ЕНЕРГИЙНА КРИЗА,ЕНЕРГИЙНА БЕДНОСТ,ЕКОЛОГИЯ И ВЪЗМОЖНИ РАЗУМНИ РЕШЕНИЯ

ЕНЕРГИЙНА КРИЗА,ЕНЕРГИЙНА БЕДНОСТ,ЕКОЛОГИЯ И ВЪЗМОЖНИ РАЗУМНИ РЕШЕНИЯ

#РазумнитеРешения
         В името за намаляване емисиите на СО2 , парниковият  ефект и глобалното затопляне ,  света и най- вече ЕС  от десетилетие си постави и преследва цели за  енергетика без въглищни централи , преминаване към зелена енергия , използването на природния  газ като междинен енергиен носител . През мандата на новият  Европейски съвет,  целите са ускорени, като до 2050 година Европейския Съюз/ЕС/  трябва да се превърне  в място без отделяне на емисии от СО2 ,а до 2030 година емисиите трябва да намалеят на 50 % спрямо 1990 година .   За постигане на тази цел , цените на емисиите СО2 бяха драстично увеличени ,  страните приеха планове за спиране на въглищните си централи , а останалите да работят въглищни електроцентрали станаха губещи .  И закономерно цените на енергоносителите в ЕС, а от там и цената на електроенергията  започнаха да се покачват ,защото на въглищата не бе намерена и изградена надеждна алтернатива .
  България, на база на ангажиментите  си като член на ЕС , трябваше от юни месец да се включи в пазара на електроенергия на ЕС, чрез енергийната борса . Беше ясно на всички, особено на специалистите и работещите в този сектор ,     че  това ще доведе до  изравняване на цените на електроенергията в България  със цените  на ЕС и разликите ще са само в таксите за пренос  .
За съжаление  процеса на покачване цените на електроенергията  в ЕС , съвпадна с процеса на присъединяване на България към борсовата търговия на електроенергия и либерализация на цените на електроенергията .
Събитие и момент, за който трябваше да се  подготвяме  още от присъединяването ни към ЕС или поне от пет , преди да се случи включването на България в борсовата търговия на електроенергия, през лятото на 2021 година  . Не беше направена никаква подготовка през този голям период от време , като щрауси си крихме главите в пясъка  и в момента, в който цените на електроенергията се изравниха  с европейските   , защото всички производители на електроенергия бяха задължени да продават произведената електроенергия чрез енергийната борса  , всички бяхме изненадани и дори парализирани  .  Това беше предизвестен факт ,на база на приетото решение т,ърговията в България от юни 2021 г. да започне да се осъществява само чрез борсата, с което  цените да се либерализират и  България да се присъедини към единния електроенергиен пазар на ЕС.
След две години, България ще бъде длъжна да либерализира и пазара на електроенергия на битовите потребители –  домакинствата , или общо казано, те трябва да излязат на свободния пазар  и цените за домакинствата също ще поскъпнат драстично .
 Основното, което ме провокира да взема отношение по темата енергетика и по- точно  кризата с електроенергия е факта  , че оставам с впечатлението ,че в обществото се налага мнението ,че електроенергията е скъпа ,защото ни липсват производствени мощности . А това не е вярно ,  ние и сега изнасяме електроенергия . И да бяхме построили Белене или нови реактори в Козлодуй ,  те по процедура  щяха да продават производството си на енергийната борса и цените щяха да са отново същите .   Поради основното изискване в ЕС – свободно движение на стоки , услуги и хора .
  Алтернативите за българските домакинства да използват  евтина енергия, най -вече през зимните периоди , не са много . Цените на електроенергията и за бита след Нова година ще се повишат, а след две години ще бъдат пазарни и ще се определят от борсата  , цените на газта са вече достатъчно високи ,  от там се качиха  и цените на дървесината за огрев и пилетите за отопление .
  Дървесината в България, за много домакинства ,е била винаги  най- евтината възможност за  отопление , но за този сезон и те се очертават като скъпа алтернатива ,защото цените им стигнаха 100 лв. на кубик и продължат да се качват  . Отоплението с дървесина е свързано с използването на морално остарели печки  и котли за твърдо гориво  , които  са най- големите замърсители на въздуха , особено в големите градове , включително и София . И ще стане така ,че в името на икономика без въглероден двуокис , в България, отделянето на СО2 може да се увеличи ,и въздуха в големите градове да се замърси още повече .
  Втората и основна  причина ,поради която реших да   взема отношение по темата за енергийната криза , са идея  и възможности за поевтиняване на топлинната енергия за българските домакинства ,освен санирането на сградите и  от там по- малките топлинни загуби  .
     Една такава алтернатива е потенциала на дървесината ,която  може да използва  за справяне с високите цени на електроенергията и енергоносителите.   Добиваната в България дървесина  сега се продава на пазарни цени чрез търгове , голяма част   се изнася за външни пазари ,  цените и се покачиха .  През изминалите години отоплението с климатици , термопомпи или газ , беше по- евтино или равно на отоплението с дървесина или пилети .  Изхождайки от факта ,че от една страна  дървесината е местна суровина, която  се възпроизвежда в достатъчни количества ,а от друга страна отделяния СО2 при изгарянето  на дървесината  реално се консумира при възпроизводството на дървесината чрез фотосинтеза  , с което изгарянето на дървесина може да се приеме за екологично гориво .  Трябва да се направи много сериозен анализ ,дали да не се разработи и започне да се изпълнява национална програма за дългосрочно използване на  българската дървесината за  битово отопление .
   Но преди това  първо трябва да се промени философията и принципите за добив и търговия на дървесината в България , тя да се приеме за стратегически местен енергоносител , да започне да се добива само от държавните горски стопанства и да се продава основно в  три направления по различни принципи  .
 Едното направление е да  се продава от горските стопанства  на лицензирани фирми за търговия на дървесина, които да я продават само  на битовите потребителите  ,на контролирани и определени  цени  от КЕВР .
 Второто е да се продава на производители на пилети, като цената на пилетите за горене е също контролирана и трябва да не се изнася , трябва да се продават само на промишлени и битови потребители в България за отопление   .
 Така битовите потребители на дървесина и на пилети за горене , ще могат да получават евтина енергия за бита с българска суровина .
     А за енергийно бедните семейства , чрез социално подпомагане , ще се подпомагат за закупуване на местните енергоносители – дървесина или пилети .
Третото направление ,в което държавните горски стопанства да продават дървесината ,но само  ако имат излишна , да е на свободния пазар в България и за износ ,чрез търгове на пазарни цени ,определени от международните пазари  .
 Отделно от това ,трябва да се помисли и за използването на съвременни хидролизни или  камерни котли и печки, в които дървесината изгаря пълно и които замърсяват  по- малко природната среда .
Ако започне реализирането на тези  идеи ,  България ще може да управлява енергийните разходи на домакинствата ,използвайки слънчевата енергия/ФЕЦ/ и  единствената местна суровина , дървесината . Ще се постигнат няколко ефекта . Първо битовите потребители ще ползват евтина енергия , ще се открият работни места по веригата за проектиране и монтажи на ФЕЦ , добив на дървесина , производството на пилети , дистрибуцията на дървесина и пилети и не на последна място – ще се използва енергиен източник, въглеродно неутрален . Защото отделяния от горенето на дървесината СО2, ще се консумира за  възпроизводството и .
Ако бъда избрана за народен представител на изборите на 14.11. 2021 г , ще работя активно за реализирането на тези   идеи , по които трябваше да започне да се работи  преди около 10 години   . България , и най – вече битовите потребители ,да постигнат определена енергийна независимост на основата на  слънцето и местната българска суровина – дървесината  .
#БСПзаБългария-#номер33
Д-р Събина Петканска-Вълева -#номер102
Предишна РУ-СЛИВЕН ИЗДИРВА 75-ГОДИШНАТА ЦОНКА АНДРЕЕВА ПАНОВА ОТ СЕЛО БИНКОС
Следваща БОРИС ШЕЙТАНОВ: „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ Е ПРОИЗВЕДЕНИЕТО, КОЕТО ВСЕКИ СЛИВНАЛИЯ И БЪЛГАРИН ТРЯБВА ДА ЗНАЕ

