ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ КАНИ ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ НА 2 АПРИЛ
03.02.2023 448 Прегледи

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ КАНИ ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ НА 2 АПРИЛ

На основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс, областният управител кани партиите и коалициите да вземат участие в консултации за определяне състава на Районната избирателна комисия за предсрочните избори за Народно събрание на 02.04.2023 г.

Консултациите ще се проведат на 5 февруари 2023 г. (неделя) от 10.00 часа в зала „Георги Данчев” на Областна администрация Сливен (гр. Сливен, ул. „Димитър Добрович“ № 3).

Съгласно чл. 60, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс консултациите са публични, като освен парламентарно представените в 48-то Народно събрание на Република България партии и коалиции, в консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са представени в 48-то Народно събрание.

Съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс и Решение № 1584-НС от 2 февруари 2023 г. на Централната избирателна комисия, партиите и коалициите, които ще участват в консултациите следва да представят:

– писмено предложение за състав на районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;

– заверено от партията копие на удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 31 януари 2023 г. (в случай на невъзможност да се спази срокът, е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

– пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

– копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (в случай, че все още няма издадена диплома); в случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя задно с легализиран превод на български език;

– предложение на партиите и коалициите за резервни членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни. Предложението за резервните членове следва да отговаря на чл. 60, ал. 3, т. 1 от ИК.

– декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (приложение към Решение № 1584-НС от 2 февруари 2023 г. на ЦИК).

При явяването на консултациите представляващите съответната партия или коалиция от партии, следва да се съобразят с изискванията на Решение № 1584-НС от 2 февруари 2023 г. на ЦИК относно провеждането на консултациите, което е публикувано на интернет страницата на ЦИК.

 

Предишна ВИЦОВЕ ЗА СУТРЕШНО КАФЕ
Следваща SLIVENINFO ГО ОБЯВИ ПРЕДИ МЕСЕЦ , ЦИК ГО ПОТВЪРДИ ВЧЕРА

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

БРОЯТ НА СЪВЕТНИЦИТЕ, ПОДКРЕПИЛИ СМЯНАТА НА КОНЦЕСИОНЕР, НАМАЛЯ 7 ПЪТИ

7 пъти по-малко съветници гласуваха за смяната на концесионер на спортен комплекс „Хаджи Димитър“. Преди три седмици, на сесията през май, предложението, внесено от Мария Григорова, получи 21 гласа и

Новини Сливен

ШЕФЪТ НА „ФРУКТО“ – СЛИВЕН ДИМИТЪР КЪНЕВ: ПРИЗОВАВАМ ВСИЧКИ ДА ГЛАСУВАТ ЗА СТЕФАН ПАСКОВ

В тези толкова лишени от морал времена, изпълнени с безпринципни и лицемерни хора ,решили да се занимават с политика и обществено значима дейност само от нуждата да избиват комплекси или

Новини Сливен

КОЛЬО МИЛЕВ: ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ И СЪВРЕМЕННИ БУДИТЕЛИ!

Някогашните будители са имали ясна цел – да пазят жива българската памет, да застанат срещу летаргията, забравата и духовния колапс, в който се е намирала нацията ни преди повече от