НУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ИСКА ДА ОСТАНЕ НА ДВЕ СМЕНИ ДО 2026 ГОДИНА
януари 26, 2018 4374 Прегледи

НУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ИСКА ДА ОСТАНЕ НА ДВЕ СМЕНИ ДО 2026 ГОДИНА

До крайния срок на влизането на обучението на една смяна до 2026 година НУ „Васил Левски“ да се възползва от чл.16 ал.3 от Наредба 10 – „При липса на условия в училището обучението на всички паралелки да бъде само преди обяд се организира обучение на две смени“. Това обявиха днес от колектива на НУ „Васил Левски“ в Сливен. На специална пресконференция стана ясно, че родителите са готови да съфинансират разширяването на училището. За което били необходими три нови стаи. А проектът бил одобрен от НИПК, тъй като сградата е паметник на културата. Самата пресконференция бе твърде нетрадиционна и в немалка степен приличаше на митинг. На нея присъстваха много учители и родители на деца от училището. Имаше и политици.

Sliveninfo Ви предлага становище от колектива на училището и отворено писмо на обществения съвет на школото.

СТАНОВИЩЕ

ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ОБЩИНА СЛИВЕН ЗА ЗАКРИВАНЕ НА НУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

ОТ КОЛЕКТИВА НА УЧИЛИЩЕТО

НУ „Васил Левски“ преди много години прозря бъдещето на модерното образование и изискванията пред нас. Затова училищното ръководство и настоятелството започнаха работа по модернизация и облагородяване на базата на училището. Със собствени средства асфалтирахме двора, който бе озеленен и осветен. Оборудвахме училището с техника, осигурихме видеонаблюдение. Изградихме занималня и закусвалня, които предадохме на общината и винаги сме били пример за добро стопанисване на базата. И не само за това. Училището се ползва с голям авторитет, както в Сливен, така и в страната, а интересът на родителите към нас е огромен. Благодарение на създаденото от училището и родителите, ние успяваме да направим приема си само в рамките на 2 часа и може би точно това е причината някой да има интерес НУ „Васил Левски“ да спре да съществува.

Винаги сме учили и учим нашите ученици да помнят великите българи, да следват добрите примери. Предложението на Общината не е добър пример, нещо повече, за нас то е несъстоятелно. Промените трябва да бъдат позитивни в подкрепа на учебния процес, а не в търсене на най-малкото съпротивление. Позицията на Община Сливен бе ясна – НУ „Васил Левски“ престава да съществува и се влива в ОУ „Д-р Иван Селимински“. Това не е „вливане“, това е закриване.

Всички знаем, че базата на другото училище не може да поеме нашите 12 паралелки дори и с нашите класни стаи, но тези факти ще излязат в последствие, нали?! Пробутва се и тезата, че ще има единствено съкращения на администрация. А никой не говори, че става въпрос за унищожаването на един екип, който се обновява и подмладява, но сега е изправен пред перспективата да остане без бъдеще.

Ние вече преживяхме едно такова обединение преди години. Резултатът беше печален – съсипа се базата. Когато се върнахме тук, намерихме съборени покриви. Градихме близо 30 години, но вместо добрият пример да се развива и подкрепя, някой решава, че може да премахне един конкурент, макар да смятаме, че НУ „Васил Левски“ е без конкуренция и многобройните успехи на нашите деца го доказват – и в учебните дисциплини, и в извънкласните форми.

Изтъква се и тезата, че населението на Сливен намалява, а мрежата от училища не е пипната. Това не е вярно. В Сливен вече имаше закриване на училища, които нямаха прием. Това е естественият път, а всичко друго е дълбоко сбъркано, насилствено и погрешно.

Има и още една немаловажна подробност. Училищното настоятелство отдавна е изготвило проект за разширение на училището. Той бе защитен в НИНКН и е одобрен на експертен съвет в Сливен, но продължава да „отлежава“ в Общината. Причините може би са финансови и това донякъде е разбираемо. Но от друга страна поставя въпроса защо общината е все в такова състояние, че да не може да си позволи подобна инвестиция за едно училище, което отдавна се е превърнало в институция и емблема за нашия град.

Затова искаме да призовем Министъра на образованието, Омбудсмана на Република България, сливенските народни представители, областния управител, кмета и общинския съвет, да се направи необходимото за стартиране на проекта. Достатъчно е да се реализира първият му етап, за да имаме възможност да реагираме и въведем обучението на една смяна. В подкрепа на това е и изказването преди дни на Министъра на образованието Красимир Вълчев, че преминаването към обучение на една смяна ще се удължи до 2026 година за да не се убие амбицията за преминаване към такъв режим. През това време ще се строят, дострояват или временно ползват съседни терени и стаи.