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

ЗАБРАВЕН КОТЛОН ПРЕДИЗВИКА ГОЛЯМ ПОЖАР В КВАРТАЛ „ДРУЖБА“

Неправилно ползване на нагревателен уред е причината за възникване на пожар в жилище в сливенския квартал „Дружба“. Сигналът е получен на 20 май в 18,40 часа. Жилището е собственост на

Новини Сливен

ПАРТИЯТА НА СЛАВИ ТРИФОНОВ ОТКРИ СВОЯТА КАМПАНИЯ ОТ КВ. „РЕЧИЦА”

„Тук сме, защото вярваме, че всеки български гражданин трябва да прояви своята воля и свободно да избере хората, които ще го представляват. Нека всеки да гласува, както сметне за правилно,

Новини Сливен

КМЕТЪТ СТЕФАН РАДЕВ ГОВОРИ ЗА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ В ИНТЕРВЮ ЗА УЧИЛИЩНИЯ ВЕСТНИК НА ГИМНАЗИЯТА ПО ХОТЕЛИЕРСТВО И ТУРИЗЪМ

Темата за народните будители и електронното обучение обсъдиха на среща кметът Стефан Радев и деветокласничката Ивана Радостинова от ПГХТ „Акад. Неделчо Неделчев“. Тя членува в Клуб „Млад журналист“, който развива