ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ ОБЕЩАВА 2400 ЛВ. СРЕДНА ЗАПЛАТА И 1000 ЛВ. ПЕНСИЯ
март 5, 2021 492 Прегледи

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ ОБЕЩАВА 2400 ЛВ. СРЕДНА ЗАПЛАТА И 1000 ЛВ. ПЕНСИЯ

Демократична България публикува предложенията си за икономически мерки за излизане от кризата.

Според демократите икономиката на България се намира в тежка ситуация, породена от няколко негативни и взаимносвързани процеса, които правят икономическото възстановяване трудно и продължително.

Те обръщат внимание на принудителното ограничаване на потребителското търсене на стоки и услуги поради мерките, свързани с пандемията, ускоряващите се процеси на дигитална и енергийна трансформация, които поставят редица български компании под конкурентен натиск и риск от фалит, както и проблемите на фирмите и банките в пандемията водят и до нарушен достъп на икономиката до банков кредит и капитал за инвестиции, без които възстановяването е невъзможно.

Не на последно място, хроничен проблем в България от десетилетия е бедността. Свидетели сме на такива абсурди като “работещи бедни”, масова енергийна бедност, поколения пенсионери, които са принудени да живеят в мизерия. Подобни явления са характерни по-скоро за третия свят, а не за държава от Европейския съюз, посочват от ДБ.

Демократите са категорични, че цяло едно десетилетие е загубено заради отказ от провеждане на каквито и да е политики и реформи и се обявяват за икономическо възстановяване и постигане на споделен от всички икономически растеж, ускорена модернизация на икономиката и подкрепа на потребителското търсене чрез бързо и съществено увеличаване на доходите и пенсиите на българите.

От ДБ заявяват и конкретни мерки за насочване на европейските фондове в пълна степен към гражданите и фирмите, като мобилизират максимално допълнителен частен капитал за инвестиции, както и за  повишаване на частните чуждестранни инвестиции с 2 млрд. лева всяка година, като в края на мандата те трябва да достигнат 10 млрд. лева годишно.

Програмата за подкрепа на пострадалите фирми и граждани от пандемията предвижда еднократна финансова помощ от 3000 лева на човек за всички работници и служители от всички малки и средни предприятия от секторите с административна забрана или сериозно ограничаване на дейността по време на пандемията, които продължават дейност. Предвидено е мярката да се финансира от европейските средства от “Плана за възстановяване и устойчивост”.

Помощна мярка 80/20 за всички средни предприятия и 90/10 за всички микро и малки предприятия от секторите с административно преустановена дейност заради епидемията.

Съвместно с ББР и БНБ, разработване на пакет от законодателни, финансови и регулаторни мерки за разсрочване и облекчаване на дълговото бреме на засегнатите от пандемията фирми, както и за запазване на достъпа им до нови кредити. Мярката е за срок от три години и ще обхване фирмите, които преди това са били изрядни платци.

Втората група мерки от програмата на ДБ са насочени срещу бедността и за повишаване на доходите. Тук заявката е България да спре да бъде най-бедната държава в ЕС, а за целта се предвижда повишаване на средната работна заплата до 2400 лв. до края на мандата на управление.

Също така демократите предвиждат и намаляване на данък общ доход за хората с ниски доходи с въвеждане на необлагаем минимум от 500 лв. на месечните доходи.

Увеличаване на размера на средната пенсия до 1000 лева до края на мандата при спиране на кражбите на държавни средства и при провеждане на нужните реформи за растеж на икономиката.

Намаляване с 1/3 на дължимите осигурителни вноски за всички малки и средни предприятия до края на годината.

Освобождаване от данъци и осигуровки за три години на всички стартъпи за иновации в областта на високите технологии, отговарящи на целите на “Плана за възстановяване и устойчивост”.

Създаване на специален фонд за финансиране преквалификация на безработни в професии и дейности с висока добавена стойност и съответно с по-високо заплащане.

Увеличаване с 50% до края на мандата на заплатите на държавните служители от стратегически важните и най-засегнати от ковид кризата сектори: учители, помощен медицински персонал в държавните болници, социални работници и дейци на културата, с възможност за допълнително увеличение в зависимост от възможностите на бюджета.

Мерките за облекчаване на достъпа на бизнеса до финансиране са следните:

Промяна на ролята на Българската банка за развитие. Демократична България предлага ББР да преустанови кредитирането на политически обвързани бизнеси, като се трансформира в “банка на банките” и се специализира в разработването на мерки и програми за улесняване на достъпа до кредитиране от малките и средни фирми, стартъп компаниите, координирано с другите инструменти от ЕС и държавния бюджет, мерки за подкрепа на дигитализацията и декарбонизацията на икономиката.
Групата на ББР има две други важни роли за икономиката, които могат да бъдат много по-добре развити – осигуряване на рисков капитал за нововъзникващи компании чрез специализирани фондове и осигуряване експортно финансиране, гаранции и застраховки чрез дъщерната си структура Българска агенция по експортно застраховане.

Съвместно с БНБ и КФН провеждане на законодателна и регулаторна политика за насърчаване на конкуренцията между банките и стимулиране на развитието на финтех компаниите на българския пазар.

Цялостен пакет от мерки за стимулиране и развитие на капиталовия пазар, който последните десет години практически не функционира. Листване на миноритарни пакети от всички държавни компании на БФБ.

Съвместно с БНБ и ББР, и с използване на европейските финансови инструменти – разработване на пакет от мерки, насочен срещу негативните последици от пандемията за търговските банки, ограничаване на влиянието на лошите кредити и насърчаване на банковото кредитиране.

