ЗАСЕДАВА ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ
18.03.2024 497 Прегледи

ЗАСЕДАВА ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ

Областният управител инж. Маринчо Христов председателства заседанието на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Сливен(ОССЕИВ)  , провело се днес в Областна администрация.

В него участие взеха директори и представители на четирите общини от областта, териториални звена на централната изпълнителна власт, както и граждански организации.

Основните теми в дневния ред бяха разглеждане и приемане на Годишния мониторингов доклад за 2023 г. за изпълнението на Стратегия на област Сливен за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030), която се изпълнява чрез приетите общински планове за действие.

В доклада бе представен и постигнатият напредък на всяка община при изпълнението на седемте приоритета заложени в стратегията, а именно: образование, здравеопазване, заетост, жилищни условия, върховенство на закона и недискриминация, култура и медии. След проведено гласуване той бе единодушно приет. Предстои да бъде публикуван заедно с общинските доклади в онлайн базирана Система за мониторинг, оценка и контрол на изпълнението на Националната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите.

Областният управител информира присъстващите, че  Националния съвет по етнически и интеграционни въпроси е приел и следващия Национален план за действие за периода 2024 – 2027 г., който съдържа нови мерки, такива, чието изпълнение продължава от предходния план за 2022 – 2023 г., а други са актуализирани. Мерките са конкретни, посочени са източниците на финансиране и размера на предвидените средства, изброени са индикаторите, базовите и целевите стойности, които са заложени.

На проведеното заседание някои от присъстващите организации представиха част от своите дейности и добри практики в работата си.

„Живеем в демократично общество, в което принципа на равенство е основен принцип и ние го спазваме и изпълняваме. Никой няма интерес да има етническо разделение, защото ние всички трябва да се научим да живеем заедно“ заключи областният управител в края на срещата.

На проведеното днешно заседание бяха поканени представители от Областния информационен център (ОИЦ) , които имаха възможността да запознаят Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в област Сливен(ОССЕИВ) с актуалната за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „ Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“.

Основната цел на операцията е насърчаване на позитивно отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот. Допустими кандидати по настоящата процедура са: общини, държавни, частни детски градини и училища, юридически лица с нестопанска цел(ЮЛНЦ) за осъществяване на дейност в обществена полза по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) с доказан опит и експертиза в сферата на социалната и/или образователната интеграция на уязвими групи, вкл. маргинализирани като роми, лица търсещи или получили международна закрила, др. уязвими групи.

От ОИЦ информираха и още и за Проект „Започвам работа – Компонент 3 „Заетост“, която  се изпълнява по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 от Агенция по заетостта.

Основна цел на проекта е осигуряване на мерки, насочени към интеграция на пазара на труда на неактивни и безработни лица с акцент върху лицата в неравностойно положение, чрез включване на лицата от целевите групи в заетост при работодател посредством прилагане на индивидуален подход. Бюджетът е в размер на 224 млн. лв., а периодът на изпълнение до края на 2026 г. Предвидено е по проекта да бъдат включени в заетост общо 14 400 лица, от които при напускане на операцията 10 800 да имат работа, вкл. като самостоятелно заети лица.

Предишна СБОГУВАНЕТО С БИЗНЕСМЕНА ИВАН ТИХОВ ЩЕ БЪДЕ В СРЯДА, 20 МАРТ
Следваща ВИЦОВЕ ЗА СУТРЕШНО КАФЕ

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

ИЗВЪРШВА СЕ ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СЛИВЕН ПО ДЪРЖАВНАТА ПРОГРАМА ЗА САНИРАНЕ

Подадените от Община Сливен 81 проектни предложения по държавната програма за саниране на многофамилни жилищни сгради са в етап на оценяване за административна допустимост и качество. Програмата се управлява от

Новини Сливен

ПОЛКОВНИК ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ОГЛАВИ ВОЕННА ПОЛИЦИЯ – СЛИВЕН

Полковник Веселин Георгиев е новият директор на Регионална дирекция „Военна полиция“ – Сливен. 50-годишният офицер е назначен със заповед на военния министър, научи Sliveninfo. Полковник Веселин Георгиев е в системата

Новини Сливен

ОДМВР – СЛИВЕН: БЛИЗО 200 НАРУШЕНИЯ НА ПЕШЕХОДЦИ СА УСТАНОВЕНИ ПО ВРЕМЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОПЕРАЦИЯ

С цел намаляване броя на пътните произшествия с пешеходци на територията на ОДМВР-Сливен от 8  до 13 януари се проведе специализирана операция, разпоредена от Главна дирекция „Национална полиция” . Екипи