ЕТО КЪДЕ И КОЛКО ДЕЦА УЧАТ В СЛИВЕНСКИТЕ УЧИЛИЩА
януари 26, 2018 4043 Прегледи

ЕТО КЪДЕ И КОЛКО ДЕЦА УЧАТ В СЛИВЕНСКИТЕ УЧИЛИЩА

„В понеделник събирам всички директори и обществени съвети в училищата за да дискутираме по предложението на Община Сливен за реформа в образованието. Целта е да бъдат чути всички мнения. На срещата ще има и представители на общината. В връзка с това събиране изпратих и писмото до директорите, от което всеки може да види цялостната картина на училищата“. Това заяви пред Sliveninfo д-р Бисерка Михалева, директор на РУО на МОН в Сливен.

Ето го и самото писмо:

Към настоящия момент на територията на община Сливен функционират 31 общински училища и 7 държавни.

В общинските училища на територията на община Сливен към настоящия момент се обучават 12774 ученици в 568 паралелки, от които:

279 паралелки в начален етап с 5882 ученици;

168 паралелки в прогимназиален етап с 3922 ученици;

89 паралелки в гимназиален етап с 2094 ученици.

На територията на община Сливен съществуват 6 професионални гимназии с 2435 ученици, 3 профилирани гимназии с 1738 ученици, 1 национална художествена гимназия /към Министерство на културата/ със 123 ученици и едно спортно училище с 268 ученици.

Начално училище „Васил Левски“ – гр. Сливен

За учебната 2017/2018 година в училището се обучават 276 ученици в 12 паралелки, като няма пътуващи ученици от други населени места в общината. Училището разполага с общо 9 учебни стаи. Сградният фонд не позволява обучението да се извършва при едносменен режим. Сградата, в която се помещава училището, е паметник на културата.

Преминаване към едносменен режим на обучение ще бъде възможно при сливане на НУ „Васил Левски“ с намиращото се в непосредствена близост ОУ „Д-р Иван Селимински“ – гр. Сливен и оптимизиране на приема в училището.

Средно училище „Хаджи Мина Пашов“ – гр. Сливен

В училището се обучават 453 ученици в 22 паралелки от I до XII клас и 31 деца в полудневни подготвителни групи (ППГ). Има организирано вечерно обучение. Училището разполага с общо 34 учебни стаи. Сградният фонд е достатъчен, обучението е на една смяна.

За учебната 2017/ 2018 г. в гимназиален етап се обучават ученици в 1 паралелка VIII клас, 1 паралелка IX клас, 1 паралелка XI клас и 1 паралелка XII клас във вечерна форма на обучение. Община Сливен предлага преобразуване на училището в основно и регулиране на приема. Предложението е свободната част от сградата да се предостави за ползване на Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Д. Табаков“ – гр. Сливен, която в момента се помещава в ОУ „Елисавета Багряна“ – Сливен.

Основно училище „Христо Ботев“ – гр. Сливен

В училището се обучават 670 ученици в 29 паралелки от I до VII клас, от които 50 в начален и прогимназиален етап пътуват от малки населени места в община Сливен. Тенденцията в развитието на училището е към запазване броя на учениците и паралелките. Училището разполага с общо 25 учебни стаи. Сградният фонд не е достатъчен, за да може обучението да се извършва на една смяна при запазване на този брой паралелки.

Преминаването на едносменен режим ще бъде възможно при оптимизиране на приема.

Основно училище „Д-р Иван Селимински – гр. Сливен

В училището се обучават 623 ученици в 25 паралелки от I до VII клас. Училището разполага с 26 учебни стаи. Сливането му с НУ „Васил Левски“ – гр. Сливен ще доведе до оптимизиране на броя на паралелките и цялостно преминаване към едносменен режим.

Основно училище „Димитър Петров“ – гр. Сливен

В училището се обучават 443 ученици в 19 паралелки от I до VII клас. Тенденцията е запазване на броя на паралелките. Училището разполага със 17 учебни стаи, обучението е на една смяна с 14 групи за целодневно обучение с 318 ученици. В училището се обучават 59 ученици, които пътуват от други населени места в община Сливен със собствен транспорт.

