ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – СЛИВЕН ПОСРЕЩА СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА С МНОГО ИНИЦИАТИВИ И СВЪРШЕНА РАБОТА
април 2, 2018 5014 Прегледи

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – СЛИВЕН ПОСРЕЩА СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА С МНОГО ИНИЦИАТИВИ И СВЪРШЕНА РАБОТА

Държавно горско стопанство Сливен стопанисва държавните горски територии, намиращи се в границите на община Сливен, която обхваща землищата на град Сливен, град Кермен и селата Бинкос, Блатец, Бяла, Въглен, Гавраилово, Гергевец, Глуфишево, Глушник, Голямо Чочовен, Горно Александрово, Градско, Драгодново, Жельо войвода, Злати войвода, Ичера, Калояново, Ковачите, Крушаре, Малко Чочовен, Младово, Николаево, Новачево, Панаретовци, Раково, Речица, Самуилово, Селиминово, Сотиря, Старо село, Струпец, Тополчане, Трапоклово, Чинтулово.

Площта на горските територии – държавна собственост, управлявана след 08.04.2011 е 36133,5 ха. Същата е разделена на 6 горскостопански участъка – „Бяла”, „Раково”, „Ичера”, „Сливен – изток”, „Сливен – запад”, „ПП Сините камъни” и на 29 охранителни участъци. Назначени са 6 началник участъка и 29 горски надзиратели, чиито основни функции са опазване и контрол на горските територии.

На територията на ТП „ДГС Сливен” са обособени два разсадника – „Сливенски минерални бани” и „Абланово”. Тяхната площ съответно е: за разсадник  „Сливенски минерални бани” – 83 дка, за разсадник „Абланово” – 61,137 дка. В тях се отглеждат основно видове за залесяване от Бял бор, Черен бор, Червен дъб, Зимен дъб, Сребролиста липа и Бяла акация и др., за нуждите както на ТП „ДГС Сливен”, така и за други горски стопанства. Разсадниците работят също и с частни лица и граждани желаещи да се сдобият с различни декоративни растителни видове.

Ежегодна практика е безвъзмездното предоставяне през пролетта и есента на широколистни и иглолистни дървесни видове за озеленяване на обществени места, дворове на училища, детски заведения и учреждения. През изминалата година са раздадени за озеленяване безвъзмездно на 14 кметства, на 6 детски градини, на училища в града и по селата, на общинска администрация, на медицинския институт и други учреждения общо над 500 декоративни фиданки.

Предоставени са на горски стопанства от района на ЮИДП 79 750 бр. зимен дъб за залесяване.

През Седмицата на гората служителите на ТП „ДГС Сливен” извършиха  почистване и озеленяване на района на новоизградения параклис в местността „Тодоровото аязмо”. Засадени бяха широколистни и иглолистни декоративни фиданки и храсти. Поставихме и скамейки в района на параклиса.

В настоящия момент се раздават безвъзмездно на граждани и фирми 1800 бр. фиданки, произведени на двата горски разсадника от видовете липа, кедър, бял бор и черен бор. С тях ще бъдат озеленени междублокови пространства, дворове на училища и детски градини и паркове по селата.

Опазване на горските територии от нарушения

През 2017 година са съставени общо 158 броя АУАН, в т.ч. по Закона за горите 223 броя и 1 брой по Закона за защитените територии.

Съставените АУАН в ТП „ДГС – Сливен” за този период са  както следва:

По Закона за горите – 156 бр;;

За незаконна сеч на дървесина  – 31 бр.

За незаконен транспорт на дървесина – 123 бр.

За незаконно съхраняване на дървесина у дома – 2 бр.

По Закона на защитените територии – 2 броя

Съставени са 44 констативни протоколи за нарушения, 17 бр. от тях са с известни нарушители.

От посочените данни е видно, че най-голям е процентът от нарушенията за незаконен транспорт, следвани   от  незаконния добив на дървесина. Това е обусловено от факта, че все повече домакинства  използват за отопление дърва като най-евтин източник на топлинна енергия. В повечето случаи нарушенията се извършват от безработни лица за задоволяване на нужди от битов характер.

