ЗАПОЧВА НАБИРАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ПОЛЗВАТ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ГРИЖА В ДОМА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ“

ЗАПОЧВА НАБИРАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ПОЛЗВАТ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ГРИЖА В ДОМА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ“

Община Котел в качеството си на бенефициент по проект № BG05SFPR002-2.001-0074 „Грижа в дома в община Котел“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Процедура BG05SFPR002-2.001 – Грижа в дома, обявява набиране на документи от кандидати за потребители да ползват интегрирана здравно-социална услуга „Грижа в дома за възрастни хора и лица с увреждания”, която ще се предоставя от мобилен екип специалисти.

    Право да кандидатстват имат:

  • хора с увреждания;
  • възрастни хора в невъзможност от самообслужване;

Интегрираната здравно-социална услуга „Грижа в дома за възрастни хора и лица с увреждания” ще се предоставя за срок от 12 месеца.

Интегрираната здравно-социална услуга „Грижа в дома за възрастни хора и лица с увреждания” ще се предоставя в дома на потребителя от мобилен екип специалисти, включващ здравни работници: медицински сестри, рехабилитатор и домашни санитари, с продължителност и интензитет, определени в индивидуалната оценка на потребителя.

Потребителите не дължат такса за получената интегрираната здравно-социална услуга „Грижа в дома за възрастни хора и лица с увреждания”.

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление за кандидатстване /по образец/;;
  • Документ за самоличност /за справка/;
  • Документ за самоличност на законния представител /ако е приложимо/;
  • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК /копие/, протокол от ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Място и срок за подаване на документи:

Документите могат да се подават всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч. в деловодството на Общинска администрация гр. Котел, пл. „Възраждане” 1 или в кметствата по населените места в срок до 14.12.2022 г. След представяне на необходимите документи, на всеки кандидат за потребител ще бъде изготвяна и индивидуалната социална оценка на потребностите.

Срокът за подаване на документи е отворен за целия период на действие на проекта като оценка на потребностите ще се изготвя на всеки новопостъпил кандидат.

Образци на документи ще се получават в деловодството на Общинска администрация – гр. Котел, кметствата в населените места на Община Котел или в сградата на дирекция СХД. Обявата и образците на документи са публикувани и на интернет страницата на Община Котел – www.kotel.bgТУК

Списък с одобрените и неодобрените кандидати ще бъде обявен на Информационното табло в сградата на Общинска администрация, в кметствата в населените места на Община Котел и на електронната страница на Община Котел – до 5 работни дни след срока за прием на документите.

 

Предишна ОБЩИНА КОТЕЛ НАБИРА ПЕРСОНАЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ "ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА КОТЕЛ"
Следваща Д-Р ТРИФОН КАЛЕВ ОТ СЛИВЕН ПОЛУЧИ ПРЕСТИЖНО ОТЛИЧИЕ

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

И ПРЕЗ ПОСЛЕДНОТО ДЕНОНОЩИЕ СА РЕГИСТРИРАНИ СЛУЧАИ ЗА НЕСПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ

Общо 24 подадени сигнала са регистрирани през последното денонощие, отчетоха днес по време на заседание на Общинския кризисен щаб. Данните сред тях са за неносене на предпазни маски в градския

Новини Сливен

ЗАВЪРШИ САНИРАНЕТО НА ОЩЕ ЕДИН БЛОК В СЛИВЕН

Обновяването на още един блок по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради приключи. Той се намира в квартал „Дружба“ и е под номер 38. Кметът Стефан Радев

Новини Сливен

ЕДИН СЛИВНАЛИЯ ОТ БЕЛГРАД

Той помага на гърците да пишат правилно. Има диплома за преподавател по английски. Говори добре български и хърватски, а родният му език е сръбският. Неманя Сарянович се счита вече за