КОВИД -19 ,  ЗЕЛЕНИ СЕРТИФИКАТИ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ ЗДРАВНА РЕФОРМ
08.11.2021 567 Прегледи

КОВИД -19 , ЗЕЛЕНИ СЕРТИФИКАТИ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ ЗДРАВНА РЕФОРМ

#РазумнитеРешения
         Вече трета година цялото ни общество живее в среда на разпространение на   болестта  Ковид -19  , ситуация която постави здравната система в центъра на общественият  интерес .
 През този период  се проявиха и показаха две основни истини за Българското здравеопазване.
Едната и добрата е, че българските лекари всеотдайно и отговорно изпълняват задълженията си и получиха обществено признание  .
А втората показа големите слабости в системата на здравеопазването в България, които се натрупаха в периода  на прехода от  вече 30 години .
Ще изразя отново становището си , че главната  причина за настоящите проблеми се дължи на факта ,че  преди повече от  20 години се започна реформа в здравеопазването ,която имаше пазарна насоченост и философия, но която не беше  завършена. И вече над 20 години, никоя управляваща партия или коалиция не положи усилия към завършване на реформите в здравния сектор .
Всичко това  доведе до реалността  ,при която видно е ,  проблемите стават все по-големи, а качеството на здравната услуга все по-ниско и голяма част от работещите в здравеопазването се налага да емигрират.
Моделът на здравеопазване  в България, при който имаме една монополна ЗОК, лични лекари- еднолични търговци  и болници- търговски дружества,  доведе до ситуация, да се гледа на здравето през призмата основно на финансовият  и пазарен  интерес ,но без възможност гражданина да се постави в центъра на този модел , по начина  да избира къде да се осигурява здравно .
Тези обстоятелства   доведоха   до ниският здравен статус на отделният гражданин и изместване  фокуса на здравната система, от този  да служи на пациента , към  този да генерира средства  за   печалби  .  Или ,по-точно да се каже ,  към финансов интерес, който минава през взаимодействие с административният  орган- монополната здравноосигурителна каса и ражда корупция  ,съответно  лоша здравна услуга.
Ситуация, която доведе до изкривявания и слабости в  грижите за гражданите, в принизяване труда на лекарите и уронване престижа на  лекарската професия .
Обстятелство ,което е в интерес само на шепа инвеститори в частни болници, на търговците на лекарства и медицинско оборудване, на висшите администратори в здравеопазването и  на управителите на държавните и общински здравни заведения.
На всички ни е ясно, че трябва да се направят промени, които да са насочени към гражданите, с цел подобрение на здравните услуги, но и с цел достойна обществена оценка на труда  и усилията на лекарите и останалия медицински персонал.
Към момента представителите на политическите сили имат две основни тенденции за продължаване на реформите в сферата на здравеопазването .
 Едната е тази, която се изразява  спорадично  от ГЕРБ. Днес  най -ясно се представя  от сегашният  министър на здравеопазването .
А именно, че трябва да се наруши монопола на НЗОК и да се създадат няколко ЗОК, които да се конкурират помежду за привличане на здравно осигурени лица .
От своя страна ЗОК да сключват договори с различни болници за осигуряване на здравни услуги на осигурените при тях лица и  по този начин  да се разчита на подобряване на здравната услуга .
Другото виждане се изразява  най- вече  от БСП -трябва  да се прекрати отношението към здравето като към услуга и стока , да се прекрати статута на болниците като търговски дружества ,с цел подобряване на здравеопазването за Българското общество .
Общественото здраве , наред с образованието и правовият  ред са едни от най- важните стълбове за развитието на всяко общество , държава и нация  . Затова считам  ,че  политическите  сили, които са в основата на следващото управление  , независимо от различията помежду си , трябва да стигнат до общо виждане, в каква посока да се довърши или да започне здравната реформа .
Целта трябва да бъде,независимо  кой път ще  се избере , той да доведе до подобряване на здравните грижи , намаляване на смътността ,  увеличаване продължителността на живота , подобряване на жизнения статус на българския лекар и прекратяване тенденцията, българските лекари да емигрират  .
 Вярвам, че виждането на БСП за реформи в здравеопазването са по- правилните и по- бързо и лесно ще дадат добри резултати .
Защото те са по- близко до традициите в българското здравеопазване , по -близко до принципите на солидарност и разбирането на всеки човек ,че здравето е най -ценното благо и то не може да е стока , не трябва да се търгува  .
   За да се реализират вижданията за реформа в здравеопазването на БСП е нужно да се  приемат законови промени , чрез които държавните и общински болници   да не са търговски дружества .