Варианти има, надявамe се да се намери и воля за тяхното приложение и да се търсят решения, които подкрепят избора на родителите на Сливен. Никой няма полза от предложения, които водят само до напрежение в обществеността и носят единствено негативи за своите вносители. Затова институциите трябва да се обединят около правилните решения.

НУ „Васил Левски“ се е доказало през годините. Сега става дума не за бройки и за стаи, а за съдби на учители, ученици, родители… Училище „Васил Левски“ е пример за качествено образование в град Сливен и атаката срещу този пример трудно може да бъде наречена с друга дума, освен безумие и лична атака.

Тези предложения са неподходящи и по още една причина – на 10 януари в МОН е проведено заседание със синдикатите и т. нар. тристранна комисия по механизма за преминаване към целодневна организация на обучението в цялата страна. Участниците се обединяват около мнението, че реформите трябва да бъдат съпроводени със задълбочен анализ на базите по градове, както и че не трябва да се закриват училища. В същата посока е и изказването на министъра, че ще се изграждат училища, а няма да се закриват. Това, което се предлага в Сливен, е в противоречие с централната политика и както министърът, така и синдикатите трябва да влязат в своята роля и да си свършат работата.

Идеята е друга – да се осигури база на училищата, които са препълнени. Те  са „пренаселени“, защото са се доказали, защото са предпочитани от хората и точно тях нямате право да съкращавате, господа!

В образованието трябва да се инвестира, а не да се реже!

Във връзка с това предлагаме:

  1. Училището е построено с дарения, развивано е от нас и родителите с такива. Родителите са готови за разкриване на сметка за дарения за да участват в съфинансирането на разширяването на НУ „Васил Левски“.
  2. До крайния срок на влизането на обучението на една смяна до 2026 година НУ „Васил Левски“ да се възползва от чл.16 ал.3 от Наредба 10 – „При липса на условия в училището обучението на всички паралелки да бъде само преди обяд се организира обучение на две смени“.

Уважаеми дами и господа,

Следва ли да се закрива или влива едно училище със собствен облик и доказани резултати, като се има в предвид, че преживяхме вече едно такова сливане през 1981-1993г и резултатите бяха плачевни?

Директор: ……..………….

/Н.Кадирев/

 

ДО
ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.СЛИВЕН
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ГРАЖДАНИТЕ НА ГРАД СЛИВЕН И ОБЛАСТ СЛИВЕН
ВСИЧКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИ, ДЕЙСТВАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТВОРЕНО ПИСМО

Членовете на Общественият съвет при НУ „Васил Левски“ град Сливен и родителите на децата, обучаващи се в НУ „Васил Левски“ гр.Сливен, ИЗРАЗЯВАМЕ КАТЕГОРИЧНОТО СИ ВЪЗМУЩЕНИЕ И АБСОЛЮТНО НЕСЪГЛАСИЕ с изготвеното проектно предложение на Община Сливен за „вливане“ на НУ „Васил Левски“, гр.Сливен в ОУ „Д-р Иван Селимински“, гр.Сливен.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С болка отправяме апел към Вас за спасяване на едно от най-старите действащи училища на територита на Република България. Начално училище „Васил Левски“ има 110 годишна история. То е основано през 1908 г. и от тогава до днес обучава, възпитава и обгрижва децата в „града на стоте войводи“.
Безспорно известен факт за всички граждани на град Сливен е, че всяка учебна година НУ „Васил Левски“ е избор на голяма част от родителите на деца, постъпващи в първи клас. Причините за това са комплексни, а именно: квалифицирани учители, много добра материална база и учебна среда, гарантирано спокойствие и сигурност в опазването на живота и здравето на нашите деца, отлични постижения в класните и извънкласните дейности на училището.
Ние, родителите, сме избрали НУ „Васил Левски” за нашите деца заради добре подготвеният екип от преподаватели, изградената организационна култура и ефективността в управлението на учебния процес. В резултат на тази атмосфера за обучение учениците на училището години наред са с най-високите резултати на НВО не само в града, но и в областта, както и с множество първи места в национални и международни състезания
В момента училището разполага със 9 броя напълно оборудвани класни стаи, физкултурен салон, павилион за бърза закуска. Всички учебни стаи са снабдени с мултимедия. Дворът на училището е облагороден и обезопасен.
Ние разбираме необходимостта и ползите на това да се премине към едносменен режим на обучение, но молим да бъдат разгледани и анализирани всички възможности това да се случи, без да бъде направено чрез явното унищожаване на едно много добре работещо училище.
Позволяваме си да кажем унищожаване, защото с планираното „вливане“ на НУ „Васил Левски“ в ОУ „Д-р Иван Селимински“, е повече от ясно, че не може да се постигне едносменен режим на обучение за всички съществуващи към момента паралелки. Няма как при налични 34 броя класни стаи в материалната база на двете училища (9 броя в НУ „Васил Левски“ и 25 броя в ОУ „Д-р Иван Селимински“), да бъдат поместени 37 паралелки в начален и основен курс на обучение.
Това на практика означава приема в начален курс през следващите години в централната част на града за двете, до сега най-предпочитани, поради високите си резултати училища, да бъде намален от 6 на 3 паралелки в клас и разбира се водещо след себе си съкращаване във времето на добре подготвени, висококвалифицирани преподаватели.
Считаме, че недостигът на класни стаи за едносменен целодневен режим на класно обучение може да бъде преодолян чрез доизграждане на само 3 класни стаи към сградния фонд на училището и така ще бъде избегнато закриването чрез „вливане“ на едно от най-добрите и стари училища на територията на град Сливен.
Налице е изготвен и одобрен на експертен съвет от Община Сливен и от НИПК проект за изграждане на допълнителни помещения в сградата на НУ „Васил Левски“, чието дори частично осъществяване ще осигури безпроблемен едносменен целодневен режим на класно обучение. Факт е обаче, че осъществяването на този проект от години се отлага, поради финансови затруднения на Общината.
Ето защо ние, членовете на Обществения съвет към училището, както и родителите на настоящи и бивши възпитаници на училището изявяваме своята готовност да окажем финансова и консултантска подкрепа за изграждането на 3 класни стаи, с което да запазим училището на нашите деца.
Молим Ви, не допускайте да бъдат взети прибързани решения, като бъде разгледано и прието внесеното предложение на общинското ръководство на сесията на Общинския съвет на 22 февруари 2018 г., без да са обсъдени всички възможности. Просто ни дайте време и подкрепа да спасим НУ „Васил Левски“!