Средно училище „Пейо К. Яворов“ – гр. Сливен

В училището се обучават 762 ученици в 33 паралелки от I до XII клас. Тенденцията е да се запази броят на паралелките и учениците. В училището се обучават 42 ученици в гимназиален етап и 91 ученици в начален и прогимназиален етап, които пътуват от други населени места в община Сливен. Училището разполага с общо 30 учебни стаи. Учениците от прогимназиален и гимназиален етап се обучават на едносменен режим, а учениците от начален – на двусменен.

В Профилирана хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“, гр. Сливен към настоящия момент се обучават 176 ученици в 8 паралелки от VIII до XII клас, от които 1 непрофилирана паралелка VII клас, 6 паралелки от IX до XII клас с профил „Хуманитарен“ и 1 паралелка VIII клас с профил „Хуманитарни науки“. Гимназията разполага с 10 учебни стаи.

Преминаването към едносменен режим за всички етапи на обучение може да се осъществи чрез сливане на СУ „Пейо Яворов“ с Профилирана хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов“ – гр. Сливен и оптимизиране на приема. Двете училища са в една сграда.

Основно училище „Братя Миладинови“ – гр. Сливен

В училището се обучават 1147 ученици в 49 паралелки от I до VII клас и 237 деца в 10 в ППГ. Училището разполага с общо 33 учебни стаи, като тенденцията е за запазване и дори увеличаване броя на паралелките и учениците. Сградният фонд на училището не е достатъчен за осъществяване на обучението в една смяна. Този проблем може да бъде преодолян чрез отдаване за ползване на училището на сградата на бившата Професионална гимназия по транспорт и машиностроене, в която да се изнесе част от обучението. Преди години беше извършено преобразуване чрез сливане на Професионална гимназия по транспорт и машиностроене и Професионална гимназия по механотехника в Професионална гимназия по механотехника – Сливен и сградата, намираща се сравнително близо до кв. „Надежда“, към момента не се използва. В ОУ „Бр. Миладинови“ се обучават само деца от ромски произход от кв. „Надежда“, голяма част от които не продължават образованието си в гимназиален етап. При преобразуване на училището в обединено ще се увеличи обхватът на задържаните в училище деца.

Основно училище „Панайот Хитов“ – гр. Сливен

Училището разполага с 27 учебни стаи и 2 физкултурни салона. В училището се обучават 238 ученици в 10 паралелки от I до VII клас. Сградният фонд на училището е достатъчен, а обучението се извършва при едносменен режим. В училището е поместена една ППГ, която функционира към Детска градина „Вержин и Хаик Папазян“.

Към настоящия момент в Средно училище „Йордан Йовков“ – гр. Сливен се обучават 290 ученици в 15 паралелки от I до XII клас. Училището разполага с общо 39 учебни стаи. В училището се обучават 4 ученици в гимназиален етап, пътуващи от малките населени места в община Сливен. В училището е поместена една ППГ, която функционира към детска градина „Вержин и Хаик Папазян“.

От Община Сливен се предлага преобразуването на ОУ „П. Хитов“ в средно с вечерна форма на обучение и сливането му със СУ „Йордан Йовков“. Училището ще се помещава в сградата на ОУ „Панайот Хитов“ и към него ще преминат двете ППГ от детска градина „Вержин и Хаик Папазян“.

Основно училище „Юрий Гагарин“ – гр. Сливен

В училището се обучават 637 ученици в 28 паралелки от I до VII клас и 168 деца в 8 ППГ. Училището разполага с общо 43 учебни стаи. Тенденцията е за запазване и дори увеличаване на броя на паралелките и учениците. Обучението се извършва на едносменен режим.

В училището се обучават само деца от ромски произход от кв. „Надежда“, голяма част от които не продължават образованието си в гимназиален етап. Сградният фонд е достатъчен за преобразуване на училището в обединено, с което ще се увеличи обхватът на задържаните в училище деца.

