ВРЪЩАТ МАСКИТЕ НА РЕДИЦА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА В СЛИВЕН
юли 22, 2022 1934 Прегледи

ВРЪЩАТ МАСКИТЕ НА РЕДИЦА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА В СЛИВЕН

На основаниечл.63, ал.11 и ал.14 от Закона за здравето, чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс, в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемия от СОVID-19, приет с Решение № 474 на Министерския съвет от 14.07.2022г. и съгласувано с главния държавен здравен инспектор

НАРЕЖДАМ:

І. Въвеждам временни противоепидемични мерки на територията на област Сливен за срок от 21.07.2022г.до 21.08.2022г.включително, както следва:

1. Всички лица, когато се намират в лечебни заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ, Център за спешна медицинска помощ- Сливен, Регионална здравна инспекция-Сливен, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни, аптеки, оптики и дрогерии, и в автобусите на градския транспорт са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба.

2. Всички лица, които не са от едно семейство и домакинство, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора да спазват физическа дистанция от 1.5м.

3. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

а) редовно проветряванеи дезинфекция;

б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други);

в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант.

4. При възможност и по преценка да се създаде възможност за работа дистанционна форма (надомна работа и работа от разстояние) или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени. Работодателите да утвърдят график за ползване на регламентирани почивки, където е приложимо, както и да прилагат други превантивни мерки и методи на работа, в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност, които да осигуряват по-добро ниво на защита на работещите, в т.ч. ограничаване на несъществени контакти наработните места

5. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малкоот 1,5м. Между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито и осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта

б. Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за СОVІD-19, както и за други остри заразни болести.

7. Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за СОVІD-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.

II. Временните противоепидемични мерки, определени с настоящата заповед могат да бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на област Сливен.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата Регионална здравна инспекция-Сливен, пред съотвeтния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Предишна ВИЦОВЕ ЗА СУТРЕШНО КАФЕ
Следваща ЛЕК АВТОМОБИЛ ГОРЯ В СЛИВЕН

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

 ОБЩИНА СЛИВЕН И ТАЗИ ГОДИНА ЩЕ ПОЧИСТВА РЕЧНИ КОРИТА

Миналата година Община Сливен е почистила голяма част от речните корита на територията на град Сливен. Тази година се предвижда да бъде почистено коритото на река Асеновска в частта от

Новини Сливен

ОБСЪДИХА ИДЕЙНИЯ ПРОЕКТ ЗА НОВИЯ ПЪТЕН ВЪЗЕЛ НА МАГИСТРАЛА „ТРАКИЯ“ КРАЙ КЕРМЕН

Идейният проект за новия пътен възел, който ще свързва Сливен и Кермен с автомагистрала „Тракия“ беше разгледан на работна среща. На нея присъстваха кметът на общината Стефан Радев, народният представител

Новини Сливен

ПРЕСЛАВА ДОБРЕВА ОТ СЛИВЕН СПЕЧЕЛИ ЗЛАТЕН МЕДАЛ НА ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО КАРАТЕ

На 5 и 6 април залата на НСА в София се оказа малка да побере над петстотинте каратеки от 33 клуба от цяла България дошли да премерят сили в Държавното