № 1198-НС от 02 август 2022 г. на Централната избирателна комисия, партиите и коалициите, които ще участват в консултациите следва да представят:

– заверено копие на удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 01 август 2022 г., /по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано/, или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

– пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

– писмено предложение за състав на районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;

– предложение за резервни членове на партиите и коалициите, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията ѝ повече от 10 дни. Предложението за резервните членове следва да отговаря на чл. 60, ал. 3, т. 1 от ИК.

– копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (ако все още няма издадена диплома), в случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език;

– декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към решение № 1198-НС от 02 август 2022 г. на ЦИК).

При явяването на консултациите представляващите съответната партия или коалиция от партии, следва да се съобразят с изискванията на Решение № 1198-НС от 02 август 2022 г. на Централната избирателна комисия относно провеждането на консултациите, което е публикувано на интернет страницата на ЦИК.

Консултациите ще се проведат при спазване на въведените противоепидемични мерки.

Разчитам на Вашето присъствие.

С уважение,

ВЕСЕЛИН ВЪЛЧЕВ /п/

Областен управител

Предишна ПЪРВИ ДЕН ОТ РАБОТАТА НА МОБИЛЕН КАБИНЕТ ЗА БЕЗПЛАТНО И ДОБРОВОЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ С БЪРЗИ ТЕСТОВЕ ЗА ВИРУСЕН ХЕПАТИТ
Следваща ВИЦОВЕ ЗА СУТРЕШНО КАФЕ

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОТЕЛ ПРОДЪЛЖАВА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – КОТЕЛ С МАНДАТ 2020г. – 2024 г.

На днешното си заседание Общински съвет-Котел прие решение, с което се продължава процедурата за определяне на съдебни заседатели за Районен съд-Котел с мандат 2020г.-2024г. Решението е във връзка с постъпило

Новини Сливен

СПОРТНИЯТ ТУРНИР „КАРАНДИЛА РИТА“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 16 ДО 18 ЮЛИ

Първият турнир от веригата „България, хайде да ритаме“ ще се проведе в местността Карандила от 16 до 18 юли. Тридневният спортен празник е под надслов „Карандила рита“ и включва мъжки

Новини Сливен

СЛИВЕНСКИЯТ ШАХ ОТСКОЧИ ОТ ДЪНОТО ДО ВЪРХА

От 25 май до 3 юни в Приморско се проведоха Държавните отборни първенства за мъже и жени по класически шахмат, ускорен шахмат и блиц. В него взеха участие 13 отбора.