Държавните и общински болници , на база на  законови промени ,могат да се превърнат в здравни заведения ,а  частните болници на които собствениците им решат да работят с НЗОК , могат да се преобразуват  в здравни фондации в обществен интерес , практика  която е известна   в  света .
    За да се подобри здравната услуга са нужни редица  промени ,които са свързани с организацията и функционирането на здравната система .
Решения, които би трябвало да се вземат след обществен и политически  консенсус и  които ,ако се вземат, предстоят големи усилия за изпълнението им  . А именно :
– ✅Доболничната помощ  да се районира и държавата или общините  да поемат отговорността за материалната база на личните лекари , по отделните райони на България .
– ✅Здравната каса  да финансира доболничната и болничната помощ .
– ✅Държавата  ,общините или НЗОК  да осигуряват средства за развитието на материалната и технологична база на здравните заведения .
– ✅Да се приемат единни държавни стандарти и практики ,след  консултация с  Национални  здравни експерти  ,за лечение на различните заболявания.
–  ✅Да се насочат усилия за превенция на заболяванията в доболничната помощ. Като личните лекари са отговорни не само за началното лечение, но и за профилактиката на своите пациенти.
-✅  Нужна е промяна в мястото и ролята на бърза  помощ .
– ✅Трябва да се обърне внимание и за развитие на центрове за след болнично лечение. Стълб в здравеопазването, който в момента е изключително подценен.
-✅ Въвеждане на електронно персонално медицинско досие и електронна здравна карта,обединяващи цялата информация за пациента.
-✅Създаване на информационен здравен портал ,предоставящ информация в реално време за наличните лекарствени продукти и медицински изделия ,по местоположение и цени.
-✅Въвеждане в законовите норми на понятието „Защитено лечебно заведение „,за такива в отдалечените и планинските  райони .
-✅Финансирани ,от държавата,специализации в чужбина ,срещу ангажимент за работа в държавните ни болници минимум 5 години.
– ✅И не на последно място , труда на лекарите трябва да се отдели от разходите за лечение . А  доходите на лекарите , сестрите и медицинският персонал , трябва да се изравни с този на останалите страни от  ЕС .
Реално остойностяване на труда ,обвързано  с резултати ,качество ,квалификация и опит.
Ако това не се случи  , каквито и реформи да се правят , след няколко години няма да имаме в България лекари , медицински сестри и персонал ,които да работят в българските болници .
   Успоредно с осъществяване на нужните реформи в здравеопазването, трябва чрез консенсус в цялото общество, да се увеличи финансирането в здравната система.
 Най- правилното решение ще е да се вземат за база средните световни и европейски практики за финансиране в този сектор  ,като процент от брутния продукт на България.
Програмата, която БСП има за здравна реформа и развитие  в здравната сфера  ,ще доведе до повишаване на медицинската услуга, до  единни медицински стандарти в доболничната и болничната помощ за всички граждани, независимо къде се лекуват .
През 20- годишната си практика на хирург мисля, че имам познания за проблемите в сектора  и мога активно да работя за  приемането на ефективна програма за реформа в здравеопазването .
За подобряване на качеството на здравната услуга, а от там и за подобряване на здравния статус  на българските граждани.
#БспзаБългария-#номер33
Д-р Събина Петканска-Вълева -#номер102
Предишна ПРОФ. ГЕРДЖИКОВ: КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУТИ СА СРЕД НАЙ-ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ ПАНДЕМИЯТА И АКО ДЪРЖАВАТА НЕ ИМ ПОМОГНЕ, ГИ ОБРИЧА НА ФАЛИТ
Следваща В ОБЛАСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ БЯХА ПОЛУЧЕНИ 352 000 БЮЛЕТИНИ ЗА ДВАТА ВИДА ИЗБОРИ

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ УЧАСТВА В „СРЕЩА НА ЛИДЕРИТЕ“ НА БАЗА „НОВО СЕЛО“

Областният управител Чавдар Божурски посети база „Ново село” по покана  на зам.командира на Районния помощен екип за Черно Море Скот Сайтс и директора на обекта – отдел „Управление и съоръжения”  Дейвид Тидеман.  Визитата

Новини Сливен

СТЕФАН ПАСКОВ УЧАСТВА В ОТКРИВАНЕТО НА КАМПАНИЯТА НА ЛЕВИЦАТА

Коалиция „ЛЕВИЦАТА!“ стартира своята предизборна кампания като даде заявка, че ще бъде гарант на обществения интерес в следващия парламент. Откриването се проведе пред ТЕЦ „Марица Изток 2“ под мотото „ЛЕВИЦАТА!

Новини Сливен

ОБЩИНА СЛИВЕН ОТБЕЛЯЗВА ДЕНЯ НА ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА С ТЕМАТИЧНА ИЗЛОЖБА

Община Сливен ще отбележи Деня на Гражданска защита при бедствия и аварии – 18 юли. На същата дата в галерия „Май“ от 17,30 часа ще бъде открита изложба по темата.