Д-Р ПЕТКАНСКА ПРЕД КОНГРЕСА НА БСП: НОРМАЛНО Е ВСЕКИ СОЦИАЛИСТ И БЪЛГАРИН ДА БЪДЕ ПУТИНОФОБ

Д-Р ПЕТКАНСКА ПРЕД КОНГРЕСА НА БСП: НОРМАЛНО Е ВСЕКИ СОЦИАЛИСТ И БЪЛГАРИН ДА БЪДЕ ПУТИНОФОБ

Д-р Събина Петканска от Сливен направи изказване по време на вчерашния конгрес на БСП в столицата. Sliveninfo ви  предлага цялото изказване.

Уважаеми Другари и Другарки, делегати и гости на 50 Конгрес на БСП,Дами и Господа!

Като въведение ще споделя виждането си ,че в този важен за България и БСП момент на поредица от служебни правителства , на предстоящи

парламентарни и местни избори  не трябва и е много  погрешно да водим дискусии и да имаме

противоречия по между си за смяна на Председателя на БСП .

Въпреки големите проблеми в ПАРТИЯТА ,на които най- видимата част са слабите резултати от поредицата парламентарни избори , считам че тези резултати са в следствие на проблемите вътре в БСП

,които са много по- големи от това кой е председател . И смяната на председателя без да

стигнем до същината на проблемите   няма да

помогне с нищо ,а най- вероятно ще задълбочи още повече слабото ни представяне на предстоящите парламентарни и местни избори .

Защото проблемите в БСП съвсем не окончават в личността на председателя на Партията.

Обръщам се с призив към Конгреса  и най-вече към вътрешната опозиция ,да размислим дали не е по -правилно да се осмислят и ревизират целите за смяна на председателя на БСП и вместо това да си поставим за цел да анализираме задълбочено защо БСП в последните 20 години губи

обществена подкрепа и влияние . Защото БСП след

избора на президента Първанов през 2002 година реално губи общественото си влияние и значимост .

И причината за това съвсем не е само в последния председател на Социалистите в България – др. Нинова . Просто тенденцията , която се засилва след 2009 година е на намаляване на обществената

тежест на БСП . Основната причина,за което е най-вече програмата на Партията и визията на БСП за

развитие на България , визия която не се припознава от българското общество .

Според мен сега най- правилното  е до

приключването на мандата на действащия председател  ,Партията да не губи енергия и потенциал за

смяна на същият а да намери енергия , разум и

задълбоченост да анализира обществено- икономическото развитие на света , Европа и

България , да анализира досегашните слабости на

БСП ,които са най -вече в програмата ,а навярно и в

устава на Партията ,да се работи за разработването на нова програма и промяна на устава на БСП, за да може Бълг.Соц.Партия да се доближи до нуждите и проблемите на съвременния българин и все повече и млади хора да започнат да виждат в БСП своята партия , тази която най -добре защитата техните интереси . Партия ,която изгражда своята програма

и визия за развитие на България, изхождайки не от

моментните настроенията и предпочитания на част

от членовете си, а от дългосрочните интереси на

България .

Запознах се с Основните насоки за разработване

на програмата на БСП и изказвам поздравление

към разработилите я ,защото с тези насоки дават

добра основа за коментари и виждания за изработването на нова програма на БСП .

Но виждам и една основна слабост на предложените

насоки за нова програма на Партията – липсата на ясна и

разбираема конкретика за позициите и виждането

на БСП в работата и за подобрение на обществения

организъм на България .

Освен тази обща забележка имам и своите допълнения към програмата , както и несъгласие с някои от заложените постановки , но ако имам

възможност и право ще изкажа вижданията си подробно на други форуми или писмено ,за да

може другарите натоварени с изработването на

проекта за нова програма на БСП да използват идеите, които ще споделя .

Тук считам за полезно да споделя няколко от най- важните си предложения, които се различават или липсват в

досегашните идеи за нова програма на Партията.

-Първият от въпросите, на които искам да обърна

внимание и на който БСП смятам ,че не си е

отговорила еднозначно е въпроса за това БСП лява

партия на бъдещето ли е и най‐ вече на

европейското бъдеще на България или е партия на

носталгията по социализма .

И двете решения имат своите плюсове и минуси ,

двете решения водят до различни членове ,

симпатизанти , електорат , политика и решения в

Партията .

Ако БСП избере да е партия на носталгията по социализма , каквото е усещането в момента в голяма част от българското общество , БСП ще има едни

членове и симпатизанти , едни ръководители , ще води политики и ще взема текущи , принципни и символични решения, изхождайки от тази членска маса .

Ако БСП се позиционира като съвременна социалистическа лява партия на бъдещето и най-вече на Европейското бъдеще на България –

членовете , симпатизантите , ръководството , политиката и вземането на всякакви видове решения в БСП ще са други . Тогава Партията ще може

много по категорично да стане важна част от ПЕС и

да води силна политика в България за европейското

бъдеще на България в синхрон с ПЕС .

– Вторият  голям въпрос, който стои пред БСП , въпрос

който стана много остър след войната в Украйна и е

нужно в предстоящото време до редовния конгрес на БСП да му се отговори , е въпроса за позицията

на БСП за виждането и за нивото на евроинтеграцията на България . Въпрос ,по който в

БСП имаме двойствена позиция, която кратко може

да се опише  така – на думи сме за пълната евроинтеграция, но на дела имаме и забележки и

несъгласия  и в обществото остава усещането ,че БСП е разкрачена в позицията си и се двоуми за геостратегическия

избор на България – за Европа или за Евразия .

Засягайки тази тема не мога да не обърна

внимание и на болезнения за всеки българин въпрос за отношението на България към Русия .

