ВРЪЩАТ МАСКИТЕ НА РЕДИЦА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА В СЛИВЕН
22.07.2022 2381 Прегледи

ВРЪЩАТ МАСКИТЕ НА РЕДИЦА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА В СЛИВЕН

На основаниечл.63, ал.11 и ал.14 от Закона за здравето, чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс, в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемия от СОVID-19, приет с Решение № 474 на Министерския съвет от 14.07.2022г. и съгласувано с главния държавен здравен инспектор

НАРЕЖДАМ:

І. Въвеждам временни противоепидемични мерки на територията на област Сливен за срок от 21.07.2022г.до 21.08.2022г.включително, както следва:

1. Всички лица, когато се намират в лечебни заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ, Център за спешна медицинска помощ- Сливен, Регионална здравна инспекция-Сливен, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни, аптеки, оптики и дрогерии, и в автобусите на градския транспорт са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба.

2. Всички лица, които не са от едно семейство и домакинство, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора да спазват физическа дистанция от 1.5м.

3. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

а) редовно проветряванеи дезинфекция;

б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други);

в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант.

4. При възможност и по преценка да се създаде възможност за работа дистанционна форма (надомна работа и работа от разстояние) или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени. Работодателите да утвърдят график за ползване на регламентирани почивки, където е приложимо, както и да прилагат други превантивни мерки и методи на работа, в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност, които да осигуряват по-добро ниво на защита на работещите, в т.ч. ограничаване на несъществени контакти наработните места

5. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малкоот 1,5м. Между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито и осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта

б. Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за СОVІD-19, както и за други остри заразни болести.

7. Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за СОVІD-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.

II. Временните противоепидемични мерки, определени с настоящата заповед могат да бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на област Сливен.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата Регионална здравна инспекция-Сливен, пред съотвeтния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Предишна ВИЦОВЕ ЗА СУТРЕШНО КАФЕ
Следваща ЛЕК АВТОМОБИЛ ГОРЯ В СЛИВЕН

За автора

Може да харесате още

Новини Сливен

ТЕХНИЧЕСКА ПРОФИЛАКТИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

От 30 март до 22 май ОДМВР-Сливен ще проведе техническа профилактика на системата за  ранно предупреждение и оповестяване на населението в областта. В този период е възможно в населените места

Новини Сливен

ВИЦОВЕ ЗА СУТРЕШНО КАФЕ

  Семейство Петрови си пият кафето след вечеря. По едно време съпругата пита мъжа си: – Не забелязваш ли днес нещо особено у мен? Съпругът внимателно се вглежда и казва:

Новини Сливен

ТЕЦ – СЛИВЕН: ПОЖАРЪТ Е ОВЛАДЯН, РАБОТИМ ПО УСТАНОВЯВАНЕ НА ТОЧНИТЕ ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕТО МУ

Пожарът в ТЕЦ – Сливен е овладян. Това се казва в официална позиция на дружеството по повод инцидента от снощи. Публикуваме пълния текст на съобщението: „Във връзка с избухналия пожар