Уважаеми Госпожи и Господа,

Молим Ви, във времето, когато по-често говорим за агресията в училище, отколкото за постигнатите от учениците резултати да не забравяме, че:
Училището не е само сграда, брой стаи и прости сметки – то е история, традиции, дългогодишно изграждана симбиоза от работата на учители, ученици и родители.
Училището не е бездушно прилагане на норми, то е съдби – на бившите, настоящите и бъдещите му възпитаници, на техните преподаватели и семейства.
Училището е институция, светиня и „майка“ – обучаваща, възпитаваща и обгрижваща.
МОЛИМ ВИ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЕДНА ОТ ЕМБЛЕМИТЕ НА ГРАДА НА СТОТЕ ВОЙВОДИ – НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, УЧИЛИЩЕ С НАД СТОГОДИШНА ИСТОРИЯ ДА БЪДЕ ИЗТРИТО ТАКА С ЛЕКА РЪКА ОТ ИСТОРИЯТА, ЖИТИЕТО И БИТИЕТО НА ГРАД СЛИВЕН !!!

Обществен съвет при НУ „Васил Левски“ гр. Сливен

Предишна ПИЯН ШОФЬОР КАТАСТРОФИРА, ОПИТВАЙКИ СЕ ДА ИЗБЯГА ОТ ПОЛИЦИЯТА
Следваща ПРОКУРОРСКИ АРЕСТ ЗА ДВАМА СЛИВНАЛИИ

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

ЧЕСТИТ ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!

По повод Деня на народните будители, днес на старите Новоселски гробища в Сливен се извърши поклонение пред лобното място на видни сливенци. Сред тях са Добри Чинтулов, Димитър Табаков, Мишо

Новини Сливен

ЗАПОЧВА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА В ОБЕДИНЕНА ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА „МИШО ТОДОРОВ“

Започва новата учебна 2018-2019 година в Обединена школа по изкуствата „Мишо Тодоров“ при Народно читалище „Зора 1860“ – Сливен. Приемат се ученици без възрастови ограничения. В раздел „Музика“ се предлагат

Новини Сливен

КМЕТЪТ КОСТА КАРАНАШЕВ ПОЗДРАВИ МУЗЕЙНИТЕ РАБОТНИЦИ ПО ПОВОД ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ИМ ПРАЗНИК

По повод Международния ден на музеите, който се чества на 18 май, кметът на Котел Коста Каранашев поздрави директорите и служителите от котленските музеи. По думите му работата и посвещаването

0 коментара

Все още няма коментари!

Може да сте първият който коментира публикацията!

Остави коментар

2 + twelve =