В програмата на ДБ са включени и мерки за възстановяване на икономиката чрез ускорена дигитализация и декарбонизация:

В световната икономика има консенсус за “зелено и цифрово възстановане”. Приоритет ще бъдат мерките, комбинация от грантови схеми и облекчено кредитиране, за подпомагане на българските фирми да дигитализират и технологизират своята дейност и да преминат към използването на чиста енергия. Важно е държавата да даде пример и чрез поведението си като икономически субект да стимулира фирмите и гражданите в тази посока.

Ускорена дигитализация на административното обслужване на фирми и граждани от страна на държавата и общините.
Поетапно “озеленяване” на крайната консумация на електроенергия от страна на държавни и общински ведомства и предприятия (ползваната електроенергия задължително да бъде с гаранции за произход за ВЕИ енергия, издадени от АУЕР).

Отказ от развитието на АЕЦ с остаряла технология и разработване на стратегия за декарбонизация на икономиката, базирана на ВЕИ и водород, съгласно целите на Зеления пакт на ЕС и Плана за възстановяване и устойчивост.

Цялостно модернизиране на комплекса “Марица изток” от въглища към производство на зелена енергия, зелен водород, електроцентрали на зелен водород и системи за съхранение на енергия. По този начин ще се запазят максимален брой работни места в комплекса, доходите значително ще нараснат и замърсяването на природата ще спре. Има пълна финансова обезпеченост за това от инструментите по “Зеления пакт”, “Въглищни региони в преход” и “Модернизационния фонд” на ЕС.
Разработване на прозрачен и конкурентен (търгове) механизъм, чрез договори за разлика с ФСЕС (Фонда за сигурност на електроенергийната система) за стимулиране на инвестициите в производство и потреблението на “зелен” водород и инвестициите в системи за съхранение на енергия. Има пълна финансова обезпеченост за такава политика от инструментите на “Зеления пакт”, “Плана за възстановяване и устойчивост” и “Модернизационния фонд”.

Законодателно, регулаторно и финансово насърчаване на развитието на енергийните кооперативи и енергийните общности, в които потребителите на чиста енергия са и потребители, и производители (prosumers).

Еднократна финансова помощ в размер на до 50 000 лева за малки и средни предприятия (отговарящи на определени условия за финансово състояние и самоучастие от 50%) за дигитализиране на бизнес процесите (продажби, маркетинг, доставки, фактуриране, разплащания, идентификация и т.н.). Мярката има пълна финансова обезпеченост по “Плана за възстановяване и устойчивост”.

Гаранции от ББР за целеви кредити за изграждане на ВЕИ инсталации за собствено ползване на фирмите и домакинствата, при спазване на определени параметри. Има пълна финансова обезпеченост от инструментите на Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка.

Подкрепа на домакинствата за подмяна на конвенционалните автомобили с електрически – еднократна финансова помощ от 5000 лева на домакинство за един електрически лек автомобил. Финансова обезпеченост от “Плана за възстановяване и устойчивост”.

Подкрепа на домакинствата за подмяна на стари, неефективни и замърсяващи устройства за отопление с електрически термопомпи в размер на до 3000 лева на домакинство. Финансова обезпеченост от “Плана за възстановяване и устойчивост”.
Подкрепа на фирмите от таксиметровите, куриерските услуги и други с градски и междуградски транспортни услуги за подмяна на фирмените им автопаркове чрез комбинация от гарантирана лизингова схема и еднократна помощ от 5000 лв. за автомобил за до 200 автомобила. Финансова обезпеченост от “Плана за възстановяване и устойчивост” и “Зеления пакт”.

 

offnews.bg

Предишна Д-Р ПЕТКАНСКА: В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО СЕ ПОТУШАВАТ ПОЖАРИ, ВРЕМЕ Е ЗА ПРОМЕНИ КЪМ ОБЕЗПЕЧЕНА И ИЗГРАДЕНА С ГРИЖА ЗА ЧОВЕКА ЗДРАВНА СИСТЕМА
Следваща ГРАЖДАНИ ПОТЪРСИХА СЪДЕЙСТВИЕ ПО РАЗЛИЧНИ КАЗУСИ В ПРИЕМНИЯ ДЕН НА КМЕТА СТЕФАН РАДЕВ

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

РОТАРИ КЛУБ СЛИВЕН ДАРИ МОДЕРНО ОБОРУДВАНЕ НА ПМГ „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“

В Профилирана природо-математическа гимназия „Добри Чинтулов“ днес официално бе открита интерактивна стая за съвременно обучение. Лентата прерязаха кметът на община Сливен Стефан Радев, президентът на Ротари клуб Сливен Митко Митев

Новини Сливен

ФИРМА „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ – СЛИВЕН РЕДУЦИРА КУРСОВЕТЕ НА АВТОБУСИ С НОМЕРА 116 И 201 ЗАРАДИ ПО-МАЛКОТО ПЪТНИЦИ

Пандемията от коронавирус рязко намали пътникопотока в градския транспорт на Сливен. Това е причина за решението да се редуцират автобусните курсове на рейсовете с номера 116 и 201. Sliveninfo ви

Новини Сливен

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СЛИВЕН ПЪРВА ПРЕДАДЕ ИЗБОРНИТЕ ДОКУМЕНТИ В ЦИК

Районната избирателна комисия – Сливен първа сред останалите районни комисии в страната изпълни задачите си и предаде изборните документи в Централната избирателна комисия, съобщиха от областната администрация. Това стана между