Нарушенията могат да се групират в две основни категории:

  • Първа категория – извършва се на битово ниво от местното население за задоволяване на собствените нужди от дървесина. В този случай нарушенията са сезонни, неорганизирани и с по-малка единична щета.
  • Втора категория – извършва се от местното население, но освен за задоволяване на собствените си нужди нарушения се извършват и с цел печалба. В този случай нарушенията са сезонни, но по-организирани и с по-голяма щета.

С цел подобряване ефективността по опазване и контрол на държавните горски територии са предприети следните мерки от страна на ТП „ДГС Сливен”:

  1. Организира се ежедневен контрол върху добива и движението на дървени материали от служители на ТП ДГС Сливен, за което е издадена заповед за охраняваните от тях райони.
  2. Засилена е координацията между ДГС и РУ на МВР Сливен. Извършват се съвместни проверки. В смесените екипи вземат участие по двама служители на ТП ДГС Сливен с осигурен служебен автомобил от стопанството.
  3. Извършват се и ежеседмично през празничните дни проверки на движението на дървения материал, съвместно с проверките по Закона за лова и опазване на дивеча, съгласно одобрените месечни графици за ловуване на ловните дружинки.

Особено добра оценка може да се направи за съвместната работа на служителите от ТП „ДГС-Сливен” със служители на РУ на МВР  Сливен, при която се уточняват на място личните данни на заловените нарушители, призоваване на патрулни групи в момент на необходимост за залавяне на нарушители. Като цяло спадна наситеността от нарушения в такива райони със съвместни действия. Засили се и координацията с местните органи на изпълнителната власт и тяхното съдействие повлия положително за ограничаване на нарушенията в гори, близо до кварталите с ромско население.

ТП „ДГС Сливен”  е пригодило част от площта на разсадник „Сливенски минерални бани” като база за съхранение на всички задържани с акт за установяване на административно нарушение предмети и/или средства на нарушения, както и материално отговорното лице.

Във връзка с всички констатирани нарушения се извършват периодични и внезапни проверки на превозните средства транспортиращи дървесина, като се проверява съответствието на количеството на описаната в превозния билет и реално натоварената дървесина.

Добивът, транспортирането и преработката на дървесината, както и ползването на недървесни горски продукти са приоритет при осъществяването на основната цел по контрола и опазването на държавните горски територии. За целта всички горски надзиратели са снабдени със светлоотразителни жилетки, GSM апарати за осъществяване на връзка и координация в мрежата при възникнали нарушения. Ползват се за придвижване високопроходимите автомобили, зачислени към ГСУ.

В ТП ДГС Сливен са набелязани и невралгичните райони, където нарушенията са сравнително постоянни. Такива са местата около селата Тополчане, Сотиря, Чинтулово, Селиминово и м. „Бармук баир” в ГСУ ПП „Сините камъни” и други. Съществен резултат и респект дават превантивните и редовни проверки.

Предишна МНОГО ПИЯН ШОФЬОР БЕ ЗАДЪРЖАН ЗА 24 ЧАСА
Следваща ПРОВЕДЕ СЕ 15-ТО ИЗДАНИЕ НА "ЦВЕТЕН КАМЕРТОН" В СЛИВЕН

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

ДАМСКИ СБЛЪСЪК НА ПАРКИНГ В ЦЕНТЪРА НА СЛИВЕН

Водачки на две коли влязоха в остър спор на паркинг в центъра на Сливен. Това се случи веднага след като „БМВ“ и „Мини купър“ се удариха на паркинга, който е

Новини Сливен

В НОВА ЗАГОРА СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА РЕЩА ПО ПОВОД ОТВАРЯНЕТО НА ПРОЦЕДУРАТА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

В Заседателната зала на Общински съвет – Нова Загора в сградата на Общината се проведе информационна среща по повод отварянето на процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден

Новини Сливен

Д-Р ПЕТЯ БАЛУЛОВА ПОДАВА ОСТАВКА КАТО ДИРЕКТОР НА РЗИ – СЛИВЕН В ПОНЕДЕЛНИК

Д-р Петя Балулова ще подаде оставка като директор на РЗИ – Сливен в понеделник. Намерението си тя е декларирала на срещата между кмета и шефовете на сливенски болници, проведена в

0 коментара

Все още няма коментари!

Може да сте първият който коментира публикацията!

Остави коментар

3 × 1 =