Съвсем естествено е 80 % от българите да сме

русофили . Заради освобождението от Русия след 5

вековно робство , за близостта на двата славянски езика , за православието което ни свързва , за кирилицата , която тръгва от България, а

благодарение и на Русия сега се използва от 300 милиона в света в 23 страни .

Но ще споделя разбирането си , че ако за всеки българин е нормално и естествено да е русофил , то

също толкова нормално и естествено е за всеки

демократ и заинтересован за просперитета на

България чрез евроинтеграцията социалист и

българин е да е путинофоб .

Защото Путин е най голям враг първо на руския народ и тогава на Украйна, а от там и на

демократичния свят и на ЕС .

Путин създаде една авторитарна и олигархична

държава, в която свободите и правата на отделния човек се ликвидираха и Русия се отдалечава от демократичния и цивилизован свят и от ЕС . Той

върна Русия във времената на царизма и деспотизма , времена на съдебна система

подчинена на президента – цар , времена на

безправие и робство на отделния човек .

Предлагам да помислим дали правилната позиция на БСП и България не е за това да се изрази ясно позиция и да се набележи начин за поведение,

чрез който да се работи не за подпомагане или приемане на режима на Путин , а за дългосрочното бъдеще ,когато този режим ще падне

и Русия ще стане демократична страна ,с визия за

интеграция с Европа . Визия и позиция на Русия още от времето на Петър Велики, чрез която Русия от напълно откъсната от Европа , се превръща в основна европейска страна , културна и военна

сила .

И ако БСП  а от там и България заеме ясно тази позиция и дългосрочно я отстоява с различни политики , България като най- близка на Русия

страна от ЕС и българите като силно привързани

към Русия и над 80 % от нас русофили , България

може да се превърне в мост за евроинтеграцията на

Русия . И България да заеме не периферно място в

ЕС ,а централно място между досегашния ЕС и бъдещия с включена в него Русия .

От друга страна обединена Европа с Русия ще стане

голям икономически , културен и военен център и

ще може да се противостави много по- успешно на

бежанските вълни от Азия и Африка, които вече

променят културната идентичност на Европа , ще се

превърне в център равен по сила на Китай , Индия и Америка.

-Третият  важен въпрос на който искам да обърна

внимание е , че е добре да е ясно и конкретно включен в новата програма на БСП – въпроса за

корупцията , съдебната реформа , усещането за

липсата на справедливост особено за обикновения

човек , липсата на свобода на словото в България .

БСП като партия основен участник в предоха от

1990 година до сега  няма право и не може да не заеме ясна позиция по въпросите на корупция и нуждата от конституционни промени за реформи в съдебната система .БСП е длъжна да опише в програмата си ясно вижданията си за това какви

реформи са нужни .

С досегашната си позиция БСП

остава ДБ и ПП да бъдат за пред обществото

водещите в борбата с корупцията и съдебната

реформа , БСП да се чувства като гузна за

корупцията и това неминуемо се отразява на обществения ни авторитет . А от друга страна ако

борбата с корупцията и съдебната реформа се

ограничат със смяната на главния прокурор или

приемането на някакъв механизъм за разследването му това няма да е никаква съдебна

реформа и няма да доведе до реална борба с корупцията . Което ще се отрази пагубно на

развитието на България.

-Считам , че в програмата си трябва да опишем ясно

дългосрочните си виждания и за реформи в здравеопазването , образованието , виждането си

за борбата с демографския срив . Защото без подобрения в здравеопазването ,образованието и силни мерки за поемането на отговорност за грижата на българските деца и от държавата , ще продължим да се топим като нация с най-високата

скорост в света .

– Явно имаме слабости и в устава на БСП ,Където

трябва да се помисли какви промени да се направят

така ,че да не са възможни манипулации при различните избори в БСП , манипулации които с годините стават все по -очевидни и обезсмислят

изборното начало .

Започвайки от изборите на председатели на ОПО  ,за да се избират най -авторитетните личности, споделящи програмата на БСП, а не верните хора на общински и областни

ръководители , минавайки през председателите на

общинските организации , подреждането на листите

за общински съветници и народни представители .

Предлагам да обединим усилията си всички заедно за съставяне на нова успешна

програма на БСП , нов съвременен , работещ устав и

да работим за обновяване на БСП и добро представяне на предстоящите парламентарни и

местни избори .

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

 

Д-Р СЪБИНА ПЕТКАНСКА

11.02.2023 г .

СОФИЯ

 

Предишна СЛИВЕН БЕ ДОМАКИН НА СЕМИНАР НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
Следваща ВИЦОВЕ ЗА СУТРЕШНО КАФЕ

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

СЛИВЕН ЧЕСТВА СЪЕДИНЕНИЕТО

С военни почести,  тържествено издигане на националния флаг и поднасяне на цветя  пред паметника на Хаджи Димитър премина официалната церемония на централния площад в Сливен по случай  Съединението. Молитва за здраве и добруване

Новини Сливен

ИМА ИНВЕСТИТОРСКИ ИНТЕРЕС ЗА 15 ДЕКАРА ОТ БИВШИТЕ КАЗАРМИ НА БУЛ.“БУРГАСКО ШОСЕ“

Община Сливен предлага на местния парламент да бъдат продадени 15 декара от бившите казарми на бул. „Бургаско шосе“, които станаха общинска собственост през 2005 година. Оказва се, че инвеститор е

Новини Сливен

МБАЛ „Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ“ – СЛИВЕН ОБЯВЯВА СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И ЛАБОРАНТ

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен обявява свободни позиции за медицински сестри в : Отделение по хирургия -2 ; Отделение по ендокринология и болести на обмянат-1; Отделение по пулмология и фтизиатрия- 3;