В КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ – СЛИВЕН ТЪРСЯТ НАЙ-ДОБРОТО РЕШЕНИЕ ЗА ВСЯКО ДЕТЕ В РИСК
24.08.2023 2127 Прегледи

В КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ – СЛИВЕН ТЪРСЯТ НАЙ-ДОБРОТО РЕШЕНИЕ ЗА ВСЯКО ДЕТЕ В РИСК

От момента на създаването на Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Сливен през 2006 г., всеки ден служителите му се срещат с болката и страданието на десетки деца – жертви на психическо, физическо и сексуално насилие, деца без родители, деца, употребяващи наркотици, отпадащи от училище, ранно сексуално съзряване. Работи се с кандидат – осиновители и кандидати за приемни семейства, с бременни или майки в риск. По време и след пандемията от Ковид-19 са зачестили случаите на деца, потърсили помощ заради починал родител или значим за тях човек.

Комплексът има три звена:
1. „Център за обществена подкрепа“ /ЦОП/. В него се работи с деца и семейства и се предоставят специализирани и общодостъпни социални услуги. Там се намира и център „Спешен прием“ в който се извършва полицейска закрила и се настаняват деца при необходимост от спешно извеждане от рискова среда.
2. Звено „Майка и бебе” /ЗМБ/ – за временна закрила и подслон на майки и техните деца до 3-годишна възраст, както и на бременни жени.
Комплексът за деца и семейства се намира в квартал „Българка“ № 66, под сградата на СУ „Йордан Йовков“.
3. Третото звено – „Център за работа с деца на улицата“ /ЦРДУ/ е в квартал „Дружба“. Там се работи с деца, насочени от „Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни“, деца от улицата, деца с вероятност за отпадане от училище, деца, жертви на насилие, в неравностойно положение, с поведенчески проблеми и девиантно поведение.
Специалистите – педагози, социални работници и психолози оказват изключителна подкрепа на децата и техните близки. Дават консултации на бъдещи майки в риск да изоставят децата си, подкрепят жени и деца, жертви на насилие, оказват социална и психологическа помощ и подкрепа, както и помагат за повишаване на информираността.

Услугите, които се предлагат, са:
1. Информиране и консултиране
2. Застъпничество и посредничество
3. Терапия и рехабилитация
4. Обучение в придобиване на умения
5. Предоставяне на подслон
6. Общностна работа
„Удовлетворени сме, когато има резултат от работата с тези деца. Той се постига трудно, с малки стъпки и не се измерва количествено, а качествено, с човешки чувства и постижения. Много трудно се работи с деца, преживели загуба на близък, при случаи на насилие, родителско отчуждение при разводи. И най-малкият напредък е значим за нас, като на първо място за нас е детето и неговият интерес. Всичко за детето и в името на детето“, казва директорът на Комплекса за социални услуги – Миглена Николова.

Психологът Деяна Михова споделя, че 50 процента от нейните случаи след пандемията са били на деца, претърпели загуба на родител или близък човек. Голям е бил процентът и на децата в социална изолация след дистанционното обучение. Наблюдава се и тенденция за ранно съзряване. „Възрастта на съзряване намалява. Докато преди 15 години се наблюдаваше при младежи и девойки на 16-17 години, в момента тя е паднала в диапазона на 11-12 години“.
Специалистите използват индивидуална и групова работа, извършват терапевтични сеанси. Една сесия е минимум 40 минути, а продължителността на оказваната подкрепа може да продължи с месеци, дори и години.
„Рядко могат да се постигнат трайни резултати в рамките на един или три месеца. Понякога е трудно дори и за шест месеца. Процентът на положителните резултати при работа в продължение на една година е много по-голям. Понякога се налага по-дълъг период – до 3 години и част от родителите се възползват от този шанс, като и за детето е много по-добре.“, допълва Михова.
Според педагога Светлана Георгиева всички екипи в Комплекса за социални услуги работят във взаимодействие и търсят най-доброто решение за всяко дете. Изготвя се индивидуална програма и по нея се работи отговорно и последователно.
Мисията на Центъра за социални услуги-Сливен е подкрепа на деца и семейства от общността и подобряване качеството на живот на децата в семействата и социалната среда, като предоставят качествени услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете и неговото семейство.

Представянето на Комплекса за социални услуги е част от кампанията на Община Сливен за популяризиране на мрежата от социални услуги – една от най-добре развитите в страната. Целта й е да се повиши информираността сред жителите на общината, заинтересованите лица и техните близки, които имат нужда от подкрепа от социалната сфера. Към материалите има видеа, които се публикуват на Фейсбук страницата на Община Сливен.

Предишна МИНЧО АФУЗОВ ЗАЛАГА НА БИЛБОРДОВЕ
Следваща ТРИ КОЛИ ГОРЯХА В СЛИВЕНСКИЯ КВАРТАЛ "БЪЛГАРКА"

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

31 СА НОВИТЕ СЛУЧАИ НА COVID-19 В ОБЩИНА СЛИВЕН ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА СЕДМИЦА

Пореден спад в броя на новозаразените с COVID-19 в община Сливен, сочат данните от изминалата седмица. 31 са новорегистрираните случаи за периода 17 – 23 май. Излекуваните са 101, починалите

Новини Сливен

НОВ САНИРАН БЛОК ОТКРИХА ДНЕС В СЛИВЕН

Блок № 80 на ул. „Георги Сава Раковски“ беше официално открит днес. Той беше обновен по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Кметът Стефан Радев пожела на

Новини Сливен

„НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” – СЛИВЕН ПРОДАВА АТРАКТИВЕН АПАРТАМЕНТ В ЯМБОЛ

На „Напоителни системи” ЕАД – София на основание Решение на Министерски съвет № 105 от 20.02.2020 г.,Протокол по чл.232 а от Търговския закон  № РД 59-15/13.03.2020 г. на Министъра на