ОКРЪЖЕН СЪД-СЛИВЕН ПУСКА ПОД ДОМАШЕН АРЕСТ ОБВИНЕНИЯ В ПРАНЕ НА ПАРИ И КОНТРАБАНДА СИМЕОН СИМЕОНОВ И ОЩЕ ДВАМА
11.07.2022 2009 Прегледи

ОКРЪЖЕН СЪД-СЛИВЕН ПУСКА ПОД ДОМАШЕН АРЕСТ ОБВИНЕНИЯ В ПРАНЕ НА ПАРИ И КОНТРАБАНДА СИМЕОН СИМЕОНОВ И ОЩЕ ДВАМА

Окръжен съд – Сливен пуска под домашен арест обвинения в пране на пари и контрабанда Симеон Симеонов и още двама, съобщиха днес от Окръжен съд – Сливен.

Предлагаме ви съобщението от сайта на съда:

С определение от 08.07.2022 г., постановено по ЧНД 322/2022 г., Окръжен съд – Сливен измени взетите мерки за неотклонение от „Задържане под стража” в „Домашен арест“ по отношение на обвиняемите С. С. С., М. Х. Г. и М. Ю. Я. след внесено искане от защитата на обвиняемите за изменение на изпълняваната спрямо тях мярка за неотклонение в по-лека.

Престъпленията, за които са привлечени лицата като обвиняеми представляват тежки умишлени престъпления по смисъла на чл. 93 т. 7 от НК. Посочените разпоредби предвиждат наказания от три до дванадесет години „лишаване от свобода” и глоба от 20 000 лв. до 200 000 лв. за деянието „пране на пари” и от три до десет години „лишаване от свобода” и глоба от 20 000 лв. до 100 000 лв. за деянието „контрабанда”.

Обвиняемият С. С. С. е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 18.05.2022 г. на ГКПП – „К. А.“, обл. Х., след предварителен сговор с М. Х. Г., М. Ю. Я. и Г. Ц. Т. пренесъл през границата на страната, стоки без знанието и разрешението на Митниците, кутии цигари с български акцизен бандерол, като деянието е извършено от лица, които системно се занимават с такава дейност – престъпление по чл.242, ал.1, буква А и буква Е от НК, както и за това, че в периода от 2017 г. до датата на обвинението в гр. С. получил имущество – парични средства в неустановен към момента размер, за което знаел, че е придобито чрез тежки умишлени престъпления – по чл.212а от НК, извършено в периода 2017 г. – 2022 г. в Кралство Великобритания, по чл.242 ал.1 буква Д от НК, извършено на 23.09.2021 г. на ГКПП – „К. А.“, обл. Х. и по чл.242 ал.1 буква А и буква Е от НК, извършено на 18.05.2022 г. на ГКПП – „К. А.“, обл. Х. и в съучастие с други лица, като подбудител подбудил други лица да получат от него имущество – парични средства в неустановен към момента размер, за което са знаели, че е придобито чрез тежки умишлени престъпления – по чл.212а от НК, извършено в периода 2017 г. – 2022 г. в Кралство Великобритания, чл.242 ал.1 буква Д от НК, извършено на 23.09.2021 г. на ГКПП – „Капитан Андреево“, обл. Хасково, и по чл.242 ал.1 буква А и буква Е от НК, извършено на 18.05.2022 г. на ГКПП – „К. А.“, обл. Х. и подбудил горепосочените лица да извършат сделки с това имущество, придобито от престъпна дейност. И за това, че на 16.09.2021 г. в гр. С., действащ като законен представител на малолетната си дъщеря, с посредственото извършителство на И. В. С., придобил на името на малолетната Р. С. недвижимо имущество на неустановена към момента стойност, за което знаел, че е придобито преди това от Г. С. чрез друго тежко умишлено престъпление по чл.253 ал.4 във вр. ал.2 във вр. ал.1 от НК – престъпление по чл. 253 ал.4, вр. ал.2 пр.1 от НК и за това, че на 19.05.2022 г. в гр. Сливен, държал имущество (парични средства), за което знаел, че е придобито чрез тежки умишлени престъпления – по чл.212а от НК, извършено в периода 2017 г. – 2022 г. в Кралство Великобритания, чл.242 ал.1 буква Д от НК, извършено на 23.09.2021 г. на ГКПП – „К. А.“, обл. Х., и по чл.242 ал.1 буква А и буква Е от НК, извършено на 18.05.2022 г. на ГКПП – „К. А.“, обл. Х. – престъпление по чл.253 ал.4 вр. ал.2 предл.1 от НК.

В качеството на обвиняем е привлечен М. Х. Г., като извършител, подбуден от С. С. С., получил от него имущество – парични средства в неустановен към момента размер, за което знаел, че е придобито чрез тежки умишлени престъпления – по чл.212а от НК, извършено в периода 2017 г. – 2022 г. в Кралство Великобритания, по чл.242 ал.1 буква Д от НК, извършено на 23.09.2021 г. на ГКПП – „К. А.“, обл. Х. и по чл.242 ал.1 буква А и буква Е от НК, извършено на 18.05.2022 г. на ГКПП – „К. А.“, обл. Х. и извършил сделки с това имущество, придобито от престъпна дейност, закупил недвижими имоти на неустановена към момента стойност, като знаел, че сделките са извършени с парични средства, придобити чрез тежки умишлени престъпления – по чл.212а от НК, извършено в периода 2017 г. – 2022 г. в Кралство Великобритания, по чл.242 ал.1 буква Д от НК, извършено на 23.09.2021 г. на ГКПП – „К. А.“, обл. Х. и по чл.242 ал.1 буква А и буква Е от НК, извършено на 18.05.2022 г. на ГКПП – „К. А.“, обл. Х. – престъпление по чл.253, ал.4, пр.1, във вр. ал.2, пр.2, във вр. ал.1, пр.2 във вр. чл.20 ал.2 от НК и за това, че на 18.05.2022 г. на ГКПП „К. А.“, обл. Х., след предварителен сговор със С. С. С. и М. Ю. Я., пренесъл през границата на страната стоки без знанието и разрешението на митниците, а именно 320 кутии цигари с български акцизен бандерол, като деянието е извършено от лица, които системно се занимават с такава дейност – престъпление по чл.242 ал.1 буква А и буква Е от НК.

