Местни избори 2019

Оферта към партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

Сайтът Sliveninfo.bg предлага еднакви условия на всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

• Публикуване на новини, свързани с прояви на кандидатите на съответната партия, коалиция или инициативен комитет. Цена – 1 000 лв.
• Поставяне на банер с лого и сайт на партията, коалицията или инициативния комитет, на който да бъде отразен и нейният номер. Цена – 1 000 лв.
• Поставяне на банер + публикуване на новини, свързани с прояви на кандидатите на съответната партия, коалиция или инициативен комитет. Цена – 1 500 лв.
• Поставяне на банер + публикуване на новини, портрети на кандидати и интервюта с кандидати. Цена – 2 500 лв.

Според изискванията на Изборния кодекс заплащането се извършва предварително по банков път.