ЕВРОПРОЕКТЪТ НА ВИК – СЛИВЕН ЩЕ НАМАЛИ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА В НОВА ЗАГОРА ДО 17,2 ПРОЦЕНТА
09.06.2022 1099 Прегледи

ЕВРОПРОЕКТЪТ НА ВИК – СЛИВЕН ЩЕ НАМАЛИ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА В НОВА ЗАГОРА ДО 17,2 ПРОЦЕНТА

Европроектът на Вик – Сливен ще намали загубите на вода в Нова Загора до 17,2 процента. Това стана ясно по време на междинна пресконференция на ВиК Сливен на тема „Постигнати резултати и предстоящи дейности“ се проведе в Нова Загора.

Напредъкът на европейския проект за „Доизграждане и рeхабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД“ бе отчетен публично на междинна пресконференция „Постигнати резултати и предстоящи дейности“. Това стана в Клуба на дейците на културата на читалище „Диньо Сивков“, с участието на зам.-кмета по строителството на община Нова Загора Нина Генчева, управителя на „Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ ООД” инж. Севдалин Рашев и ръководителя на проекта Стефан Петров. Презентацията на постигнатото и предстоящото бе направена пред граждани, заинтересовани страни и журналисти.

Г-жа Генчева подчерта значението на водния проект за жителите на Нова Загора. За институционалната рамка на проекта, неговите цели, резултати и данни за свършената работа говори управителят на ВиК – Сливен инж. Севдалин Рашев. Ръководителят на проекта Стефан Петров запозна присъстващите с дейностите по проекта и свързаните с тях детайли.

Работата по проекта в градовете Сливен и Нова Загора започна на 09.10.2019 г. и трябва да приключи в началото на 2024 г. Общата му стойност е 131 446 101.78 лв., с финансиране от Кохезионния фонд 80 082 827.52 лв. и национално съфинансиране: 14 132 263.68 лева.

Да се постигне повишаване на ефективността на ползване на водите и намаляване загубите на вода във водопреносните мрежи са основните цели на проекта. За Нова Загора загубите на вода ще бъдат редуцирани със 17.20% или с 1 996 843 куб.м годишно. Ще бъде подобрено качеството на питейната вода.

В частта си за Нова Загора, проектът включва реконструкция на 15 115 м водопроводна мрежа, ремонт и подмяна на тръбните връзки в сухите камери на резервоарите водоснабдителна система „Червенаково“. До началото на 2023 г. в града ще се изградят нови и ще се реконструират съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, ще се подобрят важни мерки за ефективност. Ще бъде завършена реконструкцията на помпени станции, ще бъдат подменени 22 помпени агрегата.

В Нова Загора ще се изгради и реконструира 4 612 м битова и смесена канализация. Работи се по изграждане на 1988 м дъждовна канализация. От откриването на строителната площадка през август 2021 г. вече е изградена водопроводна мрежа с дължина около 6 150 м и канализационна мрежа с дължина около 930 м, като работата продължава.

За подобряване на Енергийната ефективност ще бъдат изградени 12 шахти със СК; 16 разходомера и 500 водомера за сградните водопроводни отклонения.

С реализацията на проекта ще се постигне екологично пречистване и заустване на отпадъчните води, а утайките от Пречиствателната станция за отпадъчни води ще се оползотворяват. Чувствително ще се подобри средата за живот, здравето на населението и привлекателността на региона.

В изпълнение на проекта в ПСОВ – Нова Загора се реконструират входната помпена станция за сурови води, помпената станция за уплътнена утайка, битовата лабораторна сграда, помпената станция за дренажни води, хлораторната сграда, както и сградата за механично пречистване и въздуходувна. Извършва се цялостна модернизация и рехабилитация на разпределителни шахти. В пречиствателната станция за отпадъчни води се монтират нови съоръжения и машини, които ще подобрят функционалността и ефективността на нейната работа.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, чрез Европейския съюз и Кохезионния фонд, по процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“.

Пресконференция по същата тема ще се проведе в Сливен днес в конферентната зала „Халката“ на хотел „Спорт палас“.

Предишна ВИЦОВЕ ЗА СУТРЕШНО КАФЕ
Следваща ВЕЧЕ СЕ РАДВАМЕ И НА МЯСТО В ТРЕТА ДИВИЗИЯ

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

КМЕТЪТ СТЕФАН РАДЕВ ОТКРИ ДЪРЖАВНИЯ ТУРНИР ПО АКРОБАТИКА „МЛАД АКРОБАТ“

С тържествено отбелязване на 70-годишния юбилей на първите световни шампионки – двойката Калинка Лечева и Стефка Спасова започна Държавният турнир по акробатика „Млад акробат“. В словото си кметът Стефан Радев

Новини Сливен

ЧАСТ ОТ ПЕРСОНАЛА НА ДМСГД ЩЕ БЪДЕ НАЗНАЧЕН В НОВО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

Част от персонала на закрития Дом за медико-социални грижи за деца в Сливен ще бъде назначен в ново лечебно заведение, съобщава министърът на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов в писмо

Новини Сливен

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ВЛИЗАТ В СИЛА ОТ 31 ЯНУАРИ В ОБЛАСТ СЛИВЕН

Допълнителни противоепидемични мерки влизат в сила от 31 януари със заповед на директора на РЗИ, съобщиха от Областния кризисен щаб. До 6 февруари, по време на междусрочната ваканция за учениците,