В качеството на обвиняем е привлечен и М. Ю. Я., за това че в съучастие със С. С. С., като извършител, подбуден от С. С. С., получил от него имущество – парични средства в неустановен към момента размер, за което знаел, че е придобито чрез тежки умишлени престъпления – по чл.212а от НК, извършено в периода 2017 г. – 2022 г. в Кралство Великобритания, по чл.242 ал.1 буква Д от НК, извършено на 23.09.2021 г. на ГКПП – „К. А.“, обл. Х. и по чл.242 ал.1 буква А и буква Е от НК, извършено на 18.05.2022 г. на ГКПП – „К. А.“, обл. Х. и извършил сделки с това имущество, придобито от престъпна дейност закупил недвижим имот в гр. С., на неустановена към момента стойност, като знаел, че сделките са извършени с парични средства, придобити чрез тежки умишлени престъпления – по чл.212а от НК, извършено в периода 2017 г. – 2022 г. в Кралство Великобритания, по чл.242 ал.1 буква Д от НК, извършено на 23.09.2021 г. на ГКПП – „К. А.“, обл. Х. и по чл.242 ал.1 буква А и буква Е от НК, извършено на 18.05.2022 г. на ГКПП – „К. А.“, обл. Х. – престъпление по чл.253, ал.4, пр.1, във вр. ал.2, пр.2, във вр. ал.1, пр.2 във вр. чл.20 ал.2 от НК, и за това, че на 18.05.2022 г. на ГКПП „К. А.“, обл. Х., след предварителен сговор със С. С. С., и М. Х. Г., пренесъл през границата на страната стоки без знанието и разрешението на митниците, кутии цигари с български акцизен бандерол, като деянието е извършено от лица, които системно се занимават с такава дейност – престъпление по чл.242 ал.1 буква А и буква Е от НК.

След като се запозна с материалите, събрани в хода на досъдебното производство и във връзка с предявеното от защитата на обвиняемите искане, съдът прецени, че извършените действия по разследването и събраните доказателства не внасят съмнения във вече изведеното предположение, че обвиняемите са извършили престъпление по чл.242, ал.1, буква А и буква Е от НК, за които са привлечени към наказателна отговорност. В хода на разследването, след образуването на досъдебното производство и първоначалното задържане на обвиняемите, не са събрани допълнителни доказателства в подкрепа на обвинителната теза и такива за проверка на вече събраните. Липсата на такива доказателства не оборва първоначалното подозрение, че обвиняемите са извършили престъпленията, за които са привлечени. В хода на разследването това предположение не е надградено и не е подкрепено с други, достатъчни по обем и съдържание доказателства, подкрепящи обвинителната теза, които са възможни и достъпни, така че да обуславя действието на най-тежката мярка за процесуална принуда.

Събраният до настоящия момент доказателствен материал, както и очертаващото се продължително разследване, поради фактическата и правна сложност на казуса и евентуална международна правна помощ се явяват обстоятелства, намаляващи интензитета на опасността от извършване на престъпление и обуславя прилагането на по-ограничена по обем процесуална принуда. Обвиняемите имат постоянен адрес, месторабота, единия от обвиняемите е осъждан на глоба преди много години, след което няма други осъждания, другите двама обвиняеми не са осъждани и не са криминално проявени.

Окръжният съд счете, че мярката за неотклонение „Домашен арест“ също пълноценно би изпълнила целите по чл. 57 НПК, да обезпечи безпрепятственото развитие на наказателното производство, като отчете още, че обвиняемите имат известен адрес, на който пребивават постоянно и не е налице опасност да се укрият.

Определението на съда може да бъде обжалвано и протестирано с частна жалба и частен протест в 3-дневен срок, считано от датата на постановяване на определението пред Апелативен съд – гр. Бургас на 14.07.2022 г. от 14.00 часа.

Предишна ОГНЕБОРЦИ СА СПАСИЛИ БЛИЗО 45 300 ДЕКАРА ГОРИ И ПОСЕВИ В СЛИВЕНСКО МИНАЛАТА ГОДИНА
Следваща ВИЦОВЕ ЗА СУТРЕШНО КАФЕ

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

ДНЕС Е ЕНЬОВДЕН, ПРАЗНИК НА ЛЕЧЕБНИТЕ БИЛКИ

Днес е Еньовден, български народен празник, който винаги се чества на 24 юни. На тази дата източноправославната църква чества деня на Йоан Кръстител и често обредите и традициите на двата

Новини Сливен

НАД 1500 СА ИМЕНИЦИТЕ НА ИЛИНДЕН В ОБЩИНА СЛИВЕН

Българската православна църква днес почита паметта на Свети пророк Илия. Църковният празник е наречен от народа Илинден. Името Илия в община Сливен носят общо 901 мъже, като 471 от тях

Новини Сливен

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ЯНКО ЯНКОВ

Скъпи съграждани, Приятели, В навечерието на светлите Рождественски празници ми позволете да ви пожелая светостта на очакваната Бъдни вечер да осени всеки дом! Да е тиха, мирна и щастлива, озарена