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Сливен

Училището се намира в кв. „Речица“ и в него се обучават 235 ученици в 13 паралелки от I до VII клас. Училището разполага с общо 27 учебни стаи. Сградният фонд на училището е достатъчен, обучението се извършва при едносменен режим.

В училището е поместена една ППГ, която функционира към детска градина „Здравец“. От Община Сливен предлагат полудневната група да премине към ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Сливен.

Средно училище „Константин Константинов“ – гр. Сливен

В СУ „К. Константинов“ през учебната 2017/2018 година се обучават 861 ученици, разпределени в 38 паралелки от I до XII клас. В училището се обучават 4 ученици в гимназиален етап, които пътуват от други населени места.

Училището разполага с общо 50 учебни стаи. Тенденцията е към запазване броя на учениците и паралелките. Сградният фонд е достатъчен, а обучението е на една смяна.

Основно училище „Елисавета Багряна“ – гр. Сливен

Тенденциите в развитието на ОУ „Елисавета Багряна“ през следващите учебни години са към запазване броя на паралелките.

В училището се обучават 686 ученици в 29 паралелки от I до VII клас. В училището се обучават 43 ученици в начален и прогимназиален етап, които пътуват от други населени места в община Сливен. Училището разполага с общо 30 учебни стаи. Сградният фонд не е достатъчен, тъй като част от сградата е предоставена за ползване на Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Д. Табаков“. Едносменен режим на обучение може да се осигури чрез преместване на ПГИ „Проф. д-р Д. Табаков“ в друга сграда.

Профилирана природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов“ – гр. Сливен

Сградата, в която се помещава гимназията, е разположена в централната част на града, като общият сграден фонд се ползва и от Профилирана гимназия с преподаване на западни езици „Захарий Стоянов“.

ППМГ „Добри Чинтулов“ се помещава в две сгради с общо 22 класни стаи, 2 лаборатории с хранилища, 5 компютърни кабинета, 1 зала за тенис на маса, 1 фитнес зала, 1 физкултурен салон. В гимназията се обучават 923 ученици в 36 паралелки от V до ХІІ клас. Тенденцията е броят на учениците в гимназията да се запази в тези или в близки до тях параметри.

Училището е на двусменен режим и на кабинетно обучение. Причината за двусменната организация на работа е недостатъчният брой учебни стаи, поради използване на част от сградата от Профилирана гимназия с преподаване на западни езици „Захарий Стоянов“. Преминаването към едносменен режим на обучение може да се извърши чрез предоставяне на друга сграда за нуждите на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“.

Профилирана гимназия с преподаване на западни езици „Захарий Стоянов“ – гр. Сливен

В ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ се обучават 642 ученици в 26 паралелки от VIII до XII клас. Училището разполага с 6 класни стаи в едната по-малка сграда, в която се обучават 6 паралелки VIII клас при едносменен режим.

В другата сграда, която гимназията дели с ППМГ „Добри Чинтулов“, се използват 13 класни стаи от останалите 20 паралелки на двусменен режим. Едната от стаите е езиков кабинет, в две от стаите се провеждат СИП, занимания по проект „Твоят час“, консултации на учители, занимания по НП „Ученически олимпиади и състезания“. Гимназията разполага още с 2 компютърни кабинета, а учениците от IX до XII клас ползват физкултурен салон в сградата, която се ползва от ПХГ „Дамян Дамянов“. Необходимият общ брой класни стаи в голямата сграда е 20, за да е възможно да се осъществява обучение на една смяна.

Предложението на Община Сливен е да се предостави за нуждите на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ сградата на СУ „Йордан Йовков“. По този начин ще е възможно въвеждане на едносменен режим за ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ и за ППМГ „Добри Чинтулов“.

Спортно училище „Димитър Рохов“ – гр. Сливен

В училището се обучават 268 ученици в 13 паралелки от VI до XII клас. Училището разполага с 10 учебни помещения. Сградният фонд е достатъчен. Обучението е целодневно.

Тенденция в развитието е запазване на броя на паралелките, тъй като сградният фонд не позволява по-голяма натовареност. Сградният фонд на училището може да се увеличи, ако му бъде отдадена за ползване сградата на затворения спортен диспансер.

Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм „Акад. Н. Неделчев“ – гр. Сливен

В гимназията се обучават 556 ученици в 24 паралелки от VIII до XII клас при двусменен режим. Гимназията разполага със собствена сграда със 17 учебни стаи и ресторант за провеждане на практика, а тенденцията е да се запази броят на учениците и паралелките. Преминаване на едносменен режим ще бъде възможно при оптимизиране на приема и отдаване за ползване на училището на допълнителна сграда към сградния фонд, с който училището разполага. Подходяща за целта е по-малката сграда, в която към настоящия момент се помещава ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ и която разполага с 6 класни стаи.

Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“ – гр. Сливен

Гимназията се помещава в сграда, паметник на културата, намираща се в близост до централната част на града. В гимназията се обучават 296 ученици в 12 паралелки от VIII до XII клас. Обучението се извършва при едносменен режим. Гимназията разполага с 30 учебни стаи. Тенденцията е да се запазят броят на паралелките и учениците.

Професионална гимназия по механотехника – гр. Сливен

В гимназията се обучават 629 ученици в 26 паралелки от VIII до XII клас. Обучението се извършва при едносменен режим. Гимназията разполага с 26 учебни стаи. Тенденцията е да се запази броят на паралелките и учениците.

Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Кюри“ – гр. Сливен

В гимназията се обучават 261 ученици в 11 паралелки от VIII до XII клас. Обучението се извършва при едносменен режим. Гимназията разполага с 29 учебни стаи. Тенденцията е да се запазят броят на паралелките и учениците.

Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Д. Табаков“ – гр. Сливен

Към настоящия момент гимназията се помещава в сградата на ОУ „Елисавета Багряна“ и разполага с 15 учебни стаи. В нея се обучават 481 ученици в 21 паралелки от VIII до XII клас при двусменен режим. Необходими са 10 допълнителни класни стаи за преминаване към едносменен режим на обучение, като това може да се осъществи като гимназията се премести в сградата на СУ „Х. М. Пашов“ – гр. Сливен и се регулира приемът в гимназията.

Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия „Арх. Г. Козаров“ – гр. Сливен

В гимназията се обучават 212 ученици в 10 паралелки от VIII до XII клас при едносменен режим. Гимназията разполага с 18 учебни стаи, а тенденцията е да се запази броят на учениците и паралелките.

Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“ – гр. Сливен

Гимназията се помещава в сграда в близост до центъра на града, в нея се обучават 123 ученици в 6 паралелки при едносменен режим.

Предишна ПРОТЕСТ В ЗАЩИТА НА ПИРИН ПЛАНИНА ПОД СТАРИЯ БРЯСТ
Следваща ДВЕ НАРКОЛАБОРАТОРИИ СА РАЗКРИТИ В СЛИВЕНСКО

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

КНИГА С ПОЕЗИЯ НА КЕТИ БОЗУКОВА ИЗЛИЗА НА УКРАИНСКИ ЕЗИК

Излезе от печат новата книга на Кети Бозукова. Тя носи заглавие „Кехлибарени мъниста“  /Бурштиновi намистини/ и излиза на украински език. Книгата е поезия. Стихотворенията са подбрани и преведени от украинската

Новини Сливен

ЗАДЪРЖАХА МЪЖ С 37 ГРАМА ХЕРОИН

Задържан е 53-годишен мъж с около 37 грама хероин при специализирана операция на полицията в Нова Загора. На 4 март полицейски служители на участък „Кв.Шести“, при работа по линия „Наркотици“,

Новини Сливен

ВАКСИНАЦИОННИ ПУНКТОВЕ В СЛИВЕН

Мобилен ваксинационенкабинeт за поставяне на ваксини срещу COVID-19 е разположен до административната сграда на Общински пазар Сливен. Временният имунизационен пункт ще работи на 20. (сряда), 21.(четвъртък) и 22. октомври (петък)

0 коментара

Все още няма коментари!

Може да сте първият който коментира публикацията!

Остави коментар

16 − 1 =