ИНТЕЛИГЕНТНОТО РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ НА СЛИВЕН

ИНТЕЛИГЕНТНОТО РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ НА СЛИВЕН

В съвременното информационно общество информационните и комуникационните технологии са ядро, около което най-успешните организации и администрации изграждат своите бизнеси и управленски системи. Електронно управление, електронно правителство и електронни услуги са присъщи на най-развитите икономически и политически държави. Естествена цел на България като член на Европейския съюз е да доразвие електронното управление на ниво, съответстващо поне на средните показатели в ЕС.

Електронното управление (е-управление) е управление в електронна среда на нормативните взаимовръзки, административните процеси и обслужване и взаимодействието с потребителите с използване на информационни, статистически и математически модели и методи на обработка на данни, информация и знания, които осигуряват много по-високо ниво на ефективност на управлението. Е-управление е средство за всеобхватно повишаване на ефективността на процесите в администрацията, както и облекчаване на процесите при взаимодействията между администрация, служители, граждани, бизнес, чрез използването на е-услуги.

Електронното управление обхваща четири основни направления за комуникация и услуги:

–              ”Администрация – Граждани” – включва съвременни Интернет и интранет WЕВ базирани решения, съчетани с традиционните средства за осигуряване на широк достъп, които да водят до качествени промени в условията за комуникиране и предоставяне на услуги за гражданите.

–              “Администрация – Бизнес” – включва съвременни решения, които оптимизират процесите и деловите отношения между администрацията и различните икономически субекти.

–              “Администрация – Администрация” – включва развитие на информационните технологии в национален и междудържавен аспект с оглед на ефективно взаимодействие между различните административни структури.

–              “Вътрешноведомствена ефективност и ефикасност” – включва организиране и оптимизиране на бизнес процесите, на отношенията “Администрация – Служители” и на комуникацията в отделните административни структури.

Стратегическият документ в сферата на е-управление обхваща развитието и на четирите направления. Потребителят е в центъра на вниманието като основен фактор в тези процеси.

Развитието на електронното управление е обусловено основно от потребителите и не толкова от технологиите за неговото изпълнение.

Настоящият документ е обвързан със следните стратегически документи:

■             Национална програма за развитие: България 2020;

■             Национална програма за реформи 2012 – 2020 г.;

■             Стратегия за развитие на държавната администрация 2014-2020 г.;

■             Базисен модел на комплексно административно обслужване;

■             Национална програма „Цифрова България 2015″;

■             Национална стратегия по кибер-сигурност;

■             Декларация на министрите, отговорни за политиките по електронно правителство на Европейския съюз, приетата през 2009 г. в Малмьо;

■             Стратегия „Европа 2020″;

■            Програма в областта на цифровите технологии за Европа.

 

Електронното управление e улеснен, достъпен и ефикасен начин за комуникация и контрол върху институциите.Изграждането на ефективно електронно управление е важна част от процеса на модернизиране на държавната администрация, повишаване качеството на административното обслужване и гарантиране ефективното функциониране на администрацията в условия на пълноправно членство в Европейския съюз. Въвеждането на такъв тип управление ще доведе не само до повишаване на прозрачността и отчетността в дейността на институциите, но и до намаляване на предпоставките за корупция, равни възможности за достъп до администрацията и подобряване на взаимодействието между публичната власт и гражданското общество. Една от основните цели на общината трябва да бъде повишаването на  потребителската удовлетвореност чрез преминаване от хартиен към електронен документооборот. Общината е длъжна да отговори на потребностите на гражданите, относно подобряването на административното обслужване, чрез въвеждане на електронни услуги, като рационализира състоянието на информационните технологии от една страна и намали разходите за тях от друга.

Екипът ни има разработен проект. Това е пътят да се облекчи бюрократичният и субективен фактор при обслужването на гражданите и инвеститорите, както и въвеждането на принципа на „мълчаливото съгласие“.

 

Пресцентър ЕНП

Купуването и продаването на гласове е престъпление

 

Предишна ЗАСНЕТИ СА 615 НАРУШЕНИЯ НА СКОРОСТНИТЕ РЕЖИМИ В СЛИВЕНСКО
Следваща ДОКУМЕНТАЛНАТА ПОРЕДИЦА „СЛИВЕНЦИ“ ЩЕ ПРЕДСТАВИ ИСТОРИКЪТ ПРОФ. ИВАН РУСЕВ

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

И ТАЗИ ГОДИНА ИНЖЕНЕР ОТ ОБЩИНА СЛИВЕН ПОСВЕТИ СВОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ НА ДАМИТЕ ЗА 8 МАРТ

За поредна година инж. Калин Минчев от Дирекция „Общинска инфраструктура“ в Община Сливен, посвети свое стихотворение на дамите за 8 март, когато се чества Международният ден на жената. То носи

Новини Сливен

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД – СЛИВЕН И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ УПРАВИТЕЛЯ ИНЖ. ПЛАМЕН ИВАНОВ

Поздравявам служителите на „Напоителни системи“ ЕАД – клон „Средна Тунджа“ – Сливен и техните семейства с настъпващите Коледни и Новогодишни празници! Колеги, приемете пожеланията ми за здраве, мир и вдъхновение!

Новини Сливен

БЪДЕЩАТА ЮРИСТКА ОТ СЛИВЕН СТАНА СЪВЕТНИК В ПАРЛАМЕНТА

Джесика Гюмишева, която е танцьорка по спортни танци и участничка в „Мис България“, бе избрана за съветник от благоевградския депутат от „Продължаваме промяната“ Владимир Табутов. Красавицата е